Nhãn

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Quan tâm chú trọng bồi dưỡng lý tương cách mạng cho thế hệ trẻ là vấn đề chiến lược lâu dài

Tiến TânTrong giai đoạn hiện nay, đa số đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; sẵn sàng tình nguyện, xung kích vượt qua mọi khó khăn để lập thân, lập nghiệp, cống hiến trí tuệ và sức trẻ phục vụ Tổ quốc. Nhiều thanh niên không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu lập nhiều thành tích xuất sắc... qua đó khẳng định trí tuệ Việt Nam, đem vinh quang  về cho đất nước.

Bên cạnh đó, mặt trái của quá trình toàn cầu hóa,  trước những khó khăn và thách thức hiện nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên của đoàn chậm đổi mới, chưa sát với tình hình thực tế, còn nặng về thuyết giảng, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình thanh niên còn thụ động, chưa hiệu quả, việc tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục của Ðoàn hạn chế. Có một bộ phận thanh niên không có lý tưởng phấn đấu, xa rời lý tưởng của Đoàn, không tham gia sinh hoạt đoàn, hội; sống nhạt nhòa, ảnh hương của lối sống phương Tây, mắc các tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo và trở thành tội phạm. Một số nội dung hoạt động trọng tâm chưa được triển khai đồng bộ, thiếu giải pháp, hiệu quả chưa rõ nét, chưa đáp ứng nhu cầu thanh niên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức và hoạt động của Ðoàn cơ sở còn yếu, đặc biệt trên địa bàn dân cư, khu vực nông thôn, miền núi; nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn chậm đổi mới. Công tác cán bộ đoàn, trình độ cán bộ đoàn còn nhiều bất cập, không ít người  yếu về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác, chưa gắn bó với thanh niên, chưa bán sát địa bàn đặc biệt là các địa bàn cơ sở. Vẫn còn tình trạng hành chính, hình thức trong hoạt động của Ðoàn; một số cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn chưa thẳng thắn trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, sai trái.

Yêu cầu cấp bánh trong giai đoạn hiện này là Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục mạnh dạn và quyết liệt đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa, lối sống đẹp, sống có ích, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, thiếu niên. Xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Ðoàn là bồi đắp ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên. Lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Qua đó rèn luyện đoàn viên, thanh niên trưởng thành, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, trung thành với lý tưởng của Ðảng. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, trọng tâm là chất lượng cơ sở đoàn; trẻ hóa và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ đoàn.

Công tác phát triển Đảng cần được quan tâm hơn nữa, chú trọng trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần tiếp tục chăm lo, quan tâm hơn nữa thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc thực hiện tốt các chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Tin tưởng giao thanh niên và tổ chức đoàn triển khai những nhiệm vụ quan trọng, qua đó tạo bước đột phá trong chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tăng cường đối thoại với thanh niên, nghe thanh niên nói và nói với thanh niên để kịp thời định hướng cũng như giải quyết, đáp ứng những vấn đề chính đáng đang được tuổi trẻ quan tâm. Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước do đó việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho họ là vấn đề hết sức cấp bách, có tính chiến lược và lâu dài đòi hỏi sự quan tâm phối hợp của các Bộ nghành và toàn xã hội để đất nước ta vững bước đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chọn.

3 Nhận Xét :

  1. thế hệ trẻ ngày nay rất được quan tâm,xã hội không chỉ quan tâm bồi dưỡng về trí thức mà còn quan tâm bồi dưỡng cả mặt đạo đức cách mạng coi đó là vấn đề chiến lược lâu dài

    Trả lờiXóa
  2. tất nhiên đã gọi là chiến lược là lâu dài, không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, nhưng khi thực hiện chiến lược cần sự chỉ đạo sát sao, liên tục của đoàn thể, không phải là sự rời rạc, như vậy hoàn toàn không hiệu quả

    Trả lờiXóa
  3. Chúng dụ dỗ học sinh, học viên, những tên có ý thức chính trị non nớt như Nguyễn phương uyên hay là Đinh Nguyên Kha,… thành người của bọn chúng , rồi điều khiển như một con rối thành lập cái tổ chức gọi là Tuổi trẻ yêu nước. đáng buồn thay! Cái tên mang danh tuổi trẻ yêu nước

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ