Nhãn

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Minh bạch và trách nhiệm

           Việc các cơ quan lập hiến sử dụng ý kiến của công chúng vào việc ra quyết định về hiến pháp là một bước phát triển tương đối mới. Cho tới những năm 1960 và 1970, xây dựng hiến pháp chỉ được coi là vấn đề chủ yếu dành cho các nhà lãnh đạo chính trị và các chuyên gia về lập hiến. Quan niệm này đã thay đổi trong vòng 30 – 40 năm trở lại đây, một phần dựa trên quan niệm mở rộng quyền tham gia của người dân vào quy trình lập hiến. Ý kiến của công chúng cần phải được thu thập, phân tích, tiếp thu, phản hồi một cách minh bạch, có trách nhiệm và cần được cân nhắc cẩn thận.
Các nhà lập hiến thường ngạc nhiên bởi số lượng người dân tham gia nhiệt tình, với một lượng lớn các ý kiến, có thể thông qua hình thức phát biểu (thu trong cuộc gặp trực tiếp hoặc theo đường dây điện thoại) hoặc viết dưới dạng các bảng câu hỏi điều tra, đơn từ, bản ghi nhớ hoặc dự thảo hiến pháp, nhất là gần đây còn qua Internet hoặc tin nhắn. Cơ quan lập hiến cần chuẩn bị cẩn thận để ghi lại, đối chiếu, phân tích, tổng kết và báo cáo kết quả của các cuộc tham vấn công chúng. Những vấn đề cần chú ý gồm có: mục đích thu thập và sử dụng những ý kiến của công chúng của các nhà lập hiến khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến công việc nhận và phân tích những ý kiến đó; chuẩn bị các nguồn lực ra sao; cách thức việc nhận và phân tích ý kiến như thế nào; và báo cáo mà các nhà lập hiến công bố về cách họ tiếp thu ý kiến của công chúng.

Cơ quan lập hiến có thể thu nhận và phân tích quan điểm của người dân vì nhiều mục đích khác nhau. Những mục đích này có ảnh hưởng nhiều đến thể loại và thời gian của công việc liên quan, cũng như đến nguồn nhân lực, vật lực cần có để làm điều đó. Vòng đầu tiên của tham vấn công chúng được tổ chức để giúp cơ quan lập hiến quyết định chương trình nghị sự về các vấn đề cần được giải quyết như một phần của quy trình.

Tuy nhiên, mục đích thông thường của việc thu thập ý kiến công chúng lại liên quan đến việc phát triển các nội dung về hiến pháp mới. Điều này được thực hiện bằng nhiều cách có thể đòi hỏi phải chú ý đến vấn đề tổ chức, nguồn lực được phác thảo trong những cuộc thảo luận khái quát về điều kiện thu nhận và xử lý các ý kiến.

Mục đích khác của phân tích ý kiến công chúng là để cung cấp cho các nhà lập hiến thông tin về mức độ nhận thức, hiểu biết khác nhau giữa các vùng miền, hoặc giữa các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc của một đất nước để đưa ra khuyến cáo về các vấn đề hiến pháp, đặc biệt trong bối cảnh hậu xung đột. Để đảm bảo rằng phân tích đó có thể thực hiện được, cần tổ chức quy trình tham vấn sao cho các quan điểm khác biệt của các cộng đồng riêng rẽ được chia tách trong khi chúng được thu thập hoặc phân tích về sau. Ở Kenya (2005), Ủy ban sửa đổi hiến pháp Kenya phát hành một loạt báo cáo phân tích quan điểm công chúng, bao gồm 210 báo cáo riêng rẽ.

         Một lý do nữa cho việc thu nhận và phân tích ý kiến công chúng là để hỗ trợ cơ quan lập hiến trong việc giải quyết các vấn đề gây bất đồng. Ở Uganda, một bản phân tích thống kê cẩn thận các quan điểm về các vấn đề còn gây nhiều tranh luận là một trong nhiều nguồn mà Ủy ban hiến pháp sử dụng để ra quyết định về một số lượng giới hạn các vấn đề hiến định khi chưa đạt được sự đồng thuận rộng lớn về các vấn đề khác sau hơn 3 năm thực hiện tham vấn ý kiến công chúng ở mức độ cao. Ủy ban đã công bố báo cáo dày 3 tập về kết quả phân tích thống kê để giảm nghi ngờ rằng phân tích thống kê này không được thực hiện một cách trung thực.


Theo AMARI TX

7 Nhận Xét :

 1. Làm việc phải minh bạch, có trách nhiệm cho thấy đội ngũ cán bộ của ta giỏi, làm dc việc

  Trả lờiXóa
 2. đội ngũ cán bộ các cấp chính quyền câng có tinh thần "minh bạch và trách nhiệm"

  Trả lờiXóa
 3. phương thảo02:01 5 tháng 3, 2013

  báo nói nhiều cái này quá @@ phải thế chứ không minh bách trách nhiệm để dân nó chửi cho à,

  Trả lờiXóa
 4. Kiến Ba Khoang09:33 5 tháng 3, 2013

  Hi vọng Hiến pháp sử đổi sẽ làm Việt Nam thay đổi một cách tích cực nhất.

  Trả lờiXóa
 5. việc Đảng và nhà nước lấy ý kiến nhân dân cho lần sủa đổi hiến pháp lần này thể hiện được tính minh bạch và dân chủ rất cao

  Trả lờiXóa
 6. Đúng đó ! Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của dân ,do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 7. Sửa đổi hiến pháp đây cung là thời cơ cho địch lợi dụng chông phá nhà nước ta xuyên tạc vền tính chất dân chủ của nước ta và độc đảng....đồng thời cung là thời điểm để đảng ta khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ