Nhãn

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?


     Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài xuất hiện nhiều luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”. Các luận điệu này đều tập trung cho rằng báo chí ở Việt Nam là báo chí “quốc doanh” chỉ phục vụ cho lợi ích của một thiểu số người cầm quyền; báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải nói theo những định hướng có sẵn của Ban Tuyên giáo Trung ương và không có quyền độc lập trong hoạt động của mình; Chính phủ Việt Nam kiểm soát gắt gao và bóp nghẹt tự do báo chí, các phóng viên, nhà báo không được tự do phản ánh hết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống đất nước, nhất là những vấn đề mang tính chất mặt trái, tiêu cực trong xã hội; Tại Việt Nam không có báo chí độc lập, nhà báo phải nói theo khuôn mẫu định sẵn, không được tự do sáng tạo, những tin, bài có ý kiến ngược chiều đều bị gây khó dễ và xử lý...


     Xung quanh vấn đề này, thiết nghĩ cần thống nhất ở một số điểm sau:


     - Thứ nhất, vấn đề “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí. Đòi hỏi tự do báo chí tuyệt đối, thực chất là muốn phủ nhận tính giai cấp của báo chí. Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng mang tính giai cấp, là vũ khí đấu tranh giai cấp. Điều đó thể hiện ở tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động, bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí; sự lựa chọn đối tượng để phản ánh và thái độ của tác giả trong quá trình phản ánh. Đây là vấn đề mang tính qui luật khách quan. Vì thế ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể có “tự do báo chí tuyệt đối”, báo chí luôn luôn phải phù hợp với lợi ích của giai cấp đã thành lập ra nó. ở Việt Nam báo chí phải phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà Đảng Cộng sản là tiên phong, là đại diện ưu tú. Mác đã từng nói: “báo chí tự do là báo chí nhân dân, báo chí chân chính, báo chí đích thực”. Còn ở các nước tư bản, thực chất báo chí của giai cấp tư sản cũng nhằm phục vụ quyền lợi của các nhà tư bản, nằm trong tay một số nhà tư bản lớn tạo nên sự độc quyền về báo chí với những ông vua báo chí, thâu tóm mọi hoạt động và lợi nhuận của báo chí.


     - Thứ hai, quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì vậy quyền tự do báo chí phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam không thể giống quyền tự do báo chí của Mỹ, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Báo chí không thể không sinh ra từ một cơ sở hạ tầng và vượt qua các thành tố khác của kiến trúc thượng tầng. Không thể có sự giống nhau về quyền tự do của nền báo chí các nước. Tự do báo chí không phải là quyền được nói tất cả mà phải đặt trong khuôn khổ và phù hợp với quy luật khách quan của quốc gia, dân tộc đó. Vì thế, không thể áp đặt một kiểu “tự do báo chí” chung chung cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, những nước có thể chế chính trị khác nhau, trình độ kinh tế - xã hội  khác nhau, nền văn hoá khác nhau...


     - Thứ ba, ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Mặt khác, để mọi công dân nói chung, phóng viên nói riêng thực hiện đúng Luật báo chí, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết thi hành luật này. Bên cạnh đó, với những đối tượng lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động chống lại Đảng và Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, pháp luật cũng đưa ra những hình thức chế tài để xử lý, đảm bảo cho quyền tự do báo chí được thực thi theo đúng nghĩa của nó. Điều 33, Hiến pháp 1992 nêu rõ: “nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông
tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp của người Việt Nam...”; Điều 10 Luật Báo chí quy định những điều không được thông tin trên báo chí. Những qui định của Việt Nam là phù hợp với tinh thần chung của Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và cũng thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mọi công dân hoạt động trên lĩnh vực báo chí. (Mục 29 - Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc: “Trong khi thực hiện các quyền và các quyền tự do của mình, mọi người phải tuân thủ những hạn chế đã được luật pháp quy định với mục đích công nhận và tôn trọng các quyền tự do của người khác và để đáp ứng nhu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung”). Như vậy những đối tượng đó đã cố tình không hiểu những quy tắc chung không những được nhân dân Việt Nam mà cả nhân loại thừa nhận.


     Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.


     Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án./.


Người viễn xứ!


43 Nhận Xét :

 1. Không thể tin được chúng nó lại bịa đặt đến thế này được

  Trả lờiXóa
 2. ttttttttttttttttt02:37 7 tháng 10, 2012

  Luật pháp Việt Nam tôn trọng tự do báo chí và luôn quan tâm phát triển ngành này. Chỉ có bè lũ phàn động mới cố tình xuyên tạc và bịa đặt về tự do báo chí tại Việt nam mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Cái giọng điệu xuyên tạc này lỗi thời lắm rồi đó, ai nói Việt Nam không có quyền tự do báo chí?

  Trả lờiXóa
 4. một luận điệu của những kẻ lợi dụng báo chí để nói xấu Đảng và Nhà nước

  Trả lờiXóa
 5. Không hiểu bọn chúng dựa vào đâu mà nói Việt Nam không có tự do báo chí? Luật của chúng tôi đã quy định rõ rồi đấy. Xin hãy đọc!

  Trả lờiXóa
 6. Kẻ nào tin vào những lời bịa đặt ấy thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi!

  Trả lờiXóa
 7. Thật là chịu hết nổi với mấy cái luận điệu xuyên tạc này. Đảng và Nhà Nước Việt nam tôn trọng quyền tự do báo chí! Đã rõ chưa những kẻ chống phá kia ?

  Trả lờiXóa
 8. Bỏ vô tù hết lượt cái bọn phản động ấy đi các đồng chí Công An!

  Trả lờiXóa
 9. Hoàng sa Trường Sa của Việt Nam!03:23 7 tháng 10, 2012

  Cho tôi xin 2 từ " láo toét" để nói về cái lũ phát ngôn ra câu " Việt nam không tôn trọng tự do báo chí" được không các bạn?

  Trả lờiXóa
 10. Trả lại Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam!03:28 7 tháng 10, 2012

  Tôi tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Đất nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền công dân. Việt nam có tự do báo chí, tự do tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 11. Việt Nam tuyệt vời lắm03:31 7 tháng 10, 2012

  Ôi trời ơi! Ai đó cho tôi biết cái lũ giở cái giọng điệu bịa đặt Việt Nam không tự do báo chí, chúng có óc suy nghĩ và mắt thấy tai nghe về đất nước Việt Nam tuyệt vời của chúng tôi như thế nào không?

  Trả lờiXóa
 12. Cái luận điệu cũ rích , đừng có ai nhẹ dạ cả tin mà nghe theo cái lũ phản động nhé.

  Trả lờiXóa
 13. chẳng biết chúng nó còn giở cái giọng này ra đến bao giờ nữa chứ. Thế mà lắm kẻ vẫn hùa theo mà ủng hộ. Thật phi lý hết sức.

  Trả lờiXóa
 14. luận điệu của mấy kẻ lợi dụng báo chí nói xấu Đảng đây mà

  Trả lờiXóa
 15. hahaa...miệng lưỡi của mấy đứa bán nước vì vài nghìn bạc đây mà

  Trả lờiXóa
 16. Báo chí cũng mang tính giai cấp, phục vụ cho giai cấp. Vì vậy báo chí tự do nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật

  Trả lờiXóa
 17. Đúng là bịa đặt mà. Bọn mất dạy!

  Trả lờiXóa
 18. Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do báo chí của mọi người.

  Trả lờiXóa
 19. báo chí tự do là báo chí nhân dân, báo chí chân chính, báo chí đích thực,không thể áp đặt một kiểu “tự do báo chí” chung chung cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, những nước có thể chế chính trị khác nhau, trình độ kinh tế – xã hội khác nhau, nền văn hoá khác nhau

  Trả lờiXóa
 20. Một quốc gia ổn định không bao giờ có tự do báo chí một cách tuyệt đối như các thế lực thù địch này rêu rao. Tất cả hoạt động của quốc gia đó đều phải nằm trong khuân khổ PL. Nếu không, PL lập ra để làm gì, nhà nước liệu còn vai trò lãnh đạo??????? Rõ ràng là những luận điệu vô căn cứ, phi thực tế

  Trả lờiXóa
 21. bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể có “tự do báo chí tuyệt đối”, báo chí luôn luôn phải phù hợp với lợi ích của giai cấp đã thành lập ra nó.

  Trả lờiXóa
 22. quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì vậy quyền tự do báo chí phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam không thể giống quyền tự do báo chí của Mỹ, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới

  Trả lờiXóa
 23. Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án

  Trả lờiXóa
 24. Sát Thủ Bóng Đêm02:47 9 tháng 10, 2012

  Bài viết đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của bọn phản động !! Việt Nam là 1 đất nước tự do, an toàn bậc nhất thế giới và điều đó là sự thật !!

  Trả lờiXóa
 25. Tiểu Bạch Long02:49 9 tháng 10, 2012

  Việt Nam là nước độc lập tự do !! bởi vậy mọi thứ đều được tự do !! chỉ trừ có bọn phản động là phải vào tù thôi :)

  Trả lờiXóa
 26. Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án.

  Trả lờiXóa
 27. chính xác, không thể có một nền báo chí tự do như giọng điệu xuyên tạc của lũ phản động này được. Tất cả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, tập thể trên một quốc gia phải luôn nằm trong khuôn khổ pháp luật

  Trả lờiXóa
 28. Phải đến tận nơi mục sở thị mới biết được chứ cứ như Mỹ ngồi một chỗ rồi phán linh tinh ai chả làm được

  Trả lờiXóa
 29. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 30. Dung la bia dat. Ko the tin tuong duoc bon no.

  Trả lờiXóa
 31. Chúng ta có đủ bằng chứng về việc Việt Nam tôn trọng tự do báo chí!

  Trả lờiXóa
 32. Và đây là bằng chứng cho rằng VN không có tự do báo chí " Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức." - Xin lói thẳng luôn, tự do chỉ không có với cái loại phản bội tổ quốc như các ông thôi.

  Trả lờiXóa
 33. Vấn đề tự do báo chí luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm.

  Trả lờiXóa
 34. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 35. Càng ngày chúng càng táo tợn hơn!

  Trả lờiXóa
 36. Bọn này giờ manh động lắm!

  Trả lờiXóa
 37. Vẫn còn nhiều phần tử nhận thức chưa tốt rêu rao kia kìa.

  Trả lờiXóa
 38. Không tin được chúng lại có những luận điệu vu khống như thế!

  Trả lờiXóa
 39. Luận điệu của bọn chúng thật mơ hồ, mọi điều đã được quy định trong pháp luật nhà nước rồi cơ mà.

  Trả lờiXóa
 40. “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí. Đòi hỏi tự do báo chí tuyệt đối, thực chất là muốn phủ nhận tính giai cấp của báo chí. Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng mang tính giai cấp, là vũ khí đấu tranh giai cấp.

  Trả lờiXóa
 41. thì ăn cướp la làng mà, su vụ gì đó mà mưu đò chúng không thành công thì cứ đổ thừa chúng ta vi phạm mà..nói làm gì cái bọn chúng này, tôi dám cam đoan ở đây ai chả biết thủ đoạn của chúng, mà có kẻ không biết thì tôi chịu rồi @@

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ