Nhãn

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

“MÙA XUÂN Ả RẬP” - BÀI HỌC TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM  Phillip Tran
          Mùa xuân Ả Rập (Tiếng Anh: Arab Spring) là làn sóng cách mạng với các cuộc nổi dậy, diễu hành và biểu tình phản đối chưa có tiền lệ tại các quốc gia ở thế giới Ả Rập như: TunisiaAlgeriaAi CậpYemen và JordanMauritaniaSaudi ArabiaOmanSudanSyriaIraqLibya và Morocco… Các cuộc biểu tình phản đối có chung một cách sử dụng rộng rãi kỹ thuật chống đối dân sự trong các chiến dịch bao gồm đình công, biểu tình và các cách thức khác. Sau các cuộc biểu tình, bạo động hàng loạt chính phủ đã bị lật đổ. Sự thất bại của các chính quyền các nước trên có nhiều lí do khác nhau, trong đó đứng đằng sau các cuộc bạo động chính trị là các thế lực của Mỹ và Phương Tây. Dễ nhận thấy có một điểm chung trong âm mưu, hoạt động lật đổ ở các nước ở Bắc Phi và Trung Đông của các thế lực thù địch đó là chúng triệt để sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (thông qua các trang mạng xã hội như: Twitter, Facebook, Blog, Yume…) để tuyên truyền, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống đối. Đây là một hình thức hiệu quả nhằm tập hợp lực lượng nhanh chóng, hiệu quả, phát huy được sức mạnh của nhân dân các nước (nhất là bộ phận bất mãn với chính quyền) vào hoạt động bạo loạn, lật đổ


Capture 


Ở Việt Nam, trong những năm gần đây thực hiện chủ trương mở cửa hội nhập với thế giới, nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Kể từ khi gia nhập mạng Internet đến nay (1997), hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ta được mở rộng cả về quy mô và chất lượng góp phần quan trọng trong sự phát triển của các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm nên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện thông tin đại chúng phát triển vừa đảm bảo cho các hoạt động này theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Hoạt động quản lí nhà nước đối với các phương tiện truyền thông được cụ thể hóa qua các văn bản pháp luật như: Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định số 83/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông; Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/07/2011 của Bộ Thông tin Truyền thông về Sửa đổi, bổ sung một số quy định của TT số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 về Hoạt động các cơ quan báo chí và QĐ số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 về Quy chế xuất bản...
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi mang lại cho nền kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, thực tiễn hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng đang còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập đáng phải quan tâm giải quyết. Hoạt động quản lí nhà nước về pháp luật đối với các hoạt động thông tin, truyền thông đang còn nhiều sơ hở, thiếu sót, chưa chặt chẽ, chưa kiểm soát được hoạt động của các hình thức thông tin (nhất là mạng xã hội). Lợi dụng các điều kiện này các thế lực thù địch, phản động và các loại tội pham đang hàng ngày, hàng giờ lợi dụng, tấn công nhằm tuyên truyền phá hoại tư tưởng, thực hiện chiến tranh tâm lý nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Ngoài các thủ đoạn cũ, hiện nay chúng đang có sự điều chỉnh chiến lược là tấn công vào các trang thông tin chính thống của các cơ quan Đảng, chính quyền, bóp méo, lồng ghép, thổi phồng sự thật gây ra sai lệch, thất thiệt trong các nội dung thông tin. Mặt khác, chúng cũng thông qua tính ưu việt của một số trang mạng xã hội để tuyên truyền, chống Đảng, Nhà nước, nói xấu chế độ và lãnh tụ.
Sau sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu, Liên Xô và thắng lợi từ thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (cách mạng cam, cách mạng tulip, cách mạng nhài và gần đây nhất là chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông) càng cũng cố, tăng cường niềm tin cho chúng ráo riết, điên cuồng chống phá ta. Mặc dù tình hình chính trị nước ta tương đối ổn định, chưa phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng mà kẻ địch lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng gây ra, tuy nhiên, nguy cơ về một cuộc “cách mạng màu” ở nước ta là hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy, để góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của hệ thống thông tin, truyền thông nước nhà, đồng thời chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của địch trong thời gian tới, tăng cường các biện pháp quản lí nhà nước đối với phương tiện thông tin và truyền thông là một yêu cầu bức thiết hiện nay. Để đạt được các yêu cầu đó, cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là:
          Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lí của Nhà nước đối với các hoạt động của các phương tiện thông tin, truyền thông trong nước. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đòi hỏi phải quán triệt chặt chẽ trong chiến lược phát triển phương tiện thông tin đại chúng theo định hướng giá trị XHCN. Vai trò lãnh đạo thường xuyên, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lí chặt chẽ của Nhà nước là ưu tiên hàng đầu tạo điều kiện cho các hoạt động của phương tiện truyền thông, đại chúng Việt Nam sánh vai cùng các nước trên thế giới cũng như đảm bảo cho các hoạt động theo đúng các chế định pháp lí đã đặt ra.
          Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin, truyền thông (nhất là quyền báo chí, xuất bản, tuyên truyền, quyền phát ngôn..). Hoàn thiện luật theo hướng xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền các chủ thể tham gia quản lý và hoạt động thông tin và truyền thông... trên cơ sở bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân. Chú trọng xây dựng các quy định cụ thể, điều chỉnh tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp về nhiệm vụ cung cấp thông tin và quản lý thông tin giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin - Truyền thông; nhiệm vụ quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền ở nước ngoài giữa Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Ngoại giao... trong đó, đặc biệt đề cao công tác tổng kết hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý.
          Ba là, cần có những chính sách hợp lý để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật thông tin, truyền thông nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, sự bản lĩnh, nhạy bén về chính trị cho cán bộ, công chức để vững vàng đấu tranh lại với các hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia.
          Bốn là, cần xây dựng Chiến lược thông tin quốc gia bám sát các mục tiêu: phát triển thông tin, truyền thông theo cơ cấu, quy mô hợp lý với tình hình phát triển đất nước; phát triển đồng bộ và hiện đại các phương tiện thông tin truyền thông đất nước... sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông, đại chúng để tuyên truyền, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, xảo trá của kẻ địch, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý nhà nước về báo chí, báo đảm vừa phát triển quan hệ với các nước trong lĩnh vực báo chí vừa bảo đảm chủ quyền, độc lập dân tộc, bình đẳng, các bên cùng có lợi.
          Năm là, tăng cường và nghiêm túc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm phạm pháp luật trên lĩnh vực thông tin, truyền thông góp phần xử lí nghiêm minh các đối tượng, răn đe hiệu quả các hoạt động của các đối tượng khác.
Như vậy, quản lí nhà nước về pháp luật đối với hoạt động thông tin, truyền thông là tổ chức đồng bộ, linh hoạt các giải pháp khác nhau. Trong đó, giải pháp hữu hiệu và có tính chất cơ bản lâu dài là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao dân trí cho toàn dân, nâng cao nhận thức đúng sai trước những thông tin trong xã hội cũng như trên mạng, trên cơ sở lợi ích của đất nước, nhân dân và xã hội. Nâng cao sức đề kháng cho mọi người dân trước những thông tin sai trái được tuyên truyền phổ biến trong xã hội. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần chủ động cung cấp những thông tin mà nhân dân đang cần trong xã hội hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, nâng cao yêu cầu của nhân dân đối với việc cung cấp thông tin trong nước và quốc tế, tạo nên sự đồng thuận của nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đấu tranh kịp thời với những tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch./.
 
                                                                               

13 Nhận Xét :

 1. fromnewyork1@gmail.com03:26 11 tháng 3, 2013

  Phải cẩn thận trong lĩnh vực báo chí vì nếu không cẩn thận sẽ gây ra cảnh nhiều người lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện âm mưu của cá nhân, không đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu

  Trả lờiXóa
 2. đúng vậy, nhất là hoạt động thông tin liên lạc, dịch vụ sim điện thoại không thắt chặt, đầy rẫy sim rác, gây phiền nhiễu đến rất nhiều nười, và nhiều tổ chức sự dụng sim rác và các hoạt động phi pháp và khi ta đi truy tìm chúng thì không có manh mối, điều này cản trở rất nhiều trong công tác quản lí xã hội

  Trả lờiXóa
 3. nhiều blog xấu, với những thông tin bẩn sẽ làm cho người dân hoang mang, gây ra ý chí cách mạng của người dân lung lay

  Trả lờiXóa
 4. anh sàm: không biết là trang ucar anh, do anh tự hối cải, hoàn lương mà gỡ bỏ hay là do hacker phá đây anh sàm

  Trả lờiXóa
 5. tôi nghĩ là anh sàm đã hoàn lương, nhận biết đâu là đúng là sai nên đã tự hủy trang web của mình và bảo đó là so hacker để che mắt tổ chức của anh ấy đấy

  Trả lờiXóa
 6. PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM cần hoạt động theo pháp luật, và là cơ quan giúp Đảng và nhà nước nêu lên những quan điểm của chế độ!

  Trả lờiXóa
 7. đây là một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch gọi là "diễn biến hóa bình" chúng ta cần nâng cao công tác quản lí, không để bị động bất ngờ!

  Trả lờiXóa
 8. chúng ta phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lí của Nhà nước đối với các hoạt động của các phương tiện thông tin, truyền thông trong nước. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đòi hỏi phải quán triệt chặt chẽ trong chiến lược phát triển phương tiện thông tin đại chúng theo định hướng giá trị XHCN.

  Trả lờiXóa
 9. luậ về công nghệ thông tin phải mạnh và phù hợp để không để tình trạng trên xảy ra ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 10. bây giờ thông tin trên mạng rất nhiều, người dân lại rất dễ làm chủ những phương tiện liên lạc, truy câp truyền thông, vì vậy mà những thông tin xấu người dân rất dễ bắt gặp, điều này là hết sức nguy hiểm,. vì vậy cần tăng cường sự quản lí của nhà nước về lĩnh vực này

  Trả lờiXóa
 11. cái gì cũng có 2 mặt của nó, nếu chúng ta chỉ mãi chú tâm vào cái lwoij trước mắt mà quên đi những tiêu cực mà nó mang lại thì 1 ngày nào đó chúng ta sẽ phải đối mặt 1 tiêu cưc đã to lên gấp bội phần

  Trả lờiXóa
 12. thời gian qua, với sụ bùng nổ của các blog xấu, là minh chứng cho điều đó, nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn, thì hạu quả thật khôn lương

  Trả lờiXóa
 13. các vụ biểu tình ở Lybi ban đầu cũng không đến mức quá nghiêm trọng. thế nhưng qua bàn tay "phù phép" của internet và truyền thông thì vụ việc lại nghiêm trọng y như tổng thống bị ám sát. chịu truyền thông

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ