Nhãn

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Đa nguyên, đa đảng – chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục cho dân tộc Việt Nam- Phần2

Đa nguyên, đa đảng xuất hiện khi bọn tư bản chủ nghĩa đã phát triển một cách nhanh chóng, thủ đoạn “bóc lột” tầng lớp nhân dân lao động đã đạt đến độ “tinh vi”. Giới tư bản nhận thấy thế giới đang có sự thay đổi theo hướng có lợi cho quần chúng nhân dân lao động từ khi có ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự ra đời của các Đảng Cộng sản. Để hạn chế sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa xã hội, bọn tư bản đã kêu gọi thành lập nhiều đảng cạnh tranh với nhau để thể hiện quyền tự do dân chủ, nhưng thực chất là đang “bóp chết” quyền tự do dân chủ của nhân dân. Bề ngoài là hai đảng đối lập nhưng bên trong chúng cấu kết với nhau để bóc lột, đàn áp máu xương của tầng lớp lao động. Mỹ, Anh là những nước có chung đặc điểm đó. Bởi chi phối đằng sau đó là “lợi ích nhóm” của bọn tư bản. Ở Mỹ hai đảng đều mang lợi ích của bọn tư bản giàu có. Trong khi đó, tỉ lệ người thu nhập thấp ở nước Mỹ chiếm hơn 80%; tổng tài sản của nhân dân Mỹ cộng lại chưa bằng số tài sản của bọn tư bản chưa đến 2% dân số. Thực tế đó phản ánh sự bất công trong thể chế đa nguyên, đa đảng: “dân không được hưởng lợi gì ngoài mồ hôi và nước mắt”. Đất nước Việt Nam lại khác, ngay từ khi Đảng ta ra đời, trong “Cương lĩnh chính trị” do Bác Hồ biên soạn (2-1930), đã khẳng định sự nghiệp cách mạng của Đảng là phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu cần kíp trước mắt cho nhân dân, đó là khẩu hiệu “người cày có ruộng”. Rõ ràng Đảng ta luôn đề cao nhân dân, moi việc làm đều nghĩ tới nhân dân. Một đất nước đang có một Đảng lãnh đạo tuyệt vời như vậy thì thử hỏi cần gì phải thành lập nhiều đảng. Lý do thứ hai này đã vạch ra được gần hết bộ mặt thật của cái gọi là đa nguyên, đa đảng. Cái thuyết mà bọn cơ hội ở nước ta như Lê Hiếu Đằng và các thế lực thù địch bên ngoài gọi là dân chủ chỉ có ở đa nguyên, đa đảng là hoàn toàn sai trái, phản khoa học. Vì sao gọi là sai trái, phản khoa học? Vì cụm từ “dân chủ” chỉ có ở chế độ xã hội chủ nghĩa mà thôi. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định: “chỉ trong chế độ không còn người bóc lột người như chế độ xã hội chủ nghĩa mới có dân chủ, công bằng thật sự mà thôi”. Trong lòng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt như ở Việt Nam, “dân chủ” mới thực sự được phát huy đúng mức của nó. Còn ở các nước tư bản, “dân chủ’ là cái gì đó “xa xỉ”, luôn bị “mây đen” của sự bóc lột, đàn áp ngự trị.


 Capture1


Trên đây là những căn cứ lý luận chủ yếu, còn để làm sáng tỏ tác động tiêu cực của đa nguyên đa đảng, chúng ta đi vào căn cứ tiếp theo là căn cứ thực tiễn. Thực tiễn là những gì đã và đang xảy ra, là tấm gương phản chiếu của lịch sử. Hiện nay, ở một số quốc gia, vấn đề xung đột quân sự đang ngày càng bùng nổ mạnh. Mà nguyên nhân chủ yếu là do một nước có nhiều đảng cùng tồn tại hoạt động. Libi, Syria, Ai Cập là những quốc gia có nhiều đảng chính trị hoạt động. Cho nên nơi đây thường xảy ra nhiều cuộc chính biến lật đổ lẫn nhau, kéo theo sau đó là những hệ lụy đáng tiếc cho người dân. Theo thống kê không đầy đủ của Liên Hợp Quốc số người thiệt mạng trong các cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng đối lập là hàng ngàn người, đó là chưa tính số dân thường bị thương. Mãi miết tranh giành đia vị lẫn nhau, các đảng bỏ quên người dân, dẫn đến nhiều nơi người dân rơi vào đói khát do không có thức ăn nước uống. Nếu những ai có lòng yêu nước thương dân thì hãy đảm bảo sự lãnh đạo duy nhất của một đảng. Đừng để nhân dân  rơi vào bờ vực của sự diệt vong. Đó là toàn bộ cảnh tượng mà thể chế đa nguyên, đa đảng đã gây ra cho người dân. Chúng ta hôm nay, may mắn và hạnh phúc khi được sống trong cảnh hòa bình, tự do thì cần phải nỗ lực hết mình để bảo vệ sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên quyết đấu tranh với luận điệu đa nguyên, đa đảng mà kẻ thù đang muốn gieo rắc vào đất nước ta.


Từ những phân tích đánh giá chân thật, khoa học trên, cho thấy được nguy cơ “diệt vong” của cả dân tộc nếu nước ta đa nguyên, đa đảng. Những kẻ bán nước cầu vinh như Lê Hiếu Đằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định…là hiện thân của bọn “quỷ dữ khát máu người”; nếu chúng ta buông lỏng sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là chúng ta đang thờ ơ để lũ quỷ dữ mở ra cánh của địa ngục cho toàn dân tộc Việt Nam. Vì vậy, tất cả mọi người dân Việt Nam phải một lòng tin theo con đường Đảng  đã chọn, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước Việt Nam.


Kiến Quốc 

2 Nhận Xét :

  1. trường giang02:50 9 tháng 9, 2013

    không ai đồng ý với quan điểm việt nam cần phải có đa nguyên đa đảng, bởi việt nam vẫn đang giữ được sự ổn định và phát triển rất tốt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam rồi, chúng ta nên duy trì điều đó, như vậy sẽ có lợi nhất cho đất nước của chúng ta

    Trả lờiXóa
  2. Nhân danh công lý03:41 28 tháng 7, 2015

    Hiện nay, nếu vào google gõ vài từ như đa nguyên, đa đảng bạn sẽ nhận được cả triệu kết quả cho cau hỏi ấy. "Đa nguyên đa đảng " là thể chế chủ yếu ở các nước phương tây. Vì vậy, muốn hướng lái Việt Nam theo quỹ đạo, sự ảnh hưởng và nguy hiểm hơn là xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, chúng tích cực ngày đêm sai đám tay chân đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp nước ta. Nhưng may thay, trước sự sáng suốt của Đảng cộng sản chúng ta vẫn vững vàng trước các luận điệu ấy.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ