Nhãn

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội

Tuệ Mẫn


Điều 4 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định  “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Bất kể người dân Việt Nam nào cũng biết được Đảng Cộng Sản Việt Nam là đại diện của quần chúng nhân dân và nhân dân lao động Việt Nam.

Khi Chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít nhăm nhe xâm lược Việt Nam. Chúng đã gây ra biết bao đau thương cho dân tộc. Chúng thi hành những luật pháp dã man, Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước của ta. Chúng đàn áp các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Nhân dân ta bần cùng, cơ cực vì đủ các loại thuế má mà chúng đặt ra, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta trở nên lầm than, cơ cực. Các cuộc chiến tranh chúng gây ra cho đất nước ta đã khiến biết bao gia đình rơi vào cảnh tang thương. Mất đi người thân do bom đạn chiến tranh.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo quần chúng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Sau chiến tranh, Đảng đã đưa ra cách chính sách sáng suốt đưa đất nước ta từng bước khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại. Từng bước phát triển đi lên. Kết quả là nước ta thoát khỏi nạn đói nghèo, lạc hậu những thành tựu đạt được về khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế... Một số con số minh chứng như sau: Năm 1986-1990: GDP tăng 4,4%/năm. 1991-1995: Nền kinh tế khắc phục được tình trạng trì trệ, suy thoái, đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao liên tục và toàn diện.GDP bình quân năm tăng 8,2%. Đất nước ra khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế, bắt đầu đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Từ năm 1996-2000, Năm 2000-2005, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, GDP bình quân mỗi năm đạt 7,5%. Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt 8,4%, GDP theo giá hiện hành, đạt 838 nghìn tỷ đồng, bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng, tương đương với 640 USD.
Từ một nước thiếu ăn, mỗi năm phải nhập khẩu 50 vạn - 1 triệu tấn lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Năm 2005, nước ta đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, thứ 2 về cà phê, thứ 4 về cao su, thứ 2 về hạt điều, thứ nhất về hạt tiêu. 2005-2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7%. Mặc dù khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta đạt cao. Trong 5 năm, tổng vốn FDI thực hiện đạt gần 45 tỉ USD, vượt 77% so với kế hoạch đề ra. Tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm ước đạt 150 tỉ USD, gấp hơn 2,7 lần kế hoạch đề ra và gấp hơn 7 lần so với giai đoạn 2001-2005. Tổng vốn ODA cam kết đạt trên 31 tỉ USD, gấp hơn 1,5 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỉ USD, vượt 16%. GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD.
Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn sản xuất với thị trường.
Về cơ cấu ngành, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm dần, năm 1988 là 46,3%, năm 2005 còn 20,9%, năm 2010 còn 20,6%. Trong nội bộ ngành nông nghiệp cơ cấu trồng trọt và chăn nuôi đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng các sản phẩm có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, các sản phẩm có giá trị xuất khẩu.
Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng nhanh và liên tục. Năm 1988 là 21,6%, năm 2005 lên 41%. Công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh với thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại.
Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP đã tăng từ 33,1% năm 1988 lên 38,1% năm 2005. Các ngành dịch vụ đã phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sản xuất và đời sống. Ngành du lịch, bưu chính viễn thông phát triển với tốc độ nhanh. Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp lý... có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu quả.

Để đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển của nền dân chủ và hạnh phúc của nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...Toàn Đảng toàn dân ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Nhân dân cả nước chọn Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lược lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo cách  mạng. Và là Đảng duy nhất được phép hoạt động.

Các thế lực thù địch thường tuyên truyền đòi sửa đổi Điều 4 hiến pháp, đòi thực hiện đa đảng, họ cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không thực hiện dân chủ, công bằng. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để các thế lực thù địch nhằm tranh giành quyền lực. Nếu thực hiện đa đảng, vô số các đảng sẽ mọc ra như nấm, tranh giành quyền lực lẫn nhau dẫn đến đất nước hỗn loạn, Đảng Cộng Sản Việt Nam mất đi vai trò lãnh đạo của mình, mọi hậu quả sẽ giáng xuống nhân dân lao động, đất nước không phát triển, nhân dân lầm than. Đất nước ta sẽ không còn theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mọi thành quả cách mạng mà ông cha ta đã hy sinh xương máu để có được sẽ không còn ý nghĩa.

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của nhân dân lao động Việt Nam, cùng nhân dân Việt Nam kiên định thực hiện mục tiêu Xã Hội Chủ Nghĩa chính vì vậy Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

5 Nhận Xét :

 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của nhân dân lao động Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. Hãy cùng chung tay xây dựng Đảng. Không thể để Đảng Cộng Sản có những thành phần xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ta

  Trả lờiXóa
 3. Đảng sẽ sống mãi, trường tồn với đất nước ta. Chúng ta thật sự có nhận thức sâu sắc về Đảng tránh để những kẻ lợi dụng cơ hội chính trị đả kích

  Trả lờiXóa
 4. nguoivietnam110309:04 23 tháng 2, 2013

  Đảng đã cho ta vạn mùa xuân, đời đời ghi nhớ công ơn của những vị anh hùng dân tộc, đã hi sinh sương máu để bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 5. Nhân danh công lý00:59 24 tháng 11, 2015

  Một thi sĩ từng thốt lên rằng: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim.
  Vâng quả thực là như vậy, sẽ không sai nếu nói ĐCS chính là nguồn sống, là ánh sáng, là cái mà người dân Việt nam ai cũng đều biết được một điều: Đảng là sự sống của tôi.
  Vai trờ to lớn ấy ngày càng được phát huy trong công cuộc xây dựng đất nước tiến lên thời kỳ quá độ trong bối cảnh nền knhi tế thị trường có nhiều biến chuyển đổi mới một cách hết sức khó lường.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ