Nhãn

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Cười "rụng rún" trước những lập luận ngu si của giới rận chủ về Điều 4 Hiến pháp Việt Nam

Trên danlambao, tác giả Thằng Lượm có bài viết “Vì sao Đảng cố giữ điều 4 Hiến Pháp” có lập luận như sau:

 1tLập luận của những con "rận chủ" 


Lập luận của hắn, khi giữ được Điều 4 Hiến Pháp năm 1992 đó là Đảng được tiền, được làm siêu địa chủ,… Gã nông dân giả hiệu này cho rằng Đảng muốn giữ “kinh tế Nhà nước làm chủ đạo là để nắm tiền”. Xin thưa rằng, quan niệm kinh tế Nhà nước là chủ đạo xuất phát từ Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng ta vận dụng đúng đắn vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Còn việc Đảng nắm tiền hay không thì cả dân tộc Việt Nam đều rõ. Ở Việt Nam việc thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tiền thuế do Nhà nước quản lý thông qua hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống Ngân hàng thương mại. Việc lập luận ngu si như trên thể hiện trình độ của người viết không bằng cả một nông dân tầm thường nhất ở nước Việt Nam này.


2tTiếp tục những loạn ngôn ngu si của rận chủ Việt


Lập luận thứ hai, gã cho rằng Đảng làm siêu địa chủ khi tự mình đẻ ra khái niệm “sở hữu toàn dân”. Gã cho rằng Đảng là chủ sở hữu, trong khi Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác cũng như các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đều khẳng định rằng Nhà nước là chủ sở hữu. Không phân biệt được vai trò của Đảng và Nhà nước, lẫn lộn tùm lum hết cả lên, thiết nghĩ muốn làm chính trị thì cũng phải có hiểu biết một chút, đã ngu dốt còn bày đặt bàn bạc này nó, thể hiện cho cả thiên hạ biết cái ngu của mình càng nhiều thì càng thích chí.


Về lập luận Đảng trường vị và quang vinh muôn năm, y cố tính nói xấu nhằm bôi nhọ vai trò và sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng, bởi vì Đảng thể hiện được vai trò lãnh đạo cách mạng của mình trong tiến trình lịch sử, chứng minh được tính đúng đắn về sự lãnh đạo của mình trong quá trình đổi mới cho nên toàn dân, toàn quân bảo vệ Đảng, Đảng trường tồn là đúng đắn, là sự thật khách quan không thể chối bỏ.


 3t

Chỉ có rận chủ Việt mới nghĩ ra được những thứ như thế này


Hắn còn nói Đảng giữ Điều 4 là vì được dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi lung tung, vừa đi vừa dò đường. Thật sự Trần Ái Quốc tôi thật sự ngán ngẩm khi đọc những bài viết dạng ngu dốt thế này. Nó làm cho những người dân bình thường nhất muốn mặc kệ cũng không được bởi sự xuyên tạc trắng trợn. Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ do nhân dân lao động làm chủ, trong đó mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, đó là một xã hội đáng mơ ước, xã hội cực kỳ tốt đẹp. Và để thực hiện định hướng đó trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH bổ sung và phát triển năm 2011 đã nêu rõ: “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, vị thế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên, tạo điều kiện phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.


Và Đại hội XI của Đảng cũng nêu lên 03 khâu đột phá chiến lược nhằm tạo đà cho sự phát triển tiến lên một nước công nghiệp hiện đại. Xã hội ngày càng đổi mới, dân chủ, kỷ cương. Trong lúc cả dân tộc vì đồng bào miền Trung bị bão lụt thì cái lũ “mặt người dạ sói” cút biến xéo đi đâu hết, chẳng thấy đứng lên làm cái gì cho ra hồn, chỉ sử dụng miệng lưỡi thú vật mà lên giọng ta đây đạo đức cao ngút trời. Thật đúng là lũ bất nhân, bất tài, thất đức.


Trần Ái Quốc

3 Nhận Xét :

  1. Đọc những cái lập luận của bọn phản quốc chúng ta có thể thấy rằng chúng dương như là chỉ muốn ngay tức khắc đạt được mục đích là bỏ được điều 4, qua những ngôn từ của chúng chúng ta có thể thấy ngay được bụng dạ chúng chẳng tốt đẹp gì.

    Trả lờiXóa
  2. Là một công dân nước Việt, tôi không đồng ý bỏ điều 4 hiến pháp, bởi vì Đảng lãnh đạo nhà nước là đúng đắn, và qua bao nhiêu thời gian vừa qua chúng ta có thể chắc chắn rằng, chúng ta chọn Đảng lãnh đạo là đúng đắn, và chỉ có đảng mới có thể làm rạng danh nước Việt Nam ta, có thể đưa nước ta đi lên được con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn được.

    Trả lờiXóa
  3. Nói đến bao giờ mới hết được cái sự ngu dốt của bọn rận này chứ. một lũ ngu dốt nhưng lại thích thể hiện, thích phơi bày cái ngu đó ra cho thiên hạ biết. Bọn chúng đẩy mạnh những âm mưu chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng, nhưng với cái lối suy nghĩ, lối lập luận vớ vẩn và ngu xuẩn thế này thì chắc chẳng có một ai tin.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ