Nhãn

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Theo tiengnoitre


Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình đó đã rèn luyện và hun đúc nên những thế hệ  người Việt Nam giàu lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, giàu lòng nhân ái, có tinh thần chịu đựng gian khổ, khó khăn, lá lành đùm lá rách... Những đức tính đó đã trở thành truyền thống mà hàng ngàn đời nay, những thế hệ con người Việt Nam đã nâng niu, gìn giữ, đó là những giá trị tinh thần. Những giá trị tốt đẹp đó có tác dụng củng cố, phát triển quan hệ xã hội, tạo ra sức mạnh cho con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại để hoàn thiện nhân cách và đóng góp cho xã hội.

Với chính sách mở của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những mặt tích cực, đã xuất hiện những cách sống và lối sống trái với các chuẩn mực của xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một bộ phận vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đã chà đạp lên nhưng chuẩn mực, những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Nạn tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính và các tệ nạn xã hội khác đang phát triển tràn lan. Một bộ phận trong lớp trẻ hiện nay có tâm lý sống thực dụng, buông thả, quay lưng lại với văn hóa, đạo đức truyền thống... Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống là vấn đề cần phải nhìn nhận nghiêm túc và có sự quan tâm đặc biệt cùng với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

Từ thực tế đó đã đặt ra vấn đề đối với Đảng ta phải hành động ngay, Đảng ta đặt ra yêu cầu phải gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ đạo đức và công bằng xã hội, vừa phát triển kinh tế thị trường, đồng thời phải bảo tồn và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức nhiều cuộc vận động, đơn cử như cuộc vận đọng “sống và làm việc theo pháp luật” phải dần dần trở thành truyền thống của con người Việt Nam hiện đại.

Việc xác định những truyền thống, phát triển nội dung và xây dựng truyền thống mới để giáo dục cho các thế hệ sau là việc làm rất cần thiết vì chỉ có nhận thức được việc  duy trì những truyền thống đạo đức tốt đẹp thì mọi người mới tự giác thực hiện, phát triển truyền thống. Lịch sử đã cho thấy lúc nào đó, ai đó lãng quên lịch sử hào hùng của dân tộc thì người đó đã đánh mất chính mình và mất đi một động lực để phát triển.

Chúng ta luôn tự hào là dân tộc ta có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong quá trình đó, con người Việt Nam tuy đã phải trải qua biết bao nhiêu biến cố nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống đạo đức cho dân tộc mình. Và nét đẹp truyền thống đó được kết tinh trong hình ảnh một con người, một danh nhân văn hoá thế giới, vị cha già của dân tộc Việt Nam - lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ luôn nêu một tấm gương sáng trong việc nâng niu, gìn giữ những gì mà cha ông ta để lại. Bác Hồ luôn biết gạn đục khơi trong, gạt bỏ mọi nhân tố tiêu cực của quá khứ để giữ lại và phát huy nhưng tinh hoa của dân tộc và nhân loại trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vì vậy mà những tư tưởng đạo đức của Người đã gắn liền với thực tiễn chiến đấu, lao động, tu dưỡng và học tập của nhân dân ta, trở thành nền tảng đạo đức của xã hội. Và ngày nay, đạo đức của Người là di sản vô cùng quý báu, đã và đang là động lực tinh thần cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày nay, trong sự nghiệp phát triển đất nước, từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh và phức tạp, chúng ta càng cần phải gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời phải coi trọng giáo dục đạo đức, phải tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội. Đặc biệt, việc giáo dục đạo đức trong gia đình là hết sức cơ bản và quan trọng. Bởi vì, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng trong việc giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách cho mỗi con người. Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, mà còn rất đề cao các giá trị đạo đức, các giá trị tinh thần. Bởi vì các giá trị này trong nhiều trường hợp, đóng vai trò động lực đối với sự tiến bộ xã hội. Do vậy, nếu chúng ta biết hướng về cội nguồn, biết bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, đó chính là nội lực cho sự phát triển bền vững của xã hội hiện tại và cả trong tương lai.

11 Nhận Xét :

 1. chúng ta cần có những biện pháp để có thể giữ gìn mà phát huy những truyền thống của cha ông ta để lại

  Trả lờiXóa
 2. truyền thống đã được chứng minh trong 2 cuộc chiến trang vệ quốc. nên cần giữ gìn phát huy trong thời bình hiện nay, nhà nước nên cần có chiến lược đầu tư phát triển hợp lý để làm tốt công tác giáo dục và hiểu biết lịch sử dân tộc

  Trả lờiXóa
 3. dân tộc việt nam là một dân tộc có truyền thống đạo đức từ hàng ngàn đời nay, đó là một truyền thống rất nhân văn và rất đáng tự hào, điều đó thể hiện bản chất rất tốt đẹp của nhân dân việt nam, chúng ta nên làm mọi cách để phát huy truyền thống tốt đẹp đó của cha ông việt nam

  Trả lờiXóa
 4. đó chính là truyền thống tốt đẹp của nhân dân việt nam, việt nam là một quốc gia phương đông, đã từng và hiện nay cũng thể hiện là một nước chịu ảnh hưởng rất lớn của nho giáo, và mặc dù xã hội đã có nhiều thay đổi nhưng những giá trị truyền thống thì vẫn được giữ nguyên

  Trả lờiXóa
 5. những cái gì đã thuộc về truyền thống thì gần như là chắc chắn nó là những thứ tốt đẹp rồi, bởi vì chỉ có những điều tốt đẹp thì nó mới có thể duy trì trong một thời gian dài như vậy, và không có lý gì đến bây giờ nó lại không được tiếp tục duy trì cả

  Trả lờiXóa
 6. Hoàng tiều phu01:47 24 tháng 11, 2015

  Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng rằng: Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, mà còn rất đề cao các giá trị đạo đức, các giá trị tinh thần.
  Đó là cơ sở để ta vạch ra lộ trình phát triển đi kềm với các giá trị của dân tộc

  Trả lờiXóa
 7. Nhân dân ta có một tình yêu nước nồng nàn... Đó là sự thật được kiểm chứng qua các cuộc đấu tranh từ thuở dựng nước và giữ nước. Có thể nói đó là tinh thần thép, là vàng 10 mà không thể nhầm lẫn vào đâu được với các dân tộc khác trên thế giới. SỰ nhiệt tình, nhân hậu, chăm chỉ đó là tất cả những gì con người Việt Nam hiện lên trong mắt bạn bè quốc tế.
  Hãy phát huy tinh thần đó vào công cuộc đổi mới với tất cả nhũng gì ta có để khẳng định với thế giới rằng người Việt Nam tuy bé về kích thước nhưng không thua kém bất cứ ai

  Trả lờiXóa
 8. Người tử tế02:35 25 tháng 11, 2015

  Với truyền thống yêu nước thương nòi, người Việt Nam ta luôn khắc xâu trong tim ý chí sắt đá, lá lành đùm lá rách... Đó là những đức tính tốt đẹp vón có của chúng ta.
  Tuy nhiên, trong thời buổi nền kinh tế thị trường, sự lai căng giữa các nền văn hóa du nhập có những cái ta chưa thể kiểm sót được, đã và đang tác động tới một bộ phận nhân dân đặc biệt là giới trẻ nhưng mầm non tương lai của đất nước. hãy hành động ngay từ bây giờ đê kịp thời có cách nhìn nhận đúng đắn, giáo dục kêt hợp trong tất cả các hoạt động nhằm nâng cao nhạn thức cho các em là việc làm càn thiết.

  Trả lờiXóa
 9. Giờ đã là xuân Bính Thân 2016. Nhưng truyền thống đạo đức của người Việt Nam sẽ còn giữ vững đến ngàn đời. Người Việt Nam thường hay có câu lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao,... chính vì thế nên một dân tộc bé nhỏ nhưng luôn giữ vững đạo đức dân tộc thì có thể đẩy lui bất cứ kẻ thù nào.

  Trả lờiXóa
 10. Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình đó đã rèn luyện và hun đúc nên những thế hệ người Việt Nam giàu lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, giàu lòng nhân ái, có tinh thần chịu đựng gian khổ, khó khăn, lá lành đùm lá rách… Những đức tính đó đã trở thành truyền thống mà hàng ngàn đời nay, những thế hệ con người Việt Nam đã nâng niu, gìn giữ, đó là những giá trị tinh thần. Những giá trị tốt đẹp đó có tác dụng củng cố, phát triển quan hệ xã hội, tạo ra sức mạnh cho con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại để hoàn thiện nhân cách và đóng góp cho xã hội.

  Trả lờiXóa
 11. Thực tế cho thấy không phải bất kỳ ai, lúc nào cũng có thể nhận biết và xử lý đúng đắn những cái gì có thể kế thừa và phát triển, cái gì cần phải thải loại? Những giá trị đạo đức mới cần xây dựng. Một số người này thì dựa vào chuẩn mực cũ kỹ của đạo đức truyền thống để cổ vũ một mô thức ứng xử lỗit hời, hoặc để phê phán không chỉ những hiện tượng tiêu cực mà cả những cái mới không chịu gò vào khuôn mẫu cổ xưa. Một số người khác thì coi những chuẩn mực đạo đức truyền thống là thủ phạm của tình trạng đói nghèo và lạc hậu của đất nước… Hàng loạt cái mới trong đời sống tinh thần của xã hội xuất hiện từ quan hệ nội sinh và từ con đường du nhập, trong đó có cả giá trị và phản giá trị. Cái thiện, cái ác, cái đẹp, cái xấu nhiều nơi, nhiều lúc như vàng thau lẫn lộn. Tình hình đó làm cho việc lựa chọn các giá trị, các chuẩn mực đạo đức đích thực để mong muốn, để noi theo đối với mỗi cá nhân, gia đình, mỗi tập thể và cộng đồng đang rất khó khăn, lúng túng. Đã có không ít trường hợp nhầm lẫn một cách khôi hài và tội nghiệp: vứt bỏ viên ngọc để nhặt lấy hòn sỏi; phỉ báng các giá trị truyền thống, ôm choàng lấy những giá trị lai căng từ phương Tây.Do đó, xác định các giá trị đạo đức truyền thống và hệ giá trị đạo đức mới để xây dựng, để thực hiện là một việc rất quan trọng và rất cần thiết để lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động và mọi quan hệ con người, làm tiêu điểm để các tầng lớp nhân dân theo đó mà gióng hướng, mà không đi lạc, phân biệt thiện ác, tốt xấu…, để mọi người tự xác định đúng thái độ và hành vi của mình trước mọi diễn biến của cuộc sống.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ