Nhãn

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Chủ quyền biển đảo là máu, là thịt của Việt Nam, không ai có thể chối cãi!

Giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông là những vấn đề mang tính toàn cục. Giải quyết tranh chấp và xử lý các vấn đề nảy sinh ở Biển Đông cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong chính sách đối ngoại hoà bình, độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ của ta với các nước. Chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hoà bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đối với các vấn đề liên quan đến hai nước Việt Nam - Trung Quốc (cửa Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa) thì giải quyết song phương, vấn đề nào liên quan đến các bên khác (Trường Sa), liên quan đến tự do hàng hải thì cần có sự bàn bạc của các bên liên quan. Nếu các bên không giải quyết được bằng cơ chế đàm phán thì cần phải giải quyết bằng các phương thức khác như trung gian, hòa gi3ải hoặc bằng các cơ chế tài phán quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật Biển và các tòa trọng tài. Trong khi chờ một giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông, các bên liên quan cần nghiêm chỉnh thực hiện DOC; nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở giữ nguyên trạng, không làm phức tạp hóa tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.Việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chung của các nước trong và ngoài khu vực, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của tất cả các nước trong và ngoài khu vực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao việc cộng đồng quốc tế có những đóng góp xây dựng nhằm bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông; phản đối sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, ủng hộ việc các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp và thực tiễn quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng quyền của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phù hợp với luật pháp quốc tế, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả DOC và khuyến khích các bên xây dựng COC.
Về đề nghị “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc, Việt Nam không phản đối. Việc áp dụng giải pháp tạm thời theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có trước khi các bên đàm phán để thống nhất được một ranh giới biển cho những vùng chồng lấn được hình thành bởi các yêu sách do các bên đưa ra theo các tiêu chuẩn của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Tuy nhiên, Việt Nam không chấp nhận “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc là đường yêu sách để tạo thành vùng chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Do vậy, không thể “cùng phát triển” trong khu vực được tạo bởi “đường lưỡi bò” lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục khai thác và bảo vệ các lợi hoạt động của các công ty dầu khí. Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài có thực lực và kinh nghiệm tiến hành hợp tác thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam.
Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của quốc gia… Nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc rất nặng nề, đòi hỏi phải thường xuyên quán triệt, nắm vững các quan điểm tư tưởng của Đảng, tổ chức triển khai thực hiện chủ động, sáng tạo trong thực tiễn ở mọi cấp, ngành và toàn dân; phát huy cao nhất vai trò nòng cốt của các LLVT nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 về Chương trình hành động của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 về phê duyệt Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 về phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo; Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp triển khai chương trình hành động cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, toàn dân và đã đạt được những kết quả quan trọng: kinh tế biển, ven biển được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển kết hợp phát triển lâm nghiệp;
Như đã phân tích ở trên, Việt Nam là một quốc gia ven Biển Đông, đây là một trong các biển lớn nhất của thế giới có tuyến hàng hải và hàng không huyết mạnh kết nối khu vực ASEAN với các đại dương. Để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên biển; bảo vệ trật tự và an toàn trên biển; bảo vệ môi trường biển; thực hiện việc khai thác thủy sản, dầu khí; nghiên cứu khoa học biển; đảm bảo giao thông vận tải biển; vấn đề đề du lịch biển, đảo; v.v..., Việt Nam luôn khẳng định chủ trương giải quyết các xung đột thông qua đàm phán, giải quyết hòa bình mọi tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và tinh thần của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông năm 2002 (DOC), nhằm giữ gìn hoà bình, ổn định, hợp tác và tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà các bên đều có thể chấp nhận được.
Những vấn đề nói trên đã được Việt Nam khẳng định tại các diễn đàn Hội nghị quốc tế và khu vực, thông qua các cuộc gặp gỡ chính thức giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Ví dụ như trong các lần đàm phán cấp chính phủ giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên đã trao đổi ý kiến toàn diện, thẳng thắn, sâu rộng về vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước, ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ năm 2000. Hiện nay, hai nước đang giải quyết vấn đề tranh chấp biển, đảo ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, DOC và lịch sử của hai nước; hay Việt Nam và Malaysia đã thống nhất giải quyết các vấn đề xung đột thông qua đàm phán, thương lượng hòa bình trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và DOC.
Đối với vấn đề Biển Đông, Việt Nam đề nghị các quốc gia có liên quan không có những hành động nhằm làm phức tạp thêm tình hình. Liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Việt Nam cho rằng trong khi tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho các tranh chấp đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các bên liên quan cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và DOC đã ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.
Trần Ái Quốc

19 Nhận Xét :

 1. Vấn đề tranh chấp trên biển đông luôn là vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm.Thời gian gần đây thì trung quốc liên tục có những việc làm hết sức ngang ngược và phi lí trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.Điều này là không thể chấp nhận được.CHủ quyền biển đảo luôn là một phần máu thịt của dân tộc.Vậy nên Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc,quyết không cho các nước khác được phép xâm chiếm.

  Trả lờiXóa
 2. Có thể nói chủ quyền biển đảo chính là một phần thiêng liêng của dân tộc.Và giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển đảo trong thời kì hiện nay chính là một việc làm cần thiết và quan trọng.Vấn đề tranh chấp ở trên khu vực biển đông luôn rất căng thẳng.Đảng nhà nước việt nam luôn mong muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế.Đó chính là chủ trương nhất quán của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Chúng ta tuy có thể chưa mạnh về quân đội về tiềm lực kịnh tế nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể bỏ mặc đến chủ quyền lãnh thổ của chúng ta được bởi vì cha ông ta đã phải đổ biết bao xương máu mới có được như ngày hôm nay. Thế nên cho dù có phải hi sinh tất cả chúng ta cũng quyết tâm một lòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc của cha ông và nhân dân.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta đang sống trong thời kì hòa bình,Tuy nhiên chúng ta cũng luôn phải cảnh giác với các thế lực thù địch,những kẻ chuyên có hành động nhằm bành trướng và xâm lược chủ quyền của Việt Nam.Tình hình trên biển đông đang có những diễn biến căng thẳng khi mà trung quốc đang có những toan tính và việc làm hết sức ngang ngược.Nhưng luật pháp quốc tế và công ước về luật biển sẽ không bao giờ cho những nước khác có thể xâm chiếm trái phép chủ quyền của nước khác như vậy được.Hãy dừng lại đi Tàu Khựa kia.

  Trả lờiXóa
 5. Chúng ta không sử dụng vũ lực hay lựa chọn chiến tranh là biện pháp để giải quyết vấn đề này không phải là chúng ta nhu nhược mà đó là những cách làm đúng đắn nhất trong tinh hình hiện nay. Giải quyết vấn đề này không phải là cứ dùng vũ lực là có thể giải quyết được mà đôi khi nó lại còn mang lại những hậu quả to lớn hơn nữa. Thế nên việc Đảng Nhà nước lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 6. Trung Quốc có thể hơn Việt Nam về mọi mặt nhưng trung quốc không bao giờ có thể hơn Việt Nam về lòng yêu nước tinh thần đoàn kết, tuy đất nước chúng ta bé nhưng tinh thần đoàn kết lòng yêu nước nồng nàn luôn dâng cao trong mỗi con người VN nó sẽ được thắp cháy sáng khi an nguy của đất nước bị ảnh hưởng, chứ không phải như bọn ô hợp TQ. Bây h không phải kẻ nào mạnh sẽ chiến thắng như ngày trước nữa rồi chúng ta có bằn chứng được cộng đồng quốc tế ủng hộ, nhất định bon TQ phải bỏ cuộc trả lại chúng ta những j chúng đã cướp .

  Trả lờiXóa
 7. Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng không chỉ đối với lịch sử dân tộc, mà còn là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc và đất nước ta phát triển bền vững. Đó là ý chí quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lịch sử, cộng đồng quốc tế đang ủng hộ chúng ta, nhất đĩnh chúng ta se bảo cệ đc chủ quyền biển đảo lấy lại những TQ đã lấy của chúng ta

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ta sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề tranh chấp không phải là chúng ta nhu nhược không phải là chúng ta sợ hãi trước kẻ thù mà đó chính là biện pháp hợp lí sáng suốt nhất trong thời kì hiện này bởi vì ai cũng biết chiến tranh nó có những hậu quả to lớn như thế nào. Vậy nên chúng ta hãy nên hiểu và ủng hộ cho Đảng cho Nhà nước để cùng nhau bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 9. Có thể thấy trong xã hội trong tình hình hiện này thì đây là một trong những biện pháp sáng suốt đúng đắn nhất để có thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta nên hiểu rằng chiến tranh hay dùng vũ lực trong thời kì hiện nay là một trong những cách làm tồi tệ nhất bởi vì những tác hại xấu mà nó mang lại là vô cùng to lớn. Thế nên mọi người cũng nên hiểu cho những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 10. Có thể thấy đây là một trong những cách những biện pháp đúng đắn nhất hợp lí nhât và cũng là hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay để có thể giải quyết được vấn đề này. Trong vấn đề này nó không đơn thuần chỉ là bảo vệ chủ quyền biển đảo mà nó còn phải phục vụ đảm bảo các yêu các khác nữa nên đây chính là cách tốt nhất để có thể giải quyết được những yêu cầu đó.

  Trả lờiXóa
 11. Nhiều người cứ nghĩ rằng Đảng và Nhà nước ta lựa chọn biện pháp này để đấu tranh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là chúng ta đang nhu nhược đang mềm yêu nhưng đó chính là những cái suy nghĩ sai lầm chưa hiểu hết được vấn đề. Hãy nên hiểu rằng đây chính là cách tốt nhất hiệu quả nhất để có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện này hơn nữa nó còn giúp cho việc loại bỏ đi các ảnh hưởng xấu hệ lụy khác.

  Trả lờiXóa
 12. Chúng ta nên hiểu một điều rằng trong thời kì hiện này chiến tranh là một điều gì đó sai lầm và khi không còn có biện pháp nào nữa thì mới nên sử dụng đến nó bởi vì những tác hại mà nó có thể đem lại cho xã hội cho đất nước và nhân dân là quá to lớn không đáng để cho chúng ta phải làm như vậy. Nên mọi người hãy nên hiểu và ủng hộ những chủ trương đường lối của Đảng của Nhà nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ đât nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Từ trước tới nay, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, đất nước Việt Nam, dân tộc VIệt Nam tuy nhỏ bé thôi, nhưng chưa bao giờ là một quốc gia hèn nhát cả. Là một dân tộc bất khuất, kiên cường, sẵn sàng hi sinh, đổ máu để dành độc lập cho dân tộc, cho đất nước. Biển đảo là một phần không thể thiết của đất nước ta, chính vì thế đó cũng là một phần không thể tách rời khỏi đất nước ta, là máu, là thịt của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 14. Chúng ta dùng những biện pháp ngoại giao biện pháp hòa bình hay xử dụng luật pháp để đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo không phải là vì chúng ta nhút nhát nhu nhược mà nó cũng xuất phát từ việc đảm bảo cho một xã hội không có những chiến tranh không có những tác hại xấu gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Vậy nên nhân dân cũng nên hiểu và ủng hộ cho Đảng cho Nhà nước để bảo vệ được chủ quyền biển đảo.

  Trả lờiXóa
 15. Chủ quyền biển đảo không phải là cứ dùng vũ lực là chúng ta có thể bảo vệ được bởi vì vũ lực trong thời kì hiện nay chúng ta chưa chắc đã bằng nước họ hơn nữa nó mang lại quá nhiều những tác hại xấu những ảnh hưởng xấu đến cho cuộc sống của chúng ta. Vậy nên việc lựa chọn giải quyết tranh chấp biển đảo bằng biện pháp hòa bình là hoàn toàn đúng đắn hợp lí trong thời kì hiện nay.

  Trả lờiXóa
 16. Tranh chấp biển đảo nếu mà không có những cái nhìn đúng đắn thì nó cũng sẽ dẫn đến những hậu quả những hành động sai làm đáng tiếc và như thế không những không bảo vệ được chủ quyền biển đảo mà còn đem đến những hệ lụy khác nữa. Thế nên trong vấn đề này cần có một sự tỉnh táo sáng suốt để có thể có những cách giải quyết đúng đắn nhất mang lại hiệu quả cao nhất.

  Trả lờiXóa
 17. Chủ quyền biển đảo nó rất quan trọng đối với nước ta cũng như nhân dân tuy nhiên nếu mà chỉ vì chủ quyền biển đảo mà ta bất chấp làm tất cả kể cả những hành động không đúng đắn thì nó không đáng. Ở đây không phải là chúng ta nhu nhược chúng ta mềm yếu mà nó xuất phát từ những yêu cầu khác nên cần phải có những biện pháp đúng đắn hơn để mang lại sự hiệu quả trong việc giải quyết những vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 18. Việc tranh chấp biển đảo nó là cả một quá trình lâu dài cần phải có chiến lược đúng đắn để đấu tranh chứ không phải là hành động vội vàng thiếu sáng suốt là có thể giải quyết được vấn đề. Thế nên trong việc này Đảng Nhà nước ta lựa chọn biện pháp hòa bình để đấu tranh là hoàn toàn hợp lí đúng đắn trong tình hình hiện nay khi mà việc sử dụng chiến tranh hay vũ lực không còn hiệu quả hay những tác hại của nó là quá to lớn cho xã hội. Vậy nên chúng ta hãy nên ủng hộ cho Đảng cho Nhà nước để cùng nhau bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

  Trả lờiXóa
 19. Việc chúng ta lựa chọn biện pháp này không phải là chúng ta nhu nhược không phải là chúng ta nhút nhát mà nó xuất phát từ những tình hình thực tế đặt ra bởi vì trong xã hội hiện này nếu chúng ta vội vàng mà sử dụng chiến tranh sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề này thì nó quá nguy hại cho xã hội nó mang lại cho xã hội quá nhiều những tác hại xấu. Vậy nên mọi cũng hãy hiểu và ủng hộ cho chủ trương chính sách của Đảng của Nhà nước ta để cùng nhau bảo vệ tổ quốc ta.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ