Nhãn

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Hồ Chí Minh – mãi một niềm tin son sắt

Nguyễn  Công


Sau khi chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm cuối thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội coi đây là “thời cơ vàng” để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công toàn diện vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm với tham vọng loại bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực ra khỏi đời sống chính trị thế giới.
Trong cuộc chiến mới, kẻ thù sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mới tấn công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm chuyển hóa chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa theo hướng tư bản chủ nghĩa, thực hiện phương châm “không đánh mà thắng”. Trong chiến lược toàn cầu đó, kẻ thù đặc biệt chú trọng tấn công vào trận địa tư tưởng, văn hóa hòng làm thay đổi nhận thức, tình cảm, phá hoại niềm tin, lý tưởng cách mạng, làm suy đồi đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với kỳ vọng biến “diễn biến hòa bình” thành “tự diễn biến”, kích động tư tưởng chống đối từ trong nội bộ, âm mưu thủ tiêu thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ cùng nhân nhân ta đã dày công gây dựng, giữ gìn. Lâu nay, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, chống Việt Nam triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bội đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”…Bằng thủ đoạn thâm độc này, kẻ thù đã làm cho không ít người, nhất là thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ.
Còn nhớ bến Nhà Rồng, năm 1911, người thanh niên đang tuổi 20 có tầm tư tưởng, lòng yêu nước vượt biển lớn đã không ngại gian khó, vượt muôn trùng khơi, để lại sau lưng gia đình, người cha, người anh, người chị rất mực yêu thương với niềm tin sắt son từ hai bàn tay trắng. Người thanh niên đất Việt với thân hình nhỏ nhắn làm đủ các nghề từ phụ bếp, cào tuyết, đốt lò đến rửa bát, viết báo, viết kịch, bán báo, bán thuốc lá, thạm chí là kép xe (phải khẳng định răng, Người không phân biệt, phân chia đẳng cấp giữa các nghề, vì đó là công việc đặc thù, đó là nhân dân lao động cần được giải phóng, cần được tạo điều kiện trong một xã hội hoàn thiện hơn, ưu việt hơn)…, bất kể vất vả, gian khổ để bám trụ nơi đất khách quê người, nuôi ý chí lớn lao là tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc đang trong ách gông cùm. Người rong ruổi khắp năm châu bốn bể, từ Pháp sang Hoa Kỳ, Anh rồi quay trở lại Pháp, sang Liên Xô, Trung Quốc, châu Âu… Khoảng cách địa lý, chiến tranh, khó khăn, đói rét không kìm nổi bước chân nhiệt huyết của người thanh niên nhỏ nhắn, ở đôi mắt của con người ấy ánh lên nụ cười đầy lạc quan, khát vọng, mãn nguyện khi được hy sinh, tiên phong cho một tương lai mới của dân tộc.
Thời kỳ trước năm 1930, khi chưa có Đảng, đất nước đặt dưới ách đô hộ thực dân, biết bao cuộc khởi nghĩa, phong trào yêu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc đã nổ ra nhưng đều thất bại, bị kẻ thù đàn áp dã man, dìm trong bể máu. Từ năm 1930 đến nay, có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, tổ chức, cách mạng Việt Nam vượt qua giai đoạn khủng hoảng đường lối chính trị, nhân dân ta kiên quyết đứng lên đấu tranh làm thay đổi địa vị của cả dân tộc, từ thân phận nô lệ trở thành người tự do làm chủ vận mệnh của mình. Tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gắn liền với những bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.
Có thể khẳng định Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đến với ánh sáng của Chủ nghĩa Mác – Lenin và Cách mạng tháng Mười Nga để tìm ra con đường đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi ngày hôm nay. Người nhận rõ chân lý của thời đại: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, bởi vì “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người, không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”.
Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước còn nhiều khó khăn, những thành tựu đạt được của sự nghiệp đổi mới là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định lý tưởng cộng sản cao đẹp, sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Tên tuổi, sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam suốt thế kỷ XX cho đến ngày nay và cả mai sau. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nêu tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần tận tụy, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị. Người đã hiến dâng tất cả chỉ quên mình. Khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại, UNESCO đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”.
Vậy mà, để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, kẻ địch đã không từ bỏ một thủ đoạn tuyên truyền phản động nào. Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác – Lenin nhằm phủ nhận cơ cở lý luận của Đảng. Chúng rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc không chịu ảnh hưởng gì của Chủ nghĩa Mác – Lenin có tính quốc tế. Đặc biệt chúng còn mở chiến dịch phản tuyên truyền vu khống “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh” bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất, chúng dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người, phát tán tài liệu, sách báo, tranh ảnh nói xấu, xuyên tạc về Người làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin, hoài nghi về lãnh tụ kính yêu của mình, nhân dân phân tâm, giảm sút niền tin vào Đảng do chính Người sáng lập. Chúng còn ra sức xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trắng trợn bôi nhọ các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta.
Tất cả, vì mục tiêu chống đối chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân ta đang dày công gây dựng nên chúng nói xấu chế độ ta một cách điên cuồng, không tiếc lời lẽ tán dương các giá trị tư sản, bôi nhọ lịch sử dân tộc Việt Nam. Và tất nhiên, một trong những thủ đoạn nham hiểm nhất của chúng chính là hạ bệ tượng đài Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam, từ đó xuyên tạc, bác bỏ thành quả cách mạng của Đảng, nhân dân ta đã đạt được, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc – cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta. Bác Hồ - “Người là niềm tin thiết tha nhất” – cái tên gợi về trong mỗi người Việt Nam bao nỗi xao xuyến, xúc động. Thế nhưng, cũng không ít lần những người Việt Nam ấy phải nghẹn lòng, phẫn nộ khi xem, đọc những thông tin xuyên tạc về Người. Không thể đôi co, không thể nóng giận, những người Việt hiểu biết vẫn điềm tĩnh và tỉnh táo để giữ vững niềm kính yêu vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mình.
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Sinh thời, Bác luôn chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, Người đặc biệt thương cảm đối với nhân dân cần lao, dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số. Không kể việc nước nhà bận rộn, Người luôn dành những khoảng thời gian quý giá của mình quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi đồng bào các vùng miền trên cả nước. Suốt cuộc đời mình, Người luôn trăn trở chưa đi được nhiều nơi để thăm đồng bào, Người trăn trở về chuyện đồng bào miền Nam, đồng bào Tây Nguyên ngày đêm mong ngóng được gặp Người mà Người không vào được.
Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha…
Nhưng Người luôn quan tâm, hỏi chuyện về đồng bào miền trong, Người khẳng định: “Miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Đó cũng là nguồn động lực, niềm động viên, khích lệ to lớn để đồng bào miền Nam, Tây Nguyên kiên cường đứng lên cùng hậu phương vững chắc miền Bắc làm lên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước, thực hiện di nguyện, niềm tin tưởng của Người trước lúc đi xa.
Những câu chuyện kể về cuộc đời gần dân, yêu thương của Người như một kho tư liệu quý về một con người mang tầm vóc núi sông, một nhân cách lớn lao mãi được lưu giữ trong tiềm thức của nhân nhân Việt Nam, đồng hành cùng những chặng đường lịch sử của dân tộc. Kẻ thù dù có thâm độc đến đâu cũng không thể làm phai nhạt tình cảm của mỗi người dân Việt Nam dành cho Người, không những thế nó còn đụng chạm đến niềm tự tôn dân tộc, linh hồn của núi sông Việt Nam, đến những gì thiêng liêng nhất mà nhân dân Việt Nam tôn thờ. Bởi đó không chỉ là lòng thành kính, sự biết ơn của mỗi chúng ta đối với đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, mà đó còn là sự ngưỡng mộ, trân trọng một nhân cách cao cả, lớn lao, kỹ vĩ, nhưng cũng rất đơn sơ, mộc mạc, nặng hồn sông núi…Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn…

5 Nhận Xét :

 1. Cho tôi một vé đi tuổi thơ00:44 19 tháng 5, 2013

  Cũng gần đến kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác rồi, sáng nay tỉnh dậy, nghe chương trình hát những ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch mà mình thấy xúc động quá, từ bao giờ cứ mỗi lần nghe nhạc về Bác, nhất là những ngày trọng đại của đất nước tôi luôn cảm thấy bồi hồi và xúc động như vậy.

  Trả lờiXóa
 2. Cán bộ lãnh đạo thời nay mà học được những đức tính quý báu của Bác thì tốt biết mấy, tất nhiên các lãnh đạo của chúng ta vẫn rất có tài, có đức, nhưng cái sự giản dị, gần dân, yêu dân như con cái của mình thì có mấy người thực sự được như Bác?

  Trả lờiXóa
 3. Đã và sẽ không bao giờ hình tượng Hồ Chí Minh bị phai nhạt trong lòng mỗi người dân Việt Nam, lịch sử chứng minh Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ tuyệt vời hội tụ những đức tính tốt đẹp của nhân loại. Do đó không thế lực nào, âm mưu nào hòng hạ bệ được tượng đài của Người trong tâm hồn Việt Nam

  Trả lờiXóa
 4. Tại sao chúng ta luôn gắn liền cụm từ "Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" ? Vì rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã theo Chủ nghĩa Mác-Lênin và áp dụng CN Mác-Lênin và điều kiện thực tiễn nước ta lúc bấy giờ, cho nên những luận điệu của bọn phản động khi tách rời CN Mác-Lênin và Quan điểm tư tưởng của Hồ Chủ tịch là vô cùng sai lầm

  Trả lờiXóa
 5. Những kẻ phản động nói xâu ai chứ nói xấu Bác Hồ thì không những người dân không tin mà còn bị người dân lên án cho, bởi Bác Hồ kính yêu của chúng ta với những hy sinh cao cả cho Tổ quốc chưa và sẽ không bao giờ bị nhân dân chê trách. Cũng gần đến ngày sinh nhật Bác rồi, mong rằng đây là một dịp để chúng ta nhớ về Bác

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ