Nhãn

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

MỘT SỐ ĐẠO LUẬT MANG CHIÊU BÀI:

BẢO VỆ TỰ DO TÔN GIÁO CỦA MỸ NHẰM CHỐNG PHÁ VIỆT NAM


Những năm qua, với chiêu bài tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, Mỹ đã ban hành ra nhiều văn bản áp đặt “giá trị Mỹ” cũng như những biện pháp về kinh tế, chính trị... để áp đặt các nước, trong đó có Việt Nam đi theo quỹ đạo của Mỹ. Cơ bản, nội dung của các văn bản này là giống nhau, đặc biệt là những vấn đề như lý do, mục đích và biện pháp chế tài của văn bản. Chúng chủ yếu dùng lời lẽ “không có tự do tôn giáo” để chống lại các đảng cộng sản trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, chúng đưa ra các biện pháp trừng phạt, cô lập, kiềm chế, thậm chí có những hành động xâm phạm an ninh quốc gia, đứng sau các vụ bạo động, gây rối...


Việt Nam là nước mà chúng đặt trong danh sách địa bàn trọng điểm của chiến lược diễn biến hòa bình. Ngoài việc tiếp tay cho các thế lực trực tiếp chống phá cách mạng, chúng còn ban hành nhiều đạo luật can thiệp vào nội bộ của nước ta. Tiêu biểu nhất là 2 văn bản: “Đạo luật tư do tôn giáo quốc tế” và “Đạo luật thúc đẩy tự do và dân chủ ở Việt Nam” hay còn gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”.


Tháng 10/1998, Quốc hội Mỹ thông qua “Đạo luật tự do tôn giáo quốc tế” nhằm vào 8 nước mà Mỹ cho là có vi phạm quyền tự do tôn giáo: Trung Quốc, Việt Nam, Afganixtan, Mianma, Lào, Triều Tiên, Cu Ba và Xu Đăng. Gồm 4 chương, 25 điều.


Tiếp theo, “Đạo luật thức đẩy tự do và dân chủ ở Việt Nam” được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 6/9/2001 gồm 2 mục, 5 tiểu mục, 4 khoản và nhiều vấn đề.


Những đạo luật này đều phản ánh một cách thiếu trung thực và thiếu khách quan của chính quyền Mỹ, nhằm ngụy biện cho những biện pháp chế tài của chúng. Chống lợi lợi ích hợp pháp của nhân dân Việt Nam, trong đó quyền tự do là cơ bản nhất, đi ngược lại với xu hướng phát triển của nhân loại.


Ngay trong lòng nước Mỹ, chúng ta đã chứng kiến những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng, vi phạm đạo đức loài người. Người Mỹ cần giải quyết những vấn đề đó trước khi đi “dạy” người khác.


          Mr Thái

1 Nhận Xét :

  1. Việc các tổ chức chính trị lập ra nhằm chống phá sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ yếu được thành lập ở Mỹ bởi nơi đó tập chung nhiều Việt kiều và là trung tâm tài trợ của bọn phản động. Việt Nam là nước mà chúng đặt trong danh sách địa bàn trọng điểm của chiến lược diễn biến hòa bình. Ngoài việc tiếp tay cho các thế lực trực tiếp chống phá cách mạng, chúng còn ban hành nhiều đạo luật can thiệp vào nội bộ của nước ta. Tiêu biểu nhất là 2 văn bản: “Đạo luật tư do tôn giáo quốc tế” và “Đạo luật thúc đẩy tự do và dân chủ ở Việt Nam” hay còn gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ