Nhãn

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ trong thời đại toàn cầu hóa

Hoa NắngTrong Di chúc, Người căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí hến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xă hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng chính là xây dựng con người XHCN trong tương lai, vì vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài đáp ứng được những yêu cầu cần thiết của thời đại. Theo Người, cách mạng càng phát triển càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ, dân trí phải được nâng cao, giáo dục phải phát triển để làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng, trong đó đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ. Muốn thế hệ trẻ của chúng ta trở thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa "hồng" vừa "chuyên", thì công tác giáo dục phải tiến hành một cách toàn diện.

Thế hệ trẻ phải trang bị cho mình tri thức đầy đủ về các lĩnh vực khoa học, có kỹ năng thực hành, có thể đảm nhiệm được những công việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong mỗi con người tài và đức phải được đi liền với nhau, giáo dục toàn diện nhưng phải phù hợp với tŕnh độ, lứa tuổi phải biết kết hợp giữa lư luận và thực hành, lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chăm lo đến việc giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, coi đó là vấn đề then chốt trong chiến lược con người. Điều đó thể hiện ở sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến những nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng của tuổi trẻ. Từ đó đề ra những chủ trương chính sách, kế hoạch giáo dục - đào tạo cụ thể, xác thực theo tiêu chí xây dựng con người trong hến tŕnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là có kỹ năng, kỹ thuật và con người trong thời đại kinh tế tri thức là năng lực tri thức và khả năng sáng tạo. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh kết hợp với các tổ chức xă hội phát động nhiều phong trào hoạt động sôi nổi trên phạm vi cả nước, tiêu biểu là các phong trào: "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện"... Từ những phong trào này, thế hệ trẻ Việt Nam được trưởng thành về mọi mặt: trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Qua đó khơi dậy những tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, tạo cơ hội môi trường để thế hệ trẻ đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những mặt mà thế hệ trẻ đã đạt được vẫn còn tồn tại những thiếu sót cần phải khắc phục sửa chữa. Mặt trái của cơ chế thị trường trong thời kỳ mở cửa, do những thiếu sót trong công tác tổ chức, quản lư xă hội cũng như trong công tác giáo dục - đào tạo, sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ Đảng viên đă tác động tiêu cực tới thanh, thiếu niên hôm nay. Nhiều thanh niên mất phương hướng chính trị, mất niềm tin vào lư tưởng Cộng sản chủ nghĩa, một số sống bàng quan vô trách nhiệm với bản thân gia đ́nh và xă hội, lười lao động, trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đua đ̣i lối sống hưởng lạc thực dụng, xa rời những đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, coi thường kỷ cương pháp luật. Điều này đă và đang trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Nghiêm túc nh́n nhận, chúng ta thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên trong thời gian qua tuy đă có cố gắng song c̣n nhiều bất cập, chưa theo kịp những đòi hỏi của tình hình. Để khắc phục những tồn tại trên, các ngành, các cấp Đảng và chính quyến phải quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục. Các đoàn thể, các tổ chức xã hội phải tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống các tệ nạn xă hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm giúp đỡ những thanh thiếu niên lầm đường lạc lối, hướng những đối tượng này vào những hoạt động hữu ích. Đặc biệt vai trò gia đình là hết sức quan trọng, ông bà, cha mẹ, anh chị phải nêu những tấm gương tốt về đạo đức, lối sống cho con em mình. Giáo dục gia đình có tác động mạnh mẽ tới sự hình thành nhân cách con người. Nhân cách tốt sẽ là nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ vững vàng trên con đường sự nghiệp của mình. Một khi có đầy đủ cả đức lẫn tài tuổi trẻ hoàn toàn có thể gánh vác sứ mệnh lịch sử là người chủ tương lai của nước nhà.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, mang tính chiến lược, nhưng dưới thời đại Hồ Chí Minh và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhất định thực hiện thành công mục tiêu xây dựng chủ nhân của tương lai đưa đất nước ta vững bước trên con đường Xã hội chủ nghĩa.

6 Nhận Xét :

 1. thế hệ trẻ ngày nay cần phải thấm nhuần chủ nghĩa mác- lênin kết hợp với tư tưởng hồ chí minh để có thể xây dựng nước nhà

  Trả lờiXóa
 2. Nhìn nhận được những thiếu sót trong quá trình bồi dưỡng đạo đức cho thế hệ thanh niên hiện nay và khắc phục những thiếu sót đó là việc làm cần thiết, vì thanh niên hiện đã và đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi những luồng văn hóa mới, đa dạng và phong phsu hơn, do đó việc bảo vệ tư tưởng cách mạng cho thế hệ thanh niên là rất cần thiết

  Trả lờiXóa
 3. trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay thanh niên được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa, nhiều nền tư tưởng khác nhau, đó là một điều tốt nếu các bạn trẻ có thể chắt lọc được những điều tốt từ đó, tuy nhiên để làm được điều đó thì các bạn phải thấm nhuần tư tưởng hồ chí minh cái đã

  Trả lờiXóa
 4. hải đăng hưng13:19 18 tháng 6, 2013

  có thể nói, đất nước việt nam, dân tộc việt nam vô cùng may mắn và tự hào khi sản sinh ra một con người lỗi lạc và vĩ đại như chủ tịch hồ chí minh, và trải qua thời gian với nhiều biến động khác nhau thì tấm gương của người vẫn luôn có giá trị giáo dục với rất nhiều lớp người việt nam

  Trả lờiXóa
 5. tư tưởng hồ chí minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của bao thế hệ người dân việt nam, đặc biệt là thế hệ thanh niên, và dù trong thời kỳ hiện nay, khi mà xu hướng toàn cầu hóa đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ thì điều đó cũng không có gì thay đổi cả

  Trả lờiXóa
 6. Đảng ra đời từ rất lâu rồi , Đảng lãnh đạo cầm quyền đưa nước ta đi qua bao chặng đường để có thể phát triển sánh vai với các nước như ngày hôm nay , việt nam không cần đa đảng , việc có thêm nhiều đảng sẽ làm căng thẳng chính trị và làm cho mất niềm tin vào Đảng Cộng sản việt nam. Với chúng ta, hệ thống chính trị một Đảng và lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ