Nhãn

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Danlambao - Đây mới là sự thật !

Hôm nay lên Danlambaovn có những bài nói về Tội ác của Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam. Đọc những bài viết đó tôi thấy những luận điệu chống Cộng rất ấu trĩ, rẻ tiền,, không một dẫn chúng nào sắc bén, tất cả chỉ là lời nói cá nhân, không có một hình ảnh, video hay trích dẫn của những nhà khoa học, học giả chính trị lúc bấy giờ, những tài liệu lịch sự có giá trị hàn lâm để làm căn cứ, chứng cứ. Những gì những tác giả của Danlambao đã nói cho thấy tầm hiểu viết về lịch sự quá hạn hẹp, hời hợt, suy đoán và suy diễn theo hướng chụp mũ, gán ghép.

Danlamabao đã khen ngợi về chế độ Đệ Nhất VNCH, chúng cho đó là một chế độ hoàn mĩ, một chế độ hơn hẳn chế độ Cộng Sản.
Vậy những gì chúng nói có đúng như thế không? hay chỉ là những quan điểm nhất thời của những người mù mờ về lịch sự, sự đấu tranh thoi thóp của những người thuộc chế độ VNCH còn sót lại.


Sau đây tôi xin trích dẫn những nhận xét, quan điểm khách quan của các học giả nổi tiếng trên thế giới lúc bấy giờ nói về chế độ VNCH để cho Danlambao được mở rộng tầm mắt:

- John Cooney, “The American Pope: The Life and Times of Francis Cardinal Spellman”:
...Nam Việt Nam, thay vì đối đầu với chế độ toàn trị của miền Bắc bằng những bằng chứng về tự do, lại rơi vào một chế độ độc tài bất hiệu lực: dẹp bỏ báo chí, kiểm duyệt chặt chẽ, lưu đầy bằng lệnh của chính quyền thay vì phải được xét xử ở tòa án. Thật là bất hạnh khi một chính quyền như vậy lại đồng nhất hóa với một đức tin. Ông Diệm rất có thể đã để lại trên đất nước đầy tinh thần khoan nhượng này một di sản chống-Công Giáo.”
Bản gốc:
(...The South, instead of confronting the totalitarian North with the evidence of freedom, has slipped into an inefficient dictatorship: newspapers suppressed, strict censorship, men exiled by administrative order and not by judgement of the courts. It is unfortunate that a government of this kind should be identified with one faith. Mr. Diem may well leave his tolerant country a legacy of anti-Catholicism.)
- Robert McAfee Brown, Abraham J. Heschel & Michael Novak, "Vietnam: Crisis of Conscience" : Ký giả người Úc Denis Warner viết “Trong nhiều năm,cái chế độ bạo ngược chuyên chế mà Tây phương đồng minh với ở Saigon(chế độ Ngô Đình Diệm) thì còn tệ hơn là cái chế độ mà Tây phương đang chiến đấu để chống(chế độ CS)”. Diệm và gia đình ông ta đã giết hoặc lưu đày tất cả những thế đối lập. “Diệm đã mất đi sự tin cậy và trung thành của dân chúng” như Bộ Trưởng McNamara đã nhận định ngày 26 tháng 3, 1964.
Bản gốc:
(The Australian writer Denis Warner wrote that "the tyranny the West allied with in Saigon was in many years worse than the tyranny it was fighting against." Diem and his family had murdered or exiled all potential opposition. Diem had "lost the confidence and loyalty of his people," as Secretary McNamara put it on March 26, 1964.)
-Bernard Newman, "Background to Vietnam" : ...Ngày tháng qua, cách cai trị của Diệm càng ngày càng trở nên không thể chịu được, và tới năm 1963 hắn là một nhà độc tài hoàn toàn, chỉ nghe những thân nhân trong gia đình.Hắn hoàn toàn xa lạ với quần chúng. Người ta phàn nàn là hắn đã trao những chức vụ tốt nhất cho người Công giáo: nhưng những người Công giáo là “người ngoại quốc” – những người di cư từ ngoài Bắc vào. Sự bất mãn đưa đến phong trào chính trị của Phật Giáo.”
Bản gốc:
(...With the passing months Diem's attitude became more intolerable, and by 1963 he was the complete dictator, seeking advice only from his immediate relatives. He was completely aloof from the common people. It was complained that he gave all the best posts and showed all the favor to Catholics: but the Catholics were "foreigners" - refugees from the North Vietnam. The resentment brought about the rise of a Buddhist political movement.)
- Loren Baritz, "Backfire: Vietnam - The Myths That Made Us Fight, the Illusions That Help Us Lose, The Legacy That Haunts Us Today" :...Diệm làm cho người Mỹ khó chịu không chỉ vì đường lối cai trị của hắn. Hắn thích thú trong việc đàn áp những đối lập chính trị mà hắn đã bắt giữ lên tới 40000 người. Đầu năm 1959, Diệm hợp thức hóa sự tàn bạo của mình bằng sự thiết lập những tòa án quân sự để xử những đối lập chính trị và xử tử hình trong vòng ba ngày. Những tòa án này bắt giữ, điều tra, và tuyên án những kẻ phạm tội.
Diệm hăng say đóng cửa những nhà báo không ủng hộ hắn. Tệ hơn cả, hắn dẹp bỏ cấp lãnh đạo trong các làng mạc và thay thế họ bằng những người của Diệm. Hắn đã trở thành một nhà độc tài.
Bản gốc:
(...Diem annoyed Americans not only because his personal way of doing things. He was an enthusiast when it came to repressing his political opponents, of whom he arrested upwards of 40,000. In early 1959, Diem legalized his brutality by creating special military courts to try political opponents and to pass sentences of death in no more than three days. These courts made the arrests, conducted the inquiries, and sentenced the guilty.
...Diem closed newspapers that did not support him with the requisite fervor. Worst of all, he destroyed the leadership in the villages and replaced it with his own appointees. He had become a dictator.)
- Dennis Bloodworth, "An Eye For The Dragon" : “Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Hắn và gia đình hắn đã đàn áp mọi đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực.”
Bản gốc:
(...By 1963 Diem's secret police had picked up or pushed into the arms of his enemies nearly every prominent nationalist who had fought for the freedom of his country during the previous 20 years. He and his familly suppressed all opposition, filled the jails, muzzled the press, rigged the elections, and clung to all power..)


- Richard J. Barnet, " Intervention and Revolution" : Những ước tính của cơ quan tình báo quốc gia CIA, soạn trong tháng 2, 1957, mô tả chế độ Diệm như sau:
Chế độ Diệm phản ánh ý nghĩ của Diệm. Một bộ mặt chính quyền đại diện cho dân được duy trì, nhưng thực chất chính quyền là độc tài. Quyền lập pháp của quốc hội bị hạn chế gắt gao; quyền tư pháp chưa phát triển và tùy thuộc quyền hành pháp; và những nhân viên trong ngành hành pháp không gì hơn là những tay sai của Diệm. Không có một tổ chức đối lập nào, dù trung thành hay không, được phép thành lập, và mọi chỉ trích chính quyền đều bị đàn áp...Quyền lực và trách nhiệm tập trung nơi Diệm và một nhóm nhỏ gồm có những thân nhân của Diệm, những người quan trọng nhất là Nhu và Cẩn.”
Chế độ độc tài của Diệm, dựa trên một mạng lưới mật vụ, tòa án quân sự, và công chức tham nhũng, tuyên bố không những chiến đấu chống Cộng mà cho tới năm 1957 Cộng sản vẫn chưa có hoạt động gì, mà còn chống bất cứ nhóm nào không chắc là trung thành với Diệm. Thật vậy, nhiều người không-Cộng-sản vào tù hơn là người Cộng sản.
...Sự chuyên chế của Diệm, sự thiên vị trơ trẽn của hắn đối với những người Công giáo tị nạn từ ngoài Bắc vào so với phần còn lại của dân chúng, và sự bạo hành của hắn đối với mọi người không đồng quan niệm chính trị với hắn đã tạo nên một sự liên kết chống hắn mà hắn rất sợ.”
Bản gốc:
(The CIA national intelligence estimates prepared in February, 1957, described the Diem regime in these words:
Diem's regime reflects his idea. A facade of representative government is maintained, but the government is in fact essentially authoritarian. The legislative powers of the National Assembly are strictly circumscribed; the judiciary is underdeveloped and subordinate to the executive; and the members of the executive branch are little more than the personal agents of Diem. No organized opposition, loyal or otherwise, is tolerated, and critics of the regime are often repressed...The exercice of power and responsibility is limited to Diem and a very small circle mainly composed of his relatives, the most important being Nhu and Can.
...Diem's dictatorship, supported with a network of informers, military tribunals, and corrupt functionaries, declared war not only on the communists, who until 1957 were quiescent, but also against any group whose personal loyalty was not assured. Indeed, more non-communists than communists ended up in Diem's jails.
...Diem's despotism, his shameless favoring of Catholic refugees from the North over the rest of the population, and his persecution of all political dissidents produced the coalition against him that he dreaded.)
- Reese Williams, "Unwinding the Vietnam War: From War Into Peace" : Sau khi Pháp bị đánh bại và có vẻ như nền độc lập (của Việt Nam) sẽ tới, theo hiệp định Genève. Nhưng thay vào đó Mỹ đã nhảy vào, quyết định là Hồ (Chí Minh) không được thống nhất đất nước đang tạm thời chia cắt, và những nông dân lại cảnh giác khi chúng ta ủng hộ một trong những tên độc tài đồi bại nhất của thời hiện đại – Thủ tướng Diệm, người chúng ta chọn. Người nông dân cảnh giác và co rúm người lại khi Diệm tàn nhẫn dẹp mọi đối lập, hỗ trợ những tên địa chủ bóc lột họ, và từ chối thảo luận với Bắc Việt về sự thống nhất của đất nước
Bản gốc:
(After the French were defeated it looked as if independence would come again through the Geneva Agreements. But instead there came the US, determined that Ho should not unify the temporarily divided nation, and the peasants watched again as we supported one of the most vicious modern dictators - our chosen man, Premier Diem. The peasants watched and cringed as Diem ruthlessly routed out all opposition, supported their extortionist lanlords, and refused even to discuss reunification with the North.)
(From an address delivered by Dr. Martin Luther King in New York City on April 4, 1967).

Không những những người ngoại quốc đã có những nghiên cứu bình luận về chiến tranh Việt Nam, mà ngay những người trong cuộc, họ là những người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của chính quyền Sài Gòn cũng đã có những phát biểu về cuộc chiến này. Vậy những người đó là ai? Họ đã nói gì?


1. Nguyễn Văn Ngân Phụ Tá Đặc Biệt TT Nguyễn Văn Thiệu, trong cuộc phỏng vấn của Trần Phong Vũ, nói:
-“Miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống cộng sản hoàn toàn bị phụ thuộc Hoa Kỳ, chúng ta không ở vào vị thế có thể đặt điều kiện với họ. Quân đội Mỹ muốn đến là đến, muốn đi là đi…” "Người Mỹ đã thay thế Pháp với chính sách thực dân mới. Vào thế kỷ 19, người Pháp nhân danh khai hóa để khai thác tài nguyên thuộc địa, nay người Mỹ nhân danh dân chủ để khai thác xương máu người Việt trong việc thiết lập một "tiền đồn chống Cộng" tại Đông Nam Á. Người Mỹ đến Việt Nam không vì quyền lợi người Việt Nam mà vì quyền lợi người Mỹ. Nền dân chủ mà người Mỹ tán dương khi can thiệp vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ, một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia để trị, thiết lập đạo quân thứ năm, khuyến khích tình trạng vô chính phủ, nội loạn… để dễ bề khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chính và ám sát lãnh tụ quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ. Chính sách viện trợ hoàn toàn có tính cách tiêu thụ đã được sử dụng như lưỡi gươm Damoclès... chỉ nhằm mục đích làm tê liệt ý chí đề kháng và nô lệ hóa.
2. Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng Thống VNCH, nói:
-"ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ vàchúng tôi là những kẻ đánh thuê
3. Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên:.
-"Chúng ta không có trách nhiệm chiến tranh (!) Trách nhiệm chiến đấu là của người Mỹ. Chính sách đó do Mỹ đề ra, chúng ta chỉ theo họmà thôi."
4. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu :
- Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng;
- Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng
hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!
5. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh:
-"Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay... Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao Mỹ đều nắm hết."

........

Các bạn có thấy không, những nhận định của những người ngoại quốc và những người được coi là cốt cán của chính quyền Sài Gòn trên đây chắc chắn sẽ là những GÀU NƯỚC LẠNH tạt vào mặt bọn Danlambao, qua đây chúng ta có thể thấy được, "tội ác "thuộc về ai!, và sự thật của cuộc chiến tranh là gì! Ai mới là người chiến đấu bảo vệ chính nghĩa!.
Trong suốt thời gian đất nước bị chia cắt, nhân dân Miền Nam đã phải sống dưới một chế độ hà khắc, cùng nòi giống với nhau, nhưng chính quyền VNCH đã làm tay sai cho Mĩ lê máy chém đi khắp mọi vùng quê để giết hại đồng bào. Không những có những nhà phân tích, nghiên cứu về tìn hình Việt Nam lúc bấy giờ đã để lại những tư liệu quý như tôi đã nên trên mà còn có rất nhiều nhà làm phóng sự, phim lịch sự, phim chiến tranh đã có mặt tại Việt Nam để ghi lại những gì đã diễn ra trên mảnh đất hình chữ S. Sau đây tôi xin dẫn một số ít đoạn phim và hình ảnh trong hàng ngàn, hàng vạn phim, hình ảnh về chính tranh Việt Nam về tội ác của chính quyền Mĩ - Ngụy Sài Gòn đã gây ra cho người dân Miền Nam Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.

Toi_Ac12

tham-sat-my-lai2

tham-sat-my-lai

SinhVienIT.Net---14-1(1)

ntbdanang035a

images (8)

images (10)

images (12)

images

nguoi-anh-hung-743

images (7)

images (6)

images (5)

images (4)

images (3)

images (2)

hqdefault

hang-ngan-hai-cot-to-toi-ac-noi-dia-nguc-tran-gian-cd30e0

dong-dinh-chet-10-300113

DaylaVC

4899905737_d76b6557e7

1156138968.img

923455_460826107326762_1197562698_n

524286_169475449853512_628598825_n

Obit Faas

26579_102210786479999_5764310_n

24402_102210639813347_7046141_n

24055_102210523146692_5349248_n

2010_05_18_UyBanToiAcCSVN4

1a

2

5

230px-Chinese_killed_by_Japanese_Army_in_a_ditch,_Hsuchow

1111-2013-02-07-15-01

484576_169475179853539_1475227224_n

Nguồn congdanvietnam2

29 Nhận Xét :

 1. Quá khứ đau thương đã khép lại, Việt Nam ngày nay đang sống trong hòa bình, phát triển, chúng ta tôn trọng lịch sử nhưng không phải cứ mãi chìm trong đau thương.
  Nhưng có những người lại muốn bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ những thành quả cách mạng mà toàn dân ta đã hy sinh biết bao xương máu mới có được, thế thì chúng ta một lần nữa xin được chỉ giáo cho họ thấy đâu mới thực sự là đau thương chiến tranh, đâu mới là tội ác chiến tranh của bọn cướp nước, cũng như của bọn bán nước VNCH.
  Tất cả các bức ảnh thời chiến của Việt Nam được ghi lại một cách khách quan và đã khẳng định rằng, Chế độ Cộng Sản mà Danlambao áp đặt là độc ác hóa ra là ngược lại, lịch sử chứng minh điều đó.

  Trả lờiXóa
 2. nhìn những bức ảnh mà tôi thấy thương và biết ơn những chiến sĩ cộng sản biết bao, chính họ là những người mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam ngày nay.
  Khi đọc được những dòng chữ định kiến, áp đặt về những người Cộng sản của dân làm báo tôi vô cùng bức xúc vì những lời lẽ thiếu tôn trọng sự thật của tác giả. Rất may là còn có những người chứng minh lại sự thật như blog này.

  Trả lờiXóa
 3. Không chỉ riêng người dân Việt Nam mà những đánh giá khách quan của các độc giả thế giới cũng đã khẳng định về tính nhân đạo, tinh thần yêu nước, vì dân tộc của người Cộng sản Việt Nam, cùng với đó là sự chứng minh không thể chối cãi là LỊCH SỬ và HIỆN TẠI.
  Còn với VNCH, không hiểu sao đến giờ này vẫn còn có những con người thiếu hiểu biết, không tôn trọng lịch sử khi cho rằng họ là lực lượng tốt đẹp.
  Những bức ảnh mà tác giả cung cấp một lần nữa khẳng định những hy sinh lớn lao mà người Cộng sản đã phải chịu đựng để giành lấy độc lập cho dân tộc của họ. Tôi không khỏi xúc động khi xem chúng và một lần nữa thầm cảm ơn những linh hồn cao cả - những người Cộng sản kiên cường, bất khuất

  Trả lờiXóa
 4. Mới đây mình có xem bộ phim Ván bài lật ngửa, đó là một bộ phim dựng nên từ lịch sử dân tộc có thật, rất hào hùng và gay cấn. Trong đó phản ánh một phần những nhân vật chủ chốt nắm quyền hành của VNCH thời đó, cùng với đó là những âm mưu, toan tính, mưu lợi của đám những kẻ thân cận, người thân của Diệm. Nếu còn băn khoăn về VNCH thì không chỉ xem những bức ảnh trên đây, mà mời các bạn hãy xem qua bộ phim Ván bài lật ngửa, tất cả bản chất đê tiện của chúng sẽ được phơi bày, hiểu hơn về tình hình chính sự phức tạp cũng như lịch sử Việt Nam đã trải qua những giây phút cam go đến thế nào.
  Cũng qua bộ phim, hình ảnh những người cộng sản kiên trung, yêu nước, thương dân, âm thầm chịu đựng những nỗi đau không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần để xóa đi cái ranh giới do kẻ thù vẽ ra.

  Trả lờiXóa
 5. bông hồng thời gian09:30 3 tháng 7, 2013

  Bọn Danlambao khen ngợi chế độ Đệ nhất VNCH hơn hẳn chế độ Cộng sản thì đúng hẳn là một bọn ấu trĩ không hơn không kém, chúng nó không biết tội ác của chế độ Mỹ Diệm à mà sao phát biểu được những câu hay vậy. Càng này càng thấy đây chính là một blog phản động cần phải được loại bỏ vì ở đó không chỉ chứa đựng những thông tin xuyên tạc gây kích động người dân mà còn có cả những lời lẽ mang tính chất phản động vô cùng liều lĩnh, nhân dân cần được tiếp cận với thông tin chính xác ở những trang chính thống nhiều hơn.

  Trả lờiXóa
 6. Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử là chiêu bài thường sử dụng của bọn phản động, vậy nếu danlambao đang cố ý truyền bá tư tưởng sai lầm, xuyên tạc sự thật trong lịch sử thì đây đúng là blog "phản động làm báo" chứ chẳng phải dân làm báo gì hết. Rõ ràng chúng đang lợi dụng cái mác của quần chúng nhân dân để tuyên truyền tư tưởng phá hoại nhà nước ta ảnh hưởng trực tiếp đến những độc giả khi vào blog này. Tội ác của chế độ VNCH rõ ràng như thế mà chúng còn phủ nhận và cổ động được thì cũng chịu, đây đúng là những con rận đang ăn mòn đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. cái mà người mỹ nói đem lại cho chúng ta khai hoang đất đai là đây là sự tàn nhẫn khốc liệt dã man đối với con người việt nam.chúng luôn rêu rao là đến để đem lại cho chúng ta cuộc sống mới,cuộc sống nước mắt nhà tan con nít khóc than nhà nhà mất ruộng đất đói khổ mà chúng nói đây,chúng ta thừa hiều cái gọi là chính sách tốt đẹp của mỹ,

  Trả lờiXóa
 8. Thật đau đớn khi nhìn những cảnh tượng này! nước mắt cứ rơi thương bà con của ta quá, bọn Việt cộng thời ấy là cho săn cho Mỹ Diệm, chúng hãm hại dân lành giết không biết bao nhiêu người tra tấn dã man tàn bạo nhất mọi thời đại, đúng là một lũ người khốn nạn!

  Trả lờiXóa
 9. Tình hình là bao nhiêu năm trôi qua nhưng mỗi khi được coi lại những tấm ảnh thực sự nỗi tức giận trong mỗi con người lại trào dâng, sao ngày ấy chúng tàn ác dã man tới như vậy cơ chứ! đúng là không thể nào tha thứ cho chúng được, cái chết của nhiều kẻ trong số chúng còn quá nhẹ ấy chứ!

  Trả lờiXóa
 10. sinh ra trong thời bình nhiều lúc nghĩ những chuyện dã man như thế sao có thể xảy ra cơ chứ ấy thế mà nó là sự thật đấy các bác ạ! thật khó tin phải không nhưng đúng là sự thật một sự thật mà bất kỳ ai cũng phải căm hờn, tuy quá khứ đã đi xa nhưng những người mẹ mất con những đứa trẻ mất cha, những gia đình tan nát vẫn là vết thương không thể nào phai nhòa được!

  Trả lờiXóa
 11. Danlambao bựa bỏ mẹ, chúng nói giảm nói tránh, có gay găt lắm cũng chỉ tới mức đó mà thôi bởi mục đích của chúng là làm cho người ta bước đầu tin vào chúng tin vào sự thật mà chúng nói tới thế nhưng về sau toàn là giả dối chúng đánh lừa những người kém hiểu biết bằng những luận điểu đểu cáng bịa đặt!

  Trả lờiXóa
 12. Haha giờ mới biết chúng bựa ư? nếu có thời gian bạn xem qua các bài trước đây chúng đăng ý, ngu nhất là khiến cho một người nông dân cũng hoàn toàn có thể nhận ra sự ngu si và phản động trong chúng, thế nên trang web của chúng sắp đi vào bế tắc rồi!

  Trả lờiXóa
 13. Sự thật là phải thực tế với những dẫn chứng mạnh mẽ hoàn toàn bộc lộ đúng bản chất xấu xa cảu chúng những kẻ tay sai dã man, chúng hành hình cả những người cúng máu thịt, các hình thức tra tấn giã man nhất mình từng thấy! chúng không phải là người nữa rôi!

  Trả lờiXóa
 14. Nên có những bài viết như thế này để thình thoảng gợi lại những đau thương mất mát mà bà con ta phải chịu đựng thời bấy giờ, khi nghĩ lại hiện tại và tương lai sắp tới bạn tự soi vào tấm gương mà hỏi bản thân mình đã làm gì được cho gia đình, xã hội và cho quốc gia này!

  Trả lờiXóa
 15. chẳng qua thằng danlambao nó nhắc tới hời hợt quá nên đăng bài này để đập thẳng vào mặt chúng nó, cho chúng nó thực sự cảm nhận được yêu nước là phải như thế, phải đưa những luận điệu chỉ trích một cách công bằng nhất để chúng phải khiếp sợ để những kẻ có ý định phục hưng phải nhận rõ vấn đề mà quy phục!

  Trả lờiXóa
 16. eo tin nổi những cuộc hành hình dã man và sự tàn độc ấy là của chính bọn Việt cộng đã làm với dân ta, chỉ là lũ tay sai nhưng sao chúng lại hành động như những con thú như vậy, chính sự căm hờn đã tạo nên sức mạnh để chúng ta có chiến thắng ngày hôm nay!

  Trả lờiXóa
 17. sao có thế! sao chúng có thể! bô sư bọn bố láo, có mỗi việc viết bài đả kích bọn Việt cộng cũng làm không xong lại còn đòi làm dân chủ nữa chứ, đúng là lũ người không biết lượng sức mình, chúng mày chằng mấy chốc mà zô tù thôi bọn dân làm báo ah!

  Trả lờiXóa
 18. xin mời mấy bác quản trị cũng như độc giả trung thành của Danlambao qua đây mà học hỏi đây này, chống giặc là phải quyết liệt mạnh mẽ như thế chứ! đó mới thực sự là sự bá đạo trong từng hạt gạo! haha! học hỏi đi nhé bọn ngu ạ!

  Trả lờiXóa
 19. chúng xem rồi đấy, hót như thế không xem hơi phí lại còn bị ta mời và chỉ trích như thế chắc tức lắm đấy nhưng làm gì được ta cơ chứ, chúng quá là bình thường, bởi có bình thường chúng mới bị ta xỏ xiên mà đâu có nói được câu nào!

  Trả lờiXóa
 20. bạn coi thường chúng quá đấy, hãy để ý chúng làm gì tiếp theo đi đừng có ngồi mà tự mãn một mình như thế, chúng khôn ngoan lắm đấy không phải tầm thường đâu, chúng kiếm tiền là nhờ những bài viết đó đó, giờ có phải có thêm những lý do mà viết về chủ đề này không? khôn thật đây!

  Trả lờiXóa
 21. thật quá man rợ, tội ác của chế độ Việt Nam Cộng hòa đáng bị lên án và những kẻ đã trực tiếp làm những việc đó đáng bị xử như tù nhân chiến tranh khi gây ra không biết bao nhiêu đau thương mất mát cho nhân dân ta, đất nước ta, cùng là người dân Việt Nam với nhau nhưng lại đối xử với nhau như vậy mặc dù biết rằng đó chỉ là chế độ tay sai bù của Mỹ nhưng những hành động như trên của chế độ Việt Nam Cộng hòa là việc không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 22. đúng là loại bán nước còn già mồm nữa chứ những kẻ theo chân Mỹ ngụy làm tay sai cho chúng giết hại bao nhiêu đồng bao của ta những kẻ đó không đáng được tha thứ. Sau thất bại của bọn Mỹ ngụy chúng đã trốn đi ra nước ngoài và giờ chúng có đủ lông đủ cánh chúng quay lại chống phá nhà nước của chúng ta. Thật nực cười những việc làm những hành động của chúng sẽ không bao giờ thành công vì cái đúng luôn luôn tồn tại làm thế nào cũng không thể thay thế được

  Trả lờiXóa
 23. Bộ mặt thật của Việt Nam Cộng Hòa đã được bị phơi bày từ ngày những kẻ phản bội bán nước cầu vinh, theo chân quân xâm lược, nhưng càng với những hành động xấu xa đó chúng lại càng to tiếng lên án "kẻ thù" của chúng là những người Cộng sản Việt Nam.
  Nhưng lịch sử đã chứng minh bản chất của chúng và dân tộc này đã không chấp nhận những kẻ phản bội như chúng

  Trả lờiXóa
 24. danlambao đúng là quân phản động thối tha chúng đã dùng ngoi bút nhơ bẩn của mình mà xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn, vu khống một cách không tưởng, cả thế giới và nhân dân Việt Nam đều biết đến tội ác của chính quyền Mỹ-Diệm đã gây nên trên mảnh đất hình chữ S, dù chúng có nói ngả nói nghiêng nhưng ko thể bóp méo được sự thật

  Trả lờiXóa
 25. đúng là những kẻ không có một chút hiểu biết gì vê lịch sử, không quan tâm tới việc chúng gọi những người đảng viên cũng như những chiến sĩ giải phóng quân của chúng ta như thế nào, nhưng chúng không biết tội ác của bọn ngụy quân ngụy quyền cũng như vu khống cho những người lính quân đội nhân dân việt nam thì là một việc làm không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 26. những bài viết trên dân làm báo đã thể hiện rất rõ bộ mặt phản động của họ, không người dân việt nam nào đọc nhưng bài viết trên đó mà không nhận ra điều đó cả, tuy nhiên biết vậy rồi thì chúng ta phải có hành động vạch trần bản chất của họ, chẳng lẽ lại để họ ngang nhiên chống phá đất nước ta hay sao

  Trả lờiXóa
 27. cũng may là bây giờ những quy định của pháp luật nước ta ngày càng hoàn thiện hơn rồi, những hành động mà những kẻ xấu làm trên dân làm báo rõ ràng là những hành động sai trái, vi phạm pháp luât theo những quy định đã được công bố, thử xem trong thời gian tới thì họ có còn dám sai phạm nữa không

  Trả lờiXóa
 28. dân làm báo , mà mọi người vẫn hay gọi là dâm làm báo, đó đúng là một trang phản động đặc sệt, mới xuất hiện trong khoảng 3 năm trở lại đây, dù mới chỉ có ba năm thôi, nhưng những thành phần này đã gây biết bao sóng gió trong xã hội đất nước ta rồi, điều này là rất đáng lo ngại

  Trả lờiXóa
 29. Nhìn những bức ảnh này mà nước mắt cứ ứa ra. Tội ác của Việt Nam cộng hòa đúng ngòi bút nào có thể tả hết. Dâm làm báo còn gì để nói nữa không trước những hình ảnh rõ ràng và chân thực này. Cổ suy cho chể độ Việt Nam cộng hòa chống phá chế độ Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng muốn dân ta quay về thời kì lầm than đây mà.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ