Nhãn

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tự do tôn giáo ở Việt Nam là một chính sách nhất quán

  Sơn Thảo


tu do ton giao


             Đã thành thông lệ, cứ đến dịp tháng 3 tháng 9, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ lại cho mình cái quyền công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới. Các tổ chức nhân quyền, các phương tiện thông tin của Mỹ và các nước phương Tây được dịp phụ họa, “tát nước theo mưa” tuyên truyền rùm beng về cái gọi là “vi phạm các quyền con người”, quyền tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó, Việt Nam là một trong những nước bị chỉ trích nặng nề.


              Với những luận điệu như Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, Việt Nam đàn áp tôn giáo họ xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên dù họ có “to mồm” đến đâu thì họ cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng Việt Nam là một nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Điều này được thể hiện ngay trong hệ thống đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn. Đặc biệt điều đó luôn được thực tiễn lịch sử chứng minh qua các thời kỳ:


             Nhìn lại những ngày đầu của chính quyền cách mạng, tại phiên họp đầu tiên Chính phủ ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nó là kim chỉ nam cho hành động.


               Để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều pháp lệnh, chỉ thị, quyết định về công tác tôn giáo như:


            Tại Điều 10 Hiến pháp năm 1946 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng”. Đến Hiến pháp 1959, tại Điều 26 quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi rõ hơn: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Ở Hiến pháp 1980, tại Điều 68 ngoài quy định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào” còn có thêm nội dung: “Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Đến Hiến pháp 1992, việc thể chế hóa thành pháp luật quyền tự do tôn giáo của công dân được thể hiện rộng rãi, toàn diện hơn nữa tại Điều 70: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”…


            Trong Pháp lệnh về Tín ngưỡng, Tôn giáo, điều 1 đã khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”


            Các dẫn chứng trên là quá đủ để khẳng định rằng, trong hệ thống hiến pháp, pháp luật Việt Nam “tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người”. Những cơ sở pháp lý căn bản nêu trên đã cho thấy rõ ràng, bảo đảm và tôn trọng tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc đã trở thành một nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay.

27 Nhận Xét :

 1. hải đăng hưng02:32 26 tháng 8, 2013

  điều đó ai cũng hiểu, tự do tôn giáo ở việt nam là một chính sách quan trọng và nhất quán, điều đó được thực hiện rất rõ trong thực tế, nếu theo những thống kê mà chúng ta được biết trên những phương tiện thông tin đại chúng, thì việt nam là nước có rất nhiều tôn giáo hoạt động khác nhau, thử hỏi không có tự do tôn giáo thì làm sao có chuyện đó được

  Trả lờiXóa
 2. hãy hỏi những người theo tôn giáo ở việt nam thì rõ, có ai cấm việc họ hoạt động tôn giáo không, vi vậy những thông tin kiểu như việt nam ngăn chặn người dân hoạt động tôn giáo chắc chắn là hoàn toàn bịa đặt, còn nếu căn cứ vào việc có một số người dân theo tôn giáo bị xử lý mà nói vậy thì hoàn toàn sai lầm, ai vi phạm pháp luật thì cũng bị xử lý như nhau mà thôi

  Trả lờiXóa
 3. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn được Nhà nước ta tôn trọng, bảo đảm, coi đó là một trong những quyền cơ bản của công dân. Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng; tín đồ các tôn giáo đều là nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của lực lượng cách mạng Việt Nam. Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tiến hành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. hhhhhhhhhhhhhhhh

  Trả lờiXóa
 5. Như chúng ta đã biết rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn được Nhà nước ta tôn trọng, bảo đảm, coi đó là một trong những quyền cơ bản của công dân. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách tung ra những luận điệu cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với đồng bào các tôn giáo, kích động quần chúng tín đồ chống đối chính quyền, gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo cớ can thiệp vào nội bộ nước ta. Để thực hiện âm mưu này, chúng đã tiến hành bằng nhiều cách, với các phương thức, thủ đoạn rất thâm độc, xảo quyệt.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng thường sử dụng chiêu trò đó là xuyên tạc, vu cáo Nhà nước can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo, đòi hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước. Mỗi khi Nhà nước ta bổ sung hoặc ban hành những văn bản pháp luật mới để điều chỉnh về hoạt động tôn giáo cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với tâm tư, tình cảm, nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ thì họ lại dấy lên chiến dịch đòi bãi bỏ các văn bản pháp luật này hoặc xuyên tạc, tìm cách ngăn cản chức sắc, tín đồ thực hiện.

  Trả lờiXóa
 7. Bọn chúng luôn xuyên tạc bịa đặt dùng những luận điệu sai trái để chống phá Nhà nước ta. Những luận điệu này đã làm cho không ít tín đồ các tôn giáo hoài nghi chính sách, pháp luật tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Nhiều người ngộ nhận cho rằng tất cả các hoạt động tôn giáo đều không phải xin phép chính quyền; thậm chí có những hành vi chống lại việc thực hiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Thế nên cần phải nâng cao nhận thức của nhân dân trước những âm mưu ý đồ của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 8. Tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. Thế nên tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo cũng cần phải tuân thủ theo đúng pháp luật để có thể đảm bảo được một xã hội văn minh ổn định.

  Trả lờiXóa
 9. Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng và Nhà nước ta đã xác định quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước. Đến nay, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến tôn giáo và hoạt động tôn giáo. Pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy nên tự do tôn giáo hay tự do gì đi chăng nữa thì nó cũng cần phải đúng theo những chuẩn mực của xã hội chứ không thể nào mà muốn làm gì thì làm được.

  Trả lờiXóa
 10. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo cần phải ngày càng được củng cố, hoàn thiện để có thể góp phần quan trọng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia. Hơn nữa các chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước cơ bản phải đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực, sự phấn khởi cho đồng bào các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 11. Chúng hay xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vu cáo Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
  Luận điệu này không có gì mới, nhưng nguy hiểm ở chỗ nó đánh đúng vào quy luật tâm lý: cứ nói mãi điều không có thật, người ta sẽ tin là có thật, nên đã làm cho nhiều tổ chức cá nhân (chủ yếu ở nước ngoài) bị bưng bít thông tin, ngộ nhận, nhìn nhận sai lệch dẫn đến thiếu thiện cảm, thậm chí có những lời nói, việc làm chống Việt. Thế nên cần phải có những sự nâng cao hiểu biết của nhân dân về những âm mưu thủ đoạn này của bọn chúng để nhân dân không tin vào những luận điệu sai trái đấy.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng, Nhà nước ta ngay từ khi thành lập đã hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân Việt Nam và coi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền nhân thân cơ bản của người dân. Chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta được xây dựng một mặt dựa trên quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác căn cứ vào đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam với tư tưởng nhất quán, xuyên suốt là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc.

  Trả lờiXóa
 13. Cùng với luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, các thế lực thù địch và phản động trong và ngoài nước còn luôn tìm cách xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Thông qua Internet, qua con đường thăm thân, du lịch, trao đổi hợp tác quốc tế, hội thảo khoa học, các đối tượng xấu trong nước đã viết bài, gửi tài liệu xuyên tạc tình hình các tôn giáo ở Việt Nam cho các trung tâm phá hoại tư tưởng ở nước ngoài sử dụng tuyên truyền chống Việt Nam về dân chủ, nhân quyền. Nội dung chúng xuyên tạc thường tập trung vào một số chủ đề chính: vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo; không cho xây sửa nơi thờ tự, cản trở các hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành,... Thế nên nếu chúng ta cần phải có những hoạt động để nâng cao nhận thức của nhân dân để nhân dân cùng với Đảng và các cơ quan có chức năng đấu tranh với loại tội phạm này.

  Trả lờiXóa
 14. Những thành tựu về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là bằng chứng hùng hồn về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, là nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta vì cuộc sống tinh thần của người dân. Chính vì vậy, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ yên tâm sinh hoạt tôn giáo và cùng nhau đoàn kết, đồng lòng hướng tới mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thế nên những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch sẽ không bao giờ đạt được mục đích chúng sẽ phải nhận những thất bại cay đắng.

  Trả lờiXóa
 15. Những thành tựu trong chăm lo quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo của Việt Nam được người dân theo tôn giáo và không theo tôn giáo ở Việt Nam cũng như dư luận quốc tế thừa nhận đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bóp méo của những tổ chức cá nhân thiếu thiện chí và chứng tỏ rằng những luận điệu đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng với mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch nhằm phá hoại hoà bình, chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự do và chế độ chính trị của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 16. Chúng ta cần phải thực hiện thật tốt các chủ trương chính sách về tôn giáo tín ngưỡng để cho đồng bào giáo dân có thể yên tâm và tin tưởng vào chính quyền. Thực tiễn những năm qua khẳng định, xu hướng đồng hành với dân tộc, với chế độ ta trong tiến trình đổi mới đất nước đang là xu thế chủ đạo chi phối hoạt động của quần chúng tín đồ và đội ngũ chức sắc các tôn giáo. Đây là một thành tựu có ý nghĩa to lớn của công tác tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo cần được phát huy.

  Trả lờiXóa
 17. Những hành động trên của chính quyền Mỹ và một số nước đã thể hiện rõ sự can thiệp thô bạo, trắng trợn của họ vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, muốn áp đặt luật pháp của nước mình cho nước khác. Đây là điều không thể chấp nhận được trong quan hệ quốc tế hiện nay. Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi quốc gia đều được xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa của dân tộc. Vì vậy, không thể lấy pháp luật của nước này áp đặt cho nước khác.

  Trả lờiXóa
 18. Việc tự cho mình quyền đưa ra các đạo luật để phán xét tình hình tôn giáo ở Việt Nam không chỉ vi phạm pháp luật quốc tế, can thiệp vào công việc nội bộ nước ta mà còn là hành động “bật đèn xanh” cho các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng để chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền. Vậy nên Mỹ hãy nên dừng những hành động vô lí của mình lại để có thể đảm bảo được sự tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ Việt Nam - Mỹ.

  Trả lờiXóa
 19. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, các thế lực thù địch đã xác định tôn giáo là một lĩnh vực trọng điểm nhạy cảm và tìm mọi cách xuyên tạc; lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta về dân chủ, nhân quyền, gây mất ổn định chính trị - xã hội, kích động chống đối nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Song, trước chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, chắc chắn âm mưu thâm độc đó của các thế lực thù địch sẽ bị thất bại.

  Trả lờiXóa
 20. Lại dựa vào những vấn đề như tự do tôn giáo để mà vu khống nhà nước Việt Nam à?
  Đã rất nhiều lần Mỹ và đồng minh làm như vậy với chúng ta rồi, thực ra chính chúng mới là những nước vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo thì có, nhưng chúng ta đã chứng minh cho cả thế giớ là chúng ta có nhân quyền và tự do dân chủ tôn giáo rồi, chúng sẽ không vu khống chúng ta được đâu

  Trả lờiXóa
 21. Cứ tưởng đất nước lớn là thích làm gì cũng được, thích chèn ép những nước nhỏ thế nào cũng được sao, chỉ cần cả thế giới nhìn vào và thấy rằng ở đất nước Việt Nam luôn có tự do dân chủ tôn giáo là được rồi. Đất nước Mỹ hãy quay trở về với cái gọi là tự do dân chủ tôn giáo vô lý đó của Mỹ đi

  Trả lờiXóa
 22. Tự do tôn giáo ở Việt Nam không những là một chính sách nhất quán mà Đảng và nhà nước quan tâm mà đó còn là vấn đề xuyên suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của đất nước Việt Nam. Chính vì thế ai đó, hay tổ chức nào đó nói xấu về chính sách tôn giáo trên đất nước Việt Nam là không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 23. Vấn đề tự do dân chủ tôn giáo luôn được nhà nước ta đặc biệt quan tâm, hằng năm có rất nhiều chính sách đặc biệt của đảng và nhà nước vào những người tôn giáo, ngày lễ, tết những người trong tôn giáo cũng được quan tâm giúp đỡ. Nhưng những kẻ bán nước cầu vinh, theo giặc ngoài kia, hoặc ngay cả trong nước cũng đang cố tình xuyên tạc để chống phá nhà nước ta về vấn đề tôn giáo, thật đáng buồn

  Trả lờiXóa
 24. luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam. Đây cũng chỉ là những luận điệu đã lỗi thời và không thể gây khó cho Việt Nam trên con đường xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh. những kẻ lợi dụng để chống phá đất nước sẽ bị trừng trị thích đáng, những kẻ bán nước sẽ bị lôi ra trước vành móng ngựa

  Trả lờiXóa
 25. Chẳng thể nào chấp nhận được cho cái hành động xuyên tạc bịa đặt này của nước Mỹ.làm sao chúng có thể đưa ra được cái sự nhận xét và đánh giá ngu ngốc đó chứ,tự do tín ngưỡng cũng như tôn giáo ở Việt nam luôn được đảm bảo và thực hiện một cách tốt nhất,và chẳng có cái lí do gì mà VIệt Nam phải làm theo cái sự áp đặt của Mỹ và phương tây cả.

  Trả lờiXóa
 26. Chẳng có cái thứ tự do nào ở việt nam mà không được thực hiện cả,thế nên mỹ mà phương tây hãy thôi cái việc làm xuyên tạc bịa đặt về quyền tự do của Việt nam nữa đi,và nhất là tự do tôn giáo,tín ngưỡng,hãy nhớ rằng Việt nam đang là thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc,thế nên tất nhiên các quyền tự do đó phải được đảm bảo và thực hiện,

  Trả lờiXóa
 27. sao mà suốt ngày chúng nó cứ xuyên tạc bịa đặt về tình hình của Việt nam như vậy cơ chứ,thật sự là chúng nó chẳng có cái lí lẽ gì để nói là việt nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cả,cái việc làm gọi là thường niên kia của bộ ngoại giao Hoa Kỳ thật sự là việc làm vô ích,họ chẳng có cái quyền gì làm việc đó cả,Hãy nhìn lại nước mình đi trước khi nói đến nước khác Mỹ ạ.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ