Nhãn

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Xã Hội Chủ Nghĩa và vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Phong Vũ


       Chủ nghĩa xã hội là một giai đoạn của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đó là phát triển tất yếu của xã hội ở đó tư hữu tư bản chủ nghĩa được xóa bỏ không còn áp bức, bóc lột, một xã hội trong đó có sự phát triển tự do toàn diện của tất cả mọi người. Ở xã hội đó chính quyền là của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhà nước là nhà nước dân chủ nhân dân. Chính vì tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội cộng với tình hình thực tiễn cách mạng ở nước ta Đảng cùng với nhân dân ta đã lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với sự lựa chọn của Đảng là sự lựa chọn của chính nhân dân lao động  nước ta khi theo Đảng làm cách mạng là muốn có cuộc đời ấm no, hạnh phúc. Để mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân không có con đường nào khác là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa xã hội mang trong mình những đặc trưng ưu việt mà không gì có thể phủ nhận được. Cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội  là nền sản xuất công nghiệp hiện đại năng suất lao động được đẩy lên cao và tạo ra thật nhiều của cải vật chất cho xã hội để đáp ứng nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ tư hữu tư bản chủ nghĩa thiết lập công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu theo đó thì tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của toàn dân và của tập thể.  Chủ nghĩa xã hội bảo đảm cho mọi người có quyền bình đẳng trong lao động sáng tạo và hưởng thụ. Mọi người có sức lao động đều có việc làm và được hưởng thù lao theo nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo lao động“. Chủ nghĩa xã hội có Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, nhà nước mang bản chất là giai cấp công nhân và mang tính chất nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc; nhà nước thực hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân. Nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo, thông qua nhà nước Đảng lãnh đạo xã hội về mọi mặt và nhân dân lao động thực hiện quyền lực và lợi ích của mình trên mọi mặt của xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã giải phóng con người thoát khỏi áp bức bóc lột, thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội, tạo những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện. Ở đó con người được giải phóng khỏi mọi áp bức, bóc lột về kinh tế cũng như tinh thần; xóa bỏ tình trạng người bóc lột  người, tình trạng nô dịch và áp bức dân tộc, thực hiện được sự công bằng, bình đẳng xã hội.  Những đặc trưng đó đã nói lên tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và không gì có thể phủ nhận nó . Căn cứ vào quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin cũng như  xu thế phát triển tất yếu của thời đại và tình hình thực tế cách mạng Việt Nam , Đảng cùng nhân dân ta đã chọn con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa.Và Đảng và nhân dân ta đã vô cùng sáng suốt khi chọn con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhân dân ta giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành lại độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà. Dưới sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của Đảng  và nhân dân ta cùng với Đảng đã đưa nước Việt Nam từ đất nước bị xâm lược giành độc lập, từ một quốc gia nhỏ bé bị chiến tranh tàn phá từng bước vực dậy  phát triển, khôi phục nền kinh tế và đang trên đà công nghiệp hóa – hiện đại hóa và ngày càng có vị thế trong khu vực cũng như trường quốc tế. Đời sống nhân dân được cải thiện, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.  Với những gì đã đạt được Đảng ta đã khẳng đinh vị trí lãnh đạo duy nhất của mình. Và “Vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng không bao giờ thay đổi, vì ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác; vì Đảng chính là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc; vì đạo cao nhất của Đảng là vì nước, vì dân”.

Thế nhưng hiện nay khi toàn Đảng và toàn dân đang tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp năm 1992  một số kẻ đang cố tình xuyên tạc bóp méo đi bản chất của chủ nghĩa xã hội và âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng ta. Với rất nhiều luận điệu xấu, sự xuyên tạc, bóp méo sự thật như :“ Đa đảng để cạnh tranh đưa đất nước phát triển…”, hay là ”phải loại bỏ điều 4 (Hiến pháp năm 1992)”,…và rất nhiều luận điệu xấu khác của chúng , chúng cố tình phủ nhận vai trò và công lao của Đảng ta, không những vậy có những kẻ còn cố tình xuyên tạc  bôi nhọ Đảng ta và Nhà nước ta,bôi nhọ chủ nghĩa xã hội…Tất cả những hành động của chúng nhằm mục đích “tư bản hóa” đất nước, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là những luận điệu của các thế lực thù địch hoạt động chống phá nước ta, chúng ta tuyệt đối cẩn trọng không thể để mắc bẫy chúng và quyết không cho chúng đạt được mục đích của mình.

Lịch sử ,tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội cộng với sự lựa chọn của nhân dân đã đưa đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. Lịch sử và sự trao tặng của nhân dân đã đưa Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân và sự lãnh đạo ấy là duy nhất. Và trong suốt hơn 80 năm qua Đảng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như trọng trách mà nhân dân giao phó, phát huy được tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Điều đó là không gì có thể phủ nhận, mặc dù vẫn còn mắc phải một số hạn chế, sai lầm, một số rất ít cá nhân Đảng viên sai phạm nhưng đó là điều không thể tránh khỏi bởi không điều gì là hoàn hảo, hoàn hảo là không có thật mà, Đảng ta vẫn luôn cố gắng hoàn thiện tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, tích cực phát huy trí tuệ sự sáng tạo cũng như năng lực để cũng cố vững chắc lòng tin của nhân dân cũng như vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng với dân tộc.

8 Nhận Xét :

 1. chủ nghĩa xã hội là tất yếu, vai trò lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối!

  Trả lờiXóa
 2. Đã là xã hội chủ nghĩa thì chỉ có Đảng cộng sản lãnh đạo mà thôi, và đó là quy luật, sự lựa chọn tất yếu của lịch sủ

  Trả lờiXóa
 3. sinh thời các tiền bối Các Mác- lê Nin đã khẳng định rằng, chủ nghĩa xã hội là định cao của xã hội loài người, là kết quả tất yếu của sự vận động tự nhiên, có nghĩa là xã hội nào, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở chủ nghĩa xã hội , ở đó, con người đều bình đẳng và sống 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 4. Đảng lãnh đạo là sự cần thiết và là lý luần chính trị cơ bản của xã hội chủ nghĩa. nếu mất đi điều này sẽ không là chủ nghĩa xã hôi nữa

  Trả lờiXóa
 5. chủ nghĩa xã hội là điều tất yếu của sự phát triển của xã hội loài người! vai trò lãnh đạo của Đảng ta là tuyệt đối!

  Trả lờiXóa
 6. Xã Hội Chủ Nghĩa và vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, là một nguyên tắc không thể thay đổi,là chân lí là nguyện vọng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 7. Thôi dẹp đi mấy cha nội. Toàn là bịp bợm, tháo cáy và lôm côm...

  Trả lờiXóa
 8. Tại sao ta lại có nhiều nô lệ tư tưởng quá như hiện nay? Sợ đói, sợ chết, sợ mất danh dự,..Vì thiếu hiểu biết và trải nghiệm, nhất là không có lòng tự trọng của cá nhân và tự hào dân tộc.
  Tại sao phải đánh đuổi bọn nầy, bọn kia tháo chạy rồi bỏ đô la (tiền ăn cắp, tham nhũng) ra nước ngoài học từng chữ tiếng Anh?

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ