Nhãn

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Bản Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 được thông qua -zân chủ vỡ mộng

Ngày 28/11/2013, Bản Hiến Pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và tin đáng buồn cho các thế lực dân chủ là “Điều 4 Hiến Pháp được giữ nguyên, vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản được giữ vững”, yêu cầu đa nguyên, đa đảng của các thế lực dân chủ đã bị vỡ mộng não nề, buồn lắm thay.


HP


Nguyên văn Điều 4 – Bản Hiến Pháp mới được Quốc Hội thông qua như sau:


Điều 4


1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởnglà lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.


2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân,chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.


3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.


Ở các nước TBCN, thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập, tuy nhiên dù theo chính thế cộng hòa hay dân chủ thì các nước như Mỹ, Pháp, Đức,…đều thực hiện chế độ liên minh 1 đảng rưỡi, hay 2 đảng rưỡi và đảng nào nắm đa số phiếu trong Nghị viện thì đảng đó được nắm quyền lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, xét về vai trò thì các đảng ở các nước tư bản đều có vai trò, vị trí và sức mạnh tương đồng nhau, ảnh hưởng của họ bằng các chính sách rõ rệt và mang lại đời sống có lợi cho nước, cho dân họ nên họ mới vận động tranh cử thành công. Sự đấu tranh giành giật quyền lực chính trị cũng mang màu sắc “cạnh tranh hoàn hảo”, đôi lúc cũng xuất hiện những hiện tượng cạnh tranh không hoàn hảo như hạ bệ chính trị, nói xấu đối thủ của mình,…nhưng những hiện tượng đó không phổ biến.


Còn các thế lực dân chủ đối lập ở Việt Nam thì sao, các thứ vớ vẩn được gọi là đảng như “Đảng dân chủ Việt Nam; Đảng vì dân; Liên Đảng Lạc hồng,..” và hàng vạn cái thứ đảng nhăng nhít khác thử hỏi có cái nào gọi là ra hồn. Chúng lu loa rằng vì tự do dân chủ cho Việt Nam mà lại đi cổ vũ cho cờ ba sọc, là cái cờ bạo tàn trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã mang đến sự chết chóc thảm khốc cho hàng vạn đồng bào, cái chế độ thối nát và ăn bám đã sớm cút khỏi Việt Nam khi những người đỡ đầu của chúng bại trận và phải cút khỏi lãnh thổ Việt Nam một cách nhục nhã, đau đớn. Muốn đa nguyên về chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng các tổ chức tự xưng là đảng đối lập lại không thể hiện được gì nhiều, không có tổ chức, không thể hiện được vai trò, không có đường lối cách mạng đúng đắn chỉ biết “ăn tục, nói phét” đi cổ vũ cho những thứ mất dạy và ba láp mà đòi đứng ngang hàng với một chính đảng đã qua 83 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được cả thế giới thừa nhận và ủng hộ. Bản Hiến Pháp mới ra đời và điều tất yếu là sẽ có những đứa điên không ngồi yên nhằm xuyên tạc, đấu tranh này nọ. Nhưng ôi thôi, mọi hy vọng đã bị dập tắt, ý chí của người dân Việt Nam đã xóa bỏ mọi thứ rác rưởi trên con đường lập pháp đầy vinh quang, xin chia buồn sâu sắc tới các nhà dân chủ.


Trần Ái Quốc

14 Nhận Xét :

 1. Cho chêt bọn rận chủ, chúng hoạt động toàn gặp thất bại thôi. Vì sao vậy nhỉ, là vì chúng hoạt động chỉ vì lợi ích của chúng, hoàn toàn không phải vì lợi ích chung của quốc gia dân tộc cho nên nhân dân không ủng hộ chúng, không đồng tình với chúng. Hãy nhìn xem, những gì chúng làm thật đáng trách, đáng lên án, không có một người Việt Nam yêu nước nào mà lại hành động như chúng cả. Bọn chúng không sớm quay đầu thì mãi mãi là kẻ thù của dân tộc mà thôi, là con chó săn, nô lệ của đế quốc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 2. Điều bốn hiến pháp mãi mãi trường tồn và là linh hồn của đất nước. Đạo luật cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luôn luôn vai trò Lãnh đạo đất nước thuộc của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân tiếp tục đưa đất nước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Như bao đời nay, dân tộc ta đổ bao máu xương và đặc biệt cho hai cuộc kháng chiến vệ quốc thần thánh chống đế quốc. Các thế lực thù địch luôn luôn nhằm vào để lật đổ sự thống trị của Đảng. Và bọn chúng đã không chiến thắng đươc sự tin tưởng của nhân dân với Đảng.

  Trả lờiXóa
 3. Dân tộc ta từ khi có đảng đến giờ, đổ biêt bao xương máu để bảo vệ nó. Ngay cả lúc đất nước đang trong thời kì khó khăn nhất. Lúc mới tuyên bố độc lập, đảng ta đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời chèo lái con tàu Việt Nam còn non trẻ trước sóng gió phong ba, thù trong giặc ngoài. Ngày nay đảng đang trên đà trưởng thành hơn nữa. Cũng chịu sức ép hơn nữa nhưng bản lĩnh và tư tưởng vẫn không thay đổi. Nhưng linh hoạt hơn trong chủ trương, chính sách cho phù hợp với tình hình mới. Các thế lực vẫn không từ bỏ ý đồ của mình nhằm xóa bỏ điều bốn của hiến pháp. Nhưng lần này chúng đã một lần nữa thất bại.

  Trả lờiXóa
 4. những điểm quy đinh trong hiến pháp thể hiện sự nhất quán của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em.
  Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởnglà lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. đây chính là cơ sở để xây dựng một đất nước văn minh, dân chủ. chúng ta có hệ tư tưởng hiện đại, hệ tư tưởng khoa học. làm cơ sở thúc đẩy xã hội phát triển

  Trả lờiXóa
 5. Các đại biểu quốc hội cùng nhấn nút thuận. Họ nói, đó là giây phút lịch sử của Quốc hội khóa XIII và cả chính bản thân họ. Sau những lần sửa đổi , đợt này trên tin thần ý kiến của dân là chính. Bản hiến pháp 1992 sửa đổi 2013 đã ra đời. Đồng thời như tác giả đã nói, bọn zân chủ vỡ mộng. Nào là những kiến nghị, nhưng bản đéo gì của tụi nó đưa lên toàn là nhằm mục đích vào điều 4 hiến pháp. Là xóa bỏ quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng chúng đã thất bại. Dân ta vẫn tin vào đảng. Đảng vẫn đó vẫn là vi thuyền trưởng chèo lái con thuyền đất nước đi lên.

  Trả lờiXóa
 6. “Đảng dân chủ Việt Nam; Đảng vì dân; Liên Đảng Lạc hồng.." tập hợp của một lũ ô hợp bán nước, hại dân. Ở đất nước này chỉ có một Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta mới có thể xây dựng và bảo vệ thành công đất nước. Hiến pháp 2013 ra đời càng khẳng định được vai trò và ý nghĩa của Đảng trong công cuộc phát triển đất nước thời kỳ mới.

  Trả lờiXóa
 7. "Bản Hiến Pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và tin đáng buồn cho các thế lực dân chủ là “Điều 4 Hiến Pháp được giữ nguyên, vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản được giữ vững”, yêu cầu đa nguyên, đa đảng của các thế lực dân chủ đã bị vỡ mộng não nề, buồn lắm thay.". với sự ra đời của hiến pháp mới, xuât phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân thì tôi hi vọng, những thành tựu sắp tới mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta gặt hái được sẽ càng lớn hơn, thành công hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 8. Điều 4 Hiến Pháp được giữ nguyên, vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản được giữ vững là điều tất yếu không thể thay đổi cho một đất nước đang phát triển yên ổn này được, do vậy mà yêu cầu đa nguyên, đa đảng của các thế lực dân chủ đã bị vỡ mộng não nề, buồn lắm thay. Chúng ta lại đi cổ vũ cho cờ ba sọc, là cái cờ bạo tàn trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã mang đến sự chết chóc thảm khốc cho hàng vạn đồng bào, cái chế độ thối nát và ăn bám đã sớm cút khỏi Việt Nam khi những người đỡ đầu của chúng bại trận và phải cút khỏi lãnh thổ Việt Nam một cách nhục nhã, đau đớn.

  Trả lờiXóa
 9. Dân tộc ta từ khi có đảng đến giờ, đổ biêt bao xương máu để bảo vệ nó. Ngay cả lúc đất nước đang trong thời kì khó khăn nhất. Lúc mới tuyên bố độc lập, đảng ta đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời chèo lái con tàu Việt Nam còn non trẻ trước sóng gió phong ba, thù trong giặc ngoài. Ngày nay đảng đang trên đà trưởng thành hơn nữa. Cũng chịu sức ép hơn nữa nhưng bản lĩnh và tư tưởng vẫn không thay đổi. Nhưng linh hoạt hơn trong chủ trương, chính sách cho phù hợp với tình hình mới. Các thế lực vẫn không từ bỏ ý đồ của mình nhằm xóa bỏ điều bốn của hiến pháp. Nhưng lần này chúng đã một lần nữa thất bại.

  Trả lờiXóa
 10. Bản Hiến Pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và tin đáng buồn cho các thế lực dân chủ là “Điều 4 Hiến Pháp được giữ nguyên, vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản được giữ vững”, yêu cầu đa nguyên, đa đảng của các thế lực dân chủ đã bị vỡ mộng não nề, buồn lắm thay. HIến pháp lần này là kết tinh của ý chí, nguyện vọng của người dân, cũng như tâm huyết của người lãnh đạo. đó là điều đáng mừng, là một tương lai tươi sáng cho đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 11. Bản hiến pháp Việt Nam năm 2013 được ban hành, đây là một bước đi hết sức đúng đắn và mang ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của nước nhà. Đó là một điều mà chúng ta không thể phủ nhận. Bản hiến pháp là sự hội tụ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như tâm huyết của những người liên quan. Chúng ta cùng hi vọng vào một tương lại tươi sáng hơn cho đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. hiến pháp thể hiện sự nhất quán của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em.
  Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởnglà lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. đây chính là cơ sở để xây dựng một đất nước văn minh, dân chủ. chúng ta có hệ tư tưởng hiện đại, hệ tư tưởng khoa học. làm cơ sở thúc đẩy xã hội phát triển

  Trả lờiXóa
 13. hiến pháp lại thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng trước những thế lực thù đich, phản động tay sai.Vì sao vậy nhỉ, là vì chúng hoạt động chỉ vì lợi ích của chúng, hoàn toàn không phải vì lợi ích chung của quốc gia dân tộc cho nên nhân dân không ủng hộ chúng, không đồng tình với chúng. Hãy nhìn xem, những gì chúng làm thật đáng trách, đáng lên án, không có một người Việt Nam yêu nước nào mà lại hành động như chúng cả. Bọn chúng không sớm quay đầu thì mãi mãi là kẻ thù của dân tộc mà thôi, là con chó săn, nô lệ của đế quốc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 14. DÙ dân chủ có làm điều gì đi nữa , dù có những lời chế giễu, có những thủ đoạn xấu, đưa những thông tin dối trá làm lung lay tư tưởng trong nhân dân thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả của việc thông qua hiến pháp này được. Đây cũng chính là sự khẳng định của sức mạnh toàn dân tộc .

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ