Nhãn

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Đã đến lúc cần phải có luật về Đảng ở Việt Nam

771a0-t25e125ba25a3ixu25e125bb2591ng


Người con đất Việt


Đảng chính trị là một tổ chức chính trị liên kết những đại diện tiêu biểu nhất của một giai cấp hay tầng lớp xã hội, dựa trên một hệ tư tưởng hay quan điểm chính trị nhất định, thể hiện lợi ích của giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy, hướng tới việc giành, giữ, sử dụng, quản lý nhà nước để đạt tới những mục tiêu, lý tưởng nhất định phản ánh lợi ích của giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy. Nói cách khác, Đảng là một tổ chức đặc biệt với những đặc trưng riêng. Tuy nhiên, để một Đảng chính trị hoạt động có hiệu quả, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, nhất là với nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt thì rất cần thiết phải có luật về Đảng để kiểm tra, giám sát hoạt động của Đảng.


Hiện nay, trong bối cảnh Điều 4, Hiến pháp 1992 đang được thảo luận, góp ý rộng rãi, hơn nữa việc các đối tượng thù địch liên tục kêu gọi, hô hào, kích động thành lập đảng này, đảng nọ, viện dẫn luật này, luật kia, cho rằng ở Việt Nam không có điều luật nào cấm công dân có quyền lập Đảng… thì việc xúc tiến ra đời luật về Đảng càng có ý nghĩa quan trọng. Sở dĩ như vậy là bởi vì:


Thứ nhất, hiện nay ngoài việc quy định như trong Điều 4 của Hiến pháp thì không có một văn bản pháp luật nào khác quy định về sự lãnh đạo của Đảng nên việc thực hiện điều luật này tùy thuộc vào từng nhiệm kỳ và tuỳ theo ý chí của từng đồng chí lãnh đạo.


Thứ hai, có luật về Đảng sẽ giúp kiểm tra, giám sát được hoạt động của Đảng, đồng thời sẽ quy định được nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng trước dân tộc. Trong bộ máy của chúng ta hiện vẫn tồn tại một số cơ quan kiểm tra, giám sát. Song ở cấp cao nhất trong cơ quan Đảng vẫn còn lại khoảng trống quyền lực chưa được giám sát. Những người có chức có quyền đã vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm làm lu mờ đi lợi ích chung.


Thứ ba, có luật về Đảng để giám sát, phản biện thì sẽ giảm được một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất.


Thứ tư, ban hành luật về Đảng là thể hiện rõ bản chất của Nhà nước pháp quyền. Mọi cơ quan, tổ chức phải được hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu sự giám sát, phản biện của nhân dân.


Vì những lý do đó, thiết nghĩ hiện nay việc ban hành một đạo luật về sự lãnh đạo của Đảng là một đòi hỏi khách quan và hết sức cần thiết.

2 Nhận Xét :

  1. những nhà rận chủ bản chất như thế nào, có những thủ đoạn và hoạt động như thế nào thì ai cũng biết được rồi, chính vì thế không còn ai lạ lẫm với những hành động này của họ nữa, tuy nhiên nói gì thì nói, những hành động không đúng, sai trái thì vẫn cần phải bị lên án. có khi nào mà đất nước huy động, những bạn trẻ việt nam từ chối đâu

    Trả lờiXóa
  2. Nếu có tâm huyết với đất nước thì phải đứa ra những hạn chế của các chính sách và có những giải pháp kiến nghị để làm cho đất nước phát triển hơn chứ. CÒn nếu đưa ra giải pháp theo kiểu nói suông như vậy thì ai cũng nói được. Chúng ta cần có những người thật sự tâm huyết chứ không phải là những người chỉ biết ăn theo nói leo và ngồi phòng lạnh và xoi mói các vấn đề.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ