Nhãn

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Những đóng góp cho xã hội của Nghị định 72 về quản lý và cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Lan Anh


Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng Internet của Việt Nam hiện nay và việc tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước ta. Vừa rồi, Chính phủ vừa thông qua và ban hành Nghị định 72 về quản lý và cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Tuy nhiên, một số người thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam đã xuyên tạc, tuyên truyền rằng đây là “Cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào quyền tự do thông tin”. Rõ ràng nghị định này có hiệu lực sẽ hạn chế một số hoạt động của cá nhân trong việc tự do truy cập, sử dụng Internet một cách tự do, không phải đăng ký cụ thể,do đó sẽ hạn chế được nhiều các tác hại của những “tin tặc” vô danh, giúp cho việc tìm kiếm phát hiện “ tội phạm sử dụng công nghệ cao” được dễ dàng và thuận tiện.


Đây không phải là việc hạn chế quyền tự do thông tin mà là chủ yếu kiểm soát  tốt hơn việc sử dụng Internet. Tất cả các cá nhân, tổ chức đều có thể sử dụng Internet như bình thường, chỉ khác là phải có sự minh bạch trong việc đăng ký chủ sử dụng và chịu trách nhiệm cao hơn về những thông tin đăng tải trên trang mạng của mình.


Trong nghị định có các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ cũng như các hoạt động của người sử dụng Internet. Như vậy, trước đây, khi sử dụng Internet phần nhiều người sử dụng ít phải chịu trách nhiệm về thông tin và mạng Internet của mình thì nay họ phải có trách nhiệm cao hơn, thông tin đưa lên mạng có tinh chất lọc cao hơn và có nôi dung đem lại lợi ích cho Đảng và Nhà nước ta nhiều hơn.


Có thể nói, Nghị định 72 sắp tới được ban hành là một bước tiến mới của chính phủ trong việc quản lý, sử dụng dịch vụ Internet một cách hiệu quả, chuyên nghiệp. Để đạt hiệu quả cao hơn, cần thiết có sự ủng hộ, đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ