Nhãn

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Nâng cao nhận thức trước những luận điệu của thế lực thù địch phát tán trên Internet

Tiến Tân


Hiện nay trên Internet các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức rõ bản chất, mục tiêu của các thế lực thù địch đây là điểm mấu chốt. Đó là cách tốt nhất để nâng cao tính tự giác, tính chủ động, phản ứng, đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet.

Các thế lực thù địch đang tận dụng công cụ thông tin hiện đại - mạng internet, tiến hành chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong đó, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam được các thế lực thù địch triệt để sử dụng. Từ sau khi Đảng ta chủ trương lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XI, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội XI, đặc biệt là lấy kiến để sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các tổ chức phản động lưu vong, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog.
Các thế lực thù địch đang ráo riết, điên cuồng chống phá ta trong thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch hòng gây nhiễu thông tin. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, thông tin có diện rộng, thông tin gần như tức thì…nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng.Mục tiêu của các thế lực phản động là nhằm tan rã niềm tin của nhân dân đối với Cương lĩnh, đường lối, chống phá sự lãnh đạo của Đảng.
Những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu và thách thức đối với Đảng ta, tác động xấu từ các quan điểm sai trái trên mạng đối với xã hội hiện nay và trong thời gian tới sẽ là không nhỏ. Do vậy mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải nâng cao nhận thức trước những luận điệu mang tính phản động của các thế lực thù địch. Cần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

 

9 Nhận Xét :

 1. những giọng điệu thù địch trên internet, là một thứ thuốc độc đang đầu độc những ai dùng internet, chúng ta cần hết sức cẩn thận

  Trả lờiXóa
 2. hiện nay internet phát triển nên rất cần sự quản lý và nhận thức của cộng đồng với nhưng luận điệu phản động bôi nhọ chính trị.

  Trả lờiXóa
 3. Internet là công cụ hữu ích cho tất cả mọi người trong cuộc sống ngày nay, nhưng cùng với những thành tựu mà nó mang lại thì mặt trái của nó cũng vô cùng lớn, và nếu không quản lí chặt chẽ thì internet có thể coi là một trong những vũ khí lợi hại hàng đầu mà tộ phạm sử dụng

  Trả lờiXóa
 4. mạng internet đang ngày một sử dụng một cách rộng rãi ở việt nam, đó là một xu hướng tiến bộ và tất yếu, tuy nhiên mạng internet phát triển cũng có những mặt trái nhất định của nó, đặc biệt là những thế lực xấu vẫn luôn lợi dụng nó để thực hiện những âm mưu đen tối

  Trả lờiXóa
 5. mạng internet là thế giới ảo, đã là thế giới ảo thì nó có rất nhiều điều sai trái ,những điều còn chưa được khẳng định, v...v đó là điều không thể tránh khỏi được vấn đề là những người sử dụng internet có đủ nhận thức để nhận ra vấn đề đó hay không mà thôi

  Trả lờiXóa
 6. internet đúng là một con dao hai lưỡi, một mặt nó giúp ích cho xã hội rất nhiều, là công cụ hữu hiệu để mọi người học tập làm việc và giải trí, nhưng xét trên một khía cạnh khác, nó cũng là một công cụ để cho những kẻ xấu khai thác để thực hiện những hành vi chống phá, phá hoại

  Trả lờiXóa
 7. Đảng phải là người lãnh đạo nhà nước và xã hội, lãnh đạo toàn diện trên mọi mặt của xã hội là điều không thể thay thế được. điều đó được khảng định trong hiến pháp, và trong thực tế đảng đã chứng minh được vai trò lãnh đạo to lớn của mình, đó chính là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của đất nước, của dân tộc

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ta đang nói tới vai trò của mỗi công dân trong công cuộc bảo vệ tổ quốc trong thời bình. Thời chiến khi đat nước lâm nguy mỗi người dân không kể già trẻ, trai gái đều đứng lên đấu tranh, vậy trong thời bình chúng ta cũng nhuwv thế, tuy không phải là súng, là gươm giáo mác nữa mà là sách vở, trang bị cho chúng ta những tri thức cần thiết đủ để phan biệt vầ chống lại sự cám dỗ của cuộc sống. Xứng tầm là người con đát Việt!

  Trả lờiXóa
 9. Nhân danh công lý08:09 23 tháng 7, 2015

  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xác định đây là sức mạnh tuyệt đối, nó như liều vắc xin đủ để kháng lại tất cả các loại bệnh tật. Nếu làm được điều đó, chúng ta đâu còn sợ bọn xấu xa nữa, Do đó cẩn làm tốt công tác tuyên truyền, kết hợp giữa sản xuất với nâng cao nhận thức cho người dân để họ phân biệt được đâu là xấu và đâu là tốt. Tôi tin, chúng ta sẽ thành công!

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ