Nhãn

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Cần phân biệt rõ quyền con người và quyền công dân

 

Trong Hiến pháp, vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tính chất chi phối hay quyết định đối với các nội dung còn lại của Hiến pháp, do vậy xin có đôi lời tham gia vào chương 2 của Dự thảo như sau:Việc đưa quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân lên chương 2 cho thấy bản dự thảo đã có một cách nhìn nhận đầy đủ hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề cần phải trao đổi thêm.
Thứ nhất, về cách trình bày và cơ cấu của chương quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Dự thảo chưa phân biệt rõ ràng quyền con người với quyền công dân nên khi đọc có cảm giác tên chương quá dài và chưa phù hợp với nội dung được trình bày. Mặt khác, các nhóm quyền của con người hay của công dân chưa được xác định (như nhóm các quyền kinh tế, nhóm quyền chính trị, nhóm các quyền trong lĩnh vực xã hội…) làm cho việc trình bày các quyền lẫn lộn và khó theo dõi.
Thứ hai, về các quy định cụ thể.
Về quyền con người, Dự thảo quy định về quyền con người trong khi Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về quyền con người. Đương nhiên, pháp luật quốc gia phải phù hợp với điều ước quốc tế mà mình là thành viên. Tuy nhiên, việc liệt kê các quyền của con người trong Hiến pháp là không cần thiết vì nó đã có công ước quốc tế về quyền con người. Mặt khác, việc liệt kê như vậy thường dẫn đến sự thiếu sót, đặc biệt khi nói tới tự do của con người. Có vẻ như sự bổ sung Điều 21 trong Dự thảo là không cần thiết, vì “quyền được sống” là quyền tự nhiên, quyền thiêng liêng của con người và đã được thừa nhận tại Điều 15 của Dự thảo rồi. Mặt khác, quy định này có thể xung đột với quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành vì hình phạt tử hình vẫn đang tồn tại và được quy định trong 29 tội. Do đó, phải có quy định bổ sung rằng quyền sống của con người chỉ có thể bị tước đoạt khi nó xâm phạm đến quyền sống của người khác, đến tự do của cộng đồng và được phán quyết bởi một tòa án hợp pháp.
Với những quy định cụ thể về quyền công dân, tại Điều 27, Dự thảo quy định: “1. Công dân nam, nữ bình đẳng và có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. 2. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền bình đẳng giữa công dân nữ và nam trên mọi lĩnh vực. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. 3. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới”.
Tôi băn khoăn rằng, quy định này có thể sớm lạc hậu bởi sự tiến bộ của khoa học (cả y học, pháp lý). Nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã thừa nhận ngoài hai giới tính phổ biến (nam và nữ), loài người còn có giới tính thứ ba là đồng tính nam (gay), thứ tư là đồng tính nữ (less), thứ năm là lưỡng giới (ái nam ái nữ) hay thứ sáu là vô tính (liên quan đến những người không có cảm giác luyến ái mà chỉ có khuynh hướng tôn giáo hoặc không hôn nhân). Ngay chính trong Bộ luật Dân sự hiện hành của Việt Nam, quyền được xác định lại giới tính cũng đã được quy định từ năm 2005. Mặt khác trên thực tế, có không ít người về mặt y học đã chuyển đổi giới tính và cũng có những trường hợp chính quyền công nhận giới tính mới của họ về mặt pháp lý. Điều này liên quan đến tính bền vững, ổn định của pháp luật cũng như liên quan đến quyền con người. Vì vậy, xin kiến nghị sửa lại khoản 1 điều này là: “Mọi công dân bình đẳng và có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình”, sửa khoản 2 thành: “Nhà nước có chính sách bảo đảm sự bình đẳng giữa các công dân trên mọi lĩnh vực. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội”. Điều này có liên quan chặt chẽ với vấn đề bình đẳng giới đã và đang được đặt ra không chỉ ở các nước phát triển mà ở cả Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển.
Với khoản 2, Điều 32 của Dự thảo, quy định: “Người bị buộc tội có quyền được tòa án xét xử. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm” cũng cần được trình bày lại cho hợp lý hơn thành: “… Không ai bị kết án hai lần đối với một lần phạm tội” vì cũng một tội phạm nhưng một người có thể thực hiện nhiều lần, mỗi lần như thế đều có thể bị kết án.
Đối với khoản 2, Điều 41: “Nghiêm cấm các hành vi đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe của người khác và cộng đồng”, xin được sửa thành: “Nghiêm cấm các hành vi đe dọa hay xâm phạm đến cuộc sống và sức khỏe của người khác và cộng đồng” vì chỉ cấm hành vi đe dọa thôi thì không đủ.
Về cách trình bày một số điều, nên bỏ cụm từ “Nhà nước có chính sách…” mà ghi trực tiếp: “Nhà nước bảo đảm”, “Nhà nước thực hiện”, “Nhà nước có trách nhiệm”… trong việc thực hiện các quyền con người và quyền công dân trong các điều khoản cụ thể.
Theo QDND

19 Nhận Xét :

 1. 2 quyền này nếu không được hiểu đúng bản chất sẽ có rất nhiều người hiểu nhầm và hiểu sai hướng chỉ đạo của Đảng từ đó làm sai

  Trả lờiXóa
 2. quyền con người là tất yếu của con người! còn quyên công dân là quyền của cá nhân đó với đất nước họ mang quốc tịch, họ có nghĩa vụ và trách nhiệm!

  Trả lờiXóa
 3. Những đóng góp của tác giả về quyền con người công dân tôi thấy hết sức hợp lý lời lẽ phù hợp đảm bảo quyền đầy đủ của một côn dân.Mong rằng ý kiến đóng góp này sẽ được chú ý đến.Việc sửa đổi hiến pháp chúng ta cần nhiều người có ý kiến đóng góp man tính xây dựng như vậy.Chân thành ủng hộ

  Trả lờiXóa
 4. quyền con người và quyền công dân là 2 phạm trù khác nhau mà

  Trả lờiXóa
 5. với những ý kiến mang tích chất xây dựng, vì cộng đồng, vì đất nước, và thực sự vì nhân dan như thế này thì chúng ta hết sức trân trọng và lắng nghe

  Trả lờiXóa
 6. theo tôi nghĩ đơn giản như thế này:
  - quyền con người chính là những quyền mà 1 sinh mạng, 1 con người khi đẻ ra đều được hưởng nhu thế và như nhau.
  - quyền công dân chính là những quyền mà công dân cần có để sinh hoạt xã hội

  Trả lờiXóa
 7. khi đọc bài viết này của tác giả tôi mới phần nào hiểu rõ hơn về quyền con người và quyền công dân, tôi nghĩ nhiều người cũng còn mơ hố như tôi về 2 quyền này, mọi người nên dành chút thời gian của mình để đọc

  Trả lờiXóa
 8. quyền con người và quyền công dân đều là những quyền cơ bản của con người, nhưng không phải ai cũng phân biệt được và hiểu rõ bản chất, quyền cũng như nghĩa vụ của mình, tôi nghĩ vấn đề này nên cân nhắc, xem xét kĩ để đưa vào trong sửa đổi hiến pháp

  Trả lờiXóa
 9. Những đóng góp vô cũng hợp lý mà lại chặt chẽ tôi ủng hộ với tác giả chúng ta cần phải thay sao cho hợp tình hợp lý mang lại hiệu quả cho cả người thi hành và chấp hành.Mong rằng sẽ còn đất nước chúng ta sẽ có nhiều người đóng góp chân thành như bác

  Trả lờiXóa
 10. vấn đề này nên đưa vào trong sửa đổi hiến pháp, cần giải thích rõ hai quyền này để mọi người ai cũng hiểu và thực hiện

  Trả lờiXóa
 11. quyền công dân còn là một nghĩa vụ của mỗi công dân với nhà nước, với Đảng nữa!phải xây dựng và bảo vệ tổ quốc!

  Trả lờiXóa
 12. Những s kiến đóng góp chân tình thế này chúng ta nên xem xét tiếp thu

  Trả lờiXóa
 13. đây là 2 quyen cơ bản của công dân, là những quyền theo suốt cuộc đời 1 con nguwoif và những quyền mà con người quan tâm nhất, vì vậy việc xem xét và sửa đổi luật cho đúng và phù hợp là việc làm cần thời gian và cần có nhiều ý kiến đống góp để tham khảo

  Trả lờiXóa
 14. nhưng ý kiến đóng góp ở trên cho ta thấy rõ hơn về 2 quyền này, và trách nhiệm của nhà nước về việc đảm bảo và thwucj thi 2 quyền đặc biệt quan trọng này cho người dân

  Trả lờiXóa
 15. các thế lwucj thù địch và đặc biệt là Mĩ đang ráo riết làm căng thẳng 2 quyền này với chúng ta, mĩ cho ràng chúng ta vi phạm quyền con người nghiêm trọng, trong khi đó, thực tế đi ngược lại hoàn toàn so với luận điểm của chúng, thế giới công nhận Việt Nam thwucj hiện tốt quyền con người. tỏng nươc, người dân sống thaoir mái, và cảm thấy quyền lợi, lợi ích của mình được đảm bảo và được quy định cụ thể trong luật

  Trả lờiXóa
 16. 2 quyền này được quy định rõ hơn tỏng hiến pháp lần này sẽ đạp tan mọi quan điểm mang tính chống phá của chúng

  Trả lờiXóa
 17. sự rum bang của các thế lực xung quanh hiến pháp sửa đổi vừa qua thật sôi nổi, nhưng nhwugnx kiến nghị đọc đã thấy bóng dáng chống phá của chúng thì chẳng bao giờ được chấp nhận cả

  Trả lờiXóa
 18. ý kiến đóng góp cho dự thảo hiến pháp là rất nhiều, chúng ta phải tìm hiểu, nghiên cứu kĩ, vì trong đó không thể không tránh khỏi những kiến nghị của những thế lực thù địch. để khi hiến pháp chính thức ra đời vừa đánh bại được âm mưu của chúng lại vừa hợp lòng dân, vừa mang mang tính thực tiễn cao

  Trả lờiXóa
 19. Có lẽ vẫn còn rất rất nhiều người dân còn lầm tưởng giữa hai quyền này là một. Đặc biệt trong đó thì đám Rạn chủ càng ngu ngơ dễ sợ, chúng không hiểu biết nhưng luôn to môm tới mức đau đầu.
  Mấy con Rận muốn phát biểu thì hãy chịu khó đọc và hiểu thật kỹ nhé, nếu nói mà không đúng thì xấu hổ lắm.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ