Nhãn

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Ban Nội chính Trung ương làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 22-4, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm trao đổi về tình hình hoạt động của ngành Kiểm sát và một số công tác nội chính có liên quan; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã báo cáo về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, việc kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, công tác giải quyết án của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; những khó khăn, vướng mắc, một số vụ án cụ thể cần kiến nghị với Ban Nội chính để phối hợp giải quyết.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kiến nghị tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, tội phạm kinh tế, chức vụ trong tình hình hiện nay. Ban Nội chính Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan tư pháp Trung ương đẩy mạnh việc phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn việc áp dụng pháp luật, nhất là các quy định hướng dẫn áp dụng quy định về tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ; sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy định trong Bộ luật Hình sự để phục vụ kịp thời công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, tội phạm về kinh tế, chức vụ.

Ban Nội chính Trung ương tăng cường chỉ đạo, giám sát các cơ quan nội chính Trung ương trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế, chức vụ nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng kéo dài… Nhà nước quan tâm bổ sung biên chế đối với ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm cho ngành Kiểm sát nói chung và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng thực hành tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất cho ngành Kiểm sát nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phục vụ công tác nghiệp vụ.

Nhấn mạnh vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cho rằng, Viện Kiểm sát nhân tối cao cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác cán bộ. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân cần có lực lượng đủ mạnh, chủ động kiểm sát các vụ án tham nhũng, vụ án cố ý làm trái, vụ án nghiêm trọng ngay từ khi khởi tố vụ án, bị can, không chờ chuyển hồ sơ đến. Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải thiết thực, hiệu quả. Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Viện Kiểm sát nhân tối cao cần chủ động thông tin, phản ánh kịp thời với Ban Nội chính Trung ương, đề xuất những giải pháp cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

TTXVN

3 Nhận Xét :

  1. cần có nhiều cuộc làm việc như vậy để các ban ngành, cơ quan chức năng để giúp họ có nhiều tiến triển, rút kinh nghiêm hơn, hoàn thiện hơn về các công tác của mình. Tiêu biểu trong lần gặp mặt này thì Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cho rằng, Viện Kiểm sát nhân tối cao cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác cán bộ. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân cần có lực lượng đủ mạnh, chủ động kiểm sát các vụ án tham nhũng, vụ án cố ý làm trái, vụ án nghiêm trọng ngay từ khi khởi tố vụ án, bị can, không chờ chuyển hồ sơ đến. Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải thiết thực, hiệu quả. Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Viện Kiểm sát nhân tối cao cần chủ động thông tin, phản ánh kịp thời với Ban Nội chính Trung ương, đề xuất những giải pháp cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

    Trả lờiXóa
  2. Hi vọng Ban Nội Chính Trung Ương dưới sự chỉ đạo của bác Nguyễn Bá Thanh sẽ đẩy lùi được tham nhũng khi mà tham nhũng đang là một trong những vấn đề được ví như quốc nạn của nước ta. Nếu đẩy lùi được tham nhũng thì mới giữ vững được chế độ và tập trung vào phát triển kinh tế được.

    Trả lờiXóa
  3. Đảng có vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội nhưng vì trong xã hội có lực lượng của nhiều tổ chức chính trị – xã hội khác nhau nên sự thừa nhận chính thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp là rất cần thiết. Với sự thừa nhận đó, Đảng có trọng trách trong việc lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ