Nhãn

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Trường hợp nghỉ thai sản trùng với thời gian đi học


 Bà Nguyễn Hồng Thanh (TP. Hà Nội) hỏi: Tôi là cán bộ công chức được cơ quan cử đi học, được hưởng nguyên lương và phụ cấp. Tháng 2/2012, tôi sinh con, thời gian nghỉ thai sản của tôi trùng với thời gian đi học. Vậy, thời gian tôi đi học tiền lương và tiền thai sản của tôi được hưởng như thế nào?
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:


Tại Điều 31 Luật BHXH quy định thời gian hưởng chế độ BHXH thai sản đối với lao động nữ tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ khi sinh con là 4 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường; 5 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân và 6 tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật.


Ngoài ra, tại Điều 36 Luật BHXH cũng quy định lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định khi có đủ các điều kiện sau:


- Sau khi sinh con từ đủ 60 ngày trở lên,


- Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động


- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.


Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.


Với quy định nêu trên, trường hợp cán bộ, công chức được cơ quan cử đi học, có hưởng lương và đóng BHXH, trong thời gian đi học mà sinh con thì vẫn thuộc đối tượng thực hiện chế độ BHXH theo quy định.


Mức hưởng trợ cấp thai sản trong thời gian nghỉ sinh con bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh con.


Ngoài ra, còn được hưởng khoản trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lương tối thiểu chung cho mỗi con và thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH nhưng vẫn tính là thời gian đóng BHXH.


Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.


Theo CTTDTCP

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ