Nhãn

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Nhận trợ cấp thôi việc, có được hưởng chế độ hàng tháng?


Ông Trần Văn Tạo (tỉnh Hà Tĩnh) công tác trong Quân đội từ tháng 3/1966 đến tháng 12/1976. Tháng 1/1977 ông Tạo chuyển về công tác tại Trạm Nông nghiệp máy kéo Nghệ Tĩnh, thôi việc tháng 5/1970 hưởng tiền trợ cấp bằng 25 tháng lương.
Ông Tạo hỏi: Trường hợp của ông có đủ 25 năm làm việc liên tục trong Quân đội và làm công nhân thì có thuộc đối tượng được xem xét làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng không?


Về vấn đề trên, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh  trả lời như sau:


Ông Tạo đã hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo Quyết định số 176/HĐBT ngày 9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Vì vậy, ông Tạo không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng.


Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.


Theo CTTDTCP

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ