Nhãn

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

ĐỔI TÊN NƯỚC: LỢI HAY HẠI ?

Quyết Thắng


thay tên nước


          Trong thời gian gần đây, khi góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992, xuất hiện ý kiến đề nghị đổi tên nước. Lí lẽ mà họ đưa ra có nhiều nhưng tựu trung có hai  điểm đáng lưu ý: một là, để phù hợp với thực tiễn hiện nay của nước ta là đang quá độ lên CNXH, cần phải “chính danh”; hai là, để tập hợp đoàn kết toàn dân, nêu cao quyền dân chủ của nhân dân.


           Đổi tên nước là vấn đề hệ trọng, cần xem xét các căn cứ lý luận và thực tiễn, xét điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể và cần tính đến cái lợi và cái hại của nó.


          Chúng ta nhớ lại, trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ ở vào tình thế  “ngàn cân treo sợi tóc”  sau cách mạng tháng Tám năm 1945, khi có nhiều đại biểu của Việt Quốc, Việt Cách đòi Quốc hội thay đổi lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dứt khoát tuyên bố, lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đào các anh hùng liệt sỹ, nó đi từ Bắc chí Nam, được thế giới biết đến, nên không ai có quyền thay đổi ngoại trừ ý kiến của hơn 25 triệu đồng bào. Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh cũng như tên nước là những yếu tố quan trọng thể hiện mục tiêu lý tưởng và khát vọng  của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 83 năm qua.


          Trong bối cảnh hiện nay, nếu đổi tên nước sẽ có các điểm không lợi:


Trước hết, tình hình chính trị xã hội của nước ta đang ổn định, được thế giới đánh giá cao. Việc đổi tên nước sẽ có thể làm cho bạn bè quốc tế hiểu rằng Việt Nam thay đổi mục tiêu phát triển. Hơn nữa, việc đổi tên nước ở các quốc gia trên thế giới thường xảy ra khi có sự biến thay đổi chế độ, chia tách hoặc nhập. Nếu chúng ta đổi tên nước có thể là sơ hở để các thế lực chống Đảng, Nhà nước ta có cơ hội để tiếp tục chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng với dân.


          Việc đổi tên nước trong tình hình hiện nay còn có thể gây hoang mang, dao động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu lý tưởng của Đảng là xây dựng đất nước ta theo con đường XHCN. Sẽ có nhiều ý kiến thắc mắc, xét lại lịch sử trước đây, không có lợi cho sự ổn định, đoàn kết.


          Việc đổi tên nước liên quan đến chi phí sửa tên, các chi phí hành chính đi kèm, trong lúc chúng ta đang cần kiệm để phát triển đất nước, và trong bối cảnh tiết giảm chi tiêu công hiện nay thì việc đổi tên nước có thể gia tăng gánh nặng cho ngân sách.


          Các lí do ủng hộ việc đổi tên nước nêu trên có điểm chưa hợp lí. Với lí do việc đổi tên nước để “chính danh” là lí do chưa có cơ sở. Bởi lẽ việc định tên nước hiện nay thể hiện mục tiêu tổng quát của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó cũng là “chính danh”. Với lí do đổi tên nước để đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân cũng không thuyết phục. Bởi lẽ, chính thể hiện nay của nước ta với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” đã thể hiện mục tiêu và hành động thực tế của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta hiện nay luôn có các chủ trương, chính sách để tập hợp, đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước mà không cần đến việc đổi tên nước.


          Xét các yếu tố lợi và hại của việc đổi tên nước ta trong thời điểm hiện nay, thì cái hại nhiều hơn.

2 Nhận Xét :

  1. tôi nhớ là vấn đề này đã được bàn bạc trong thời gian trước rồi mà, cũng đã có kết luận rồi chứ có phải không đâu, chắc là vẫn có người còn chưa nắm rõ về tình hình này đây, vậy thì cần phải khẳng định lại với họ rằng, việt nam chúng ta không nên đổi tên nước, đó sẽ là nguyên nhân làm phát sinh rất nhiều vấn đề phức tạp

    Trả lờiXóa
  2. chắc chắn là hại rồi, trong thời điểm này thf việc đổi tên nước sẽ không đem lại một tác động tích cực nào cả, nó chỉ tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn mà thôi, thực tế thì không môt người dân việt nam nào tán thành với việc đổi tên nước, chỉ có mấy đối tượng chống đối mới đề xuất ý kiến đó mà thôi

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ