Nhãn

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Vạch mặt những chiêu trò xuyên tạc của gới Rận chủ Việt!

Tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng thành viên của blog basam có đăng bài viết “Không trung thực trong Điều 4 Hiến Pháp”, cũng như những bài viết nhan nhản trên cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự của nhóm blogger tự xưng là “mạng lưới blogger Việt Nam” chỉ biết “ăn tục, nói phét” bài viết này tiếp tục lún sâu vào những sai lầm của thế lực rận chủ trong và ngoài nước khi cố gắng đến mức tuyệt vọng để bôi nhọ Đảng, Nhà nước, thể hiện cố gắng đến cùng trong yêu cầu vô lý về đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.


Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luậtĐảng Cộng sản Việt Nam hơn 83 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành


Nói về công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, bất cứ ai cũng không thể phủ nhận, kể các những thế lực chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam ở trong và ngoài nước. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả sự vận dụng sáng tạo, kết hợp khéo léo chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Trải qua các cao trào vận động cách mạng 1930-1931; 1936 -1939; 1939-1945 Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh và khai sinh ra của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đảng Lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tiếp tục lèo lái thành công con đường cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30 tháng 04 năm 1975. Ngay trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện được vai trò lãnh đạo cách mạng của mình, năm 2011, Việt Nam đã thoát ngưỡng nước nghèo, bước qua ngưỡng những nước đang phát triển. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện đường lối chính trị cách mạng của Đảng nhằm “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Toàn Đảng, Toàn quân, toàn dân đang phấn đấu để đạt được những mục tiêu đề ra, ai cũng cố gắng hết sức vì một tương lai tốt đẹp, trong khi các thế lực “rận chủ” điên cuồng ra sức tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước và đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, tác giả thiết nghĩ đây là những hành động “vùng vẫy tuyệt vọng” và “phi lý” của thế lực “rận chủ” và “dâm chủ”, những tên bồi bút ngu si và đần độn chẳng thể hiện được gì nhiều, những cố gắng của chúng cũng không mang lại kết quả gì, cho dù chúng có cố gắng đến đâu đi chăng nữa bởi một lý do vô cùng hợp lý “lẽ phải và chân lý sẽ chiến thắng sự phi lý và ngu muội”.Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam


Trong bài viết, gã “bồi bút” Nguyễn Đình Trọng thể hiện quan điểm của mình như sau: Một đảng chính trị của chính trường Việt Nam mà coi thường và khinh bỉ Nhân Dân Việt Nam đến mức nghiễm nhiên giành quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không cần có lá phiếu của người Dân, không cần biết người Dân Việt Nam có chấp thuận sự lãnh đạo đó hay không, không đếm xỉa đến quyền lợi hiển nhiên, sơ đẳng, bình thường và thiết thực của người Dân là quyền Công Dân, quyền bầu cử chọn ra người lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đối xử với dân kẻ cả, quyền uy và tệ bạc như vậy mà lại bảo rằng đảng Cộng sản Việt Nam trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam thì đúng là viết lấy được, nói lấy được, một lối nói, một cách làm của quyền uy độc tài, quen thói áp đặt!” Những điều xuyên tạc trên thật nực cười, ngay cả một đứa trẻ con 4 tuổi khi đọc được cũng buồn cười huống hồ những kẻ mang tiếng có học như Ái tôi đây và vô vàn những nhân sỹ, trí thức yêu nước chân chính khác. Trần Ái Quốc tôi chẳng hiểu vì sao những quan điểm phi lý này vẫn được tồn tại, thiết nghĩ nhà công quyền Việt Nam cần truy tố JB Nguyễn Hữu Vinh và những thế lực tay sai của hắn như tên Nguyễn Đình Trọng trước pháp luật. Ai đời sự thật rành rành như thế mà hắn vẫn ngoa mồm loạn ngôn những điều phi lý và ngu xuẩn. Ái tôi giữ nguyên quan điểm của mình về “duối bì” Nguyễn Hữu Vinh và bè lũ tay sai của hắn, thật sự hắn quá ngu, đầu óc, tư duy của hắn không bằng cả “con cừu” và miệng lưỡi hắn thì “thối và khẳm” như mồm loài chó chuyên ăn…! Còn việc so sánh đầu óc của lũ rận chủ này với đầu óc loài chó thì xem ra loài chó vẫn còn thông minh hơn chán và ít nhất là nó không phản chủ. Trong bài viết “Thư gửi Nguyễn Trọng Vĩnh” Trần Ái Quốc tôi đã giải thích rõ cho Nguyễn Trọng Vĩnh và các thế lực “bồi bút” được rõ về việc thực hiện “phổ thông đầu phiếu ở Việt Nam”. Thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chính công lao và đường lối sáng suốt của Đảng đã đưa Đảng ta đến địa vị lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối ngày hôm nay. Không hề có chuyện nghiễm nhiên hay tự nhiên giành được quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính từ công lao to lớn của Đảng, nhân dân ta mới ủng hộ Đảng, tin theo Đảng và phấn đấu suốt đời vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng. Còn nghiêm nhiên mà giành được quyền lãnh đạo nếu không được lòng dân, không có công lao gì để dân phục, dân tin thì còn lâu mới duy trì được sự lãnh đạo hơn 83 năm dài đằng đẵng như thế. Nếu nói là nghiễm nhiên, sao cố gắng mãi mà các tổ chức phản động khác như “đảng vì dân”; “đảng thăng tiến Việt Nam” “đảng dân chủ nhân dân”,..của những kẻ đội lốt dân chủ, nhân quyền ở Hải Ngoại không giành được quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam? Là bởi những tổ chức Đảng đó chỉ là cái mớ hỗn loạn, không có được đường lối, sách lược cách mạng đúng đắn, chưa từng thử lửa qua đấu tranh cách mạng, mục đích không văn minh mà bần tiện, trục lợi, cái quan trong hơn cả là không được lòng dân, bị nhân dân trong nước phỉ nhổ, căm ghét nên đành ở nước ngoài mà khua môi múa mép, bỏ tiền ra mà lôi kéo, dụ dỗ một vài cá nhân tuyên truyền, xuyên tạc và thậm chí là học đòi khủng bố để chống phá cách mạng Việt Nam. Những hành động đó đã làm cho bản chất của các tổ chức đảng trên hiện rõ bản chất phản động, mất nết. Với cương vị và tư cách như thế mà đòi đa nguyên, đa đảng này nọ thì quá vô lý, quá vớ vẩn, thể hiện sự ngu si và ngông cuồng quá mức của những tên bồi bút dốt dư lợn, ngu như bò.


Việc thể hiện phổ thông đầu phiếu ở Việt Nam thể hiện tính dân chủ, công bằng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Người dân được tham gia bỏ phiếu để bầu và bãi nhiệm những cán bộ giữ cương vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp thông qua cơ quan đại diện do chính họ bầu nên là “Quốc hội”.Nhờ ơn Đảng, những công dân đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa mới được thực hiện quyền phổ thông đầu phiếu, quyền cơ bản nhất của con người mà dưới chế độ Pháp - Mỹ- Ngụy không bao giờ họ cóChủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu Quốc hội Việt Nam


Những điều trên được quy định cụ thể trong luật pháp Việt Nam, vậy mà chúng dám uốn lưỡi loạn ngôn rằng “không cần có lá phiếu của người Dân, không cần biết người Dân Việt Nam có chấp thuận sự lãnh đạo đó hay không, không đếm xỉa đến quyền lợi hiển nhiên, sơ đẳng, bình thường và thiết thực của người Dân là quyền Công Dân, quyền bầu cử chọn ra người lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Thiết nghĩ sống ở trên đời không để lại tiếng thơm thì đừng mang tiếng ác, để rồi nhân dân phỉ nhổ, hậu thế nguyền rủa còn đau khổ hơn bị đào mồ, cuốc mả của tổ tông họ hàng lên gấp ngàn lần. Các nhà rận chủ đáng kính, những tên bồi bút dâm loạn, thiết nghĩ “mua vui cũng chỉ một vài trống canh”, mà chiêu trò cũ rích, không vui cho lắm nên các vị dừng lại đi là vừa. Kẻo ông bà mình có câu “Đừng bắt đời cha ăn mặn để đời con phải khát nước và bắt đời thằng cháu phải đi tiểu tội nghiệp nó”, cứ lộng ngôn cho lắm, xuyên tạc cho lắm rồi có ngày vỡ mặt với đời.


Trần Ái Quốc


16 Nhận Xét :

 1. Thằng bồi bút mất dạy, chỉ biết sủa bậy, chửi bậy, thật hết chỗ nói.

  Trả lờiXóa
 2. Những điều trên được quy định cụ thể trong luật pháp Việt Nam, vậy mà chúng dám uốn lưỡi loạn ngôn rằng “không cần có lá phiếu của người Dân, không cần biết người Dân Việt Nam có chấp thuận sự lãnh đạo đó hay không, không đếm xỉa đến quyền lợi hiển nhiên, sơ đẳng, bình thường và thiết thực của người Dân là quyền Công Dân, quyền bầu cử chọn ra người lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Thiết nghĩ sống ở trên đời không để lại tiếng thơm thì đừng mang tiếng ác, để rồi nhân dân phỉ nhổ, hậu thế nguyền rủa còn đau khổ hơn bị đào mồ, cuốc mả của tổ tông họ hàng lên gấp ngàn lần. Các nhà rận chủ đáng kính, những tên bồi bút dâm loạn, thiết nghĩ “mua vui cũng chỉ một vài trống canh”, mà chiêu trò cũ rích, không vui cho lắm nên các vị dừng lại đi là vừa. Kẻo ông bà mình có câu “Đừng bắt đời cha ăn mặn để đời con phải khát nước và bắt đời thằng cháu phải đi tiểu tội nghiệp nó”, cứ lộng ngôn cho lắm, xuyên tạc cho lắm rồi có ngày vỡ mặt với đời

  Trả lờiXóa
 3. Loạn ngôn thì chỉ khiến người khác thêm khinh bỉ chúng mà thôi, chẳng ai tin vào nhân cách và tài năng của lũ rận chủ bại não này cả!

  Trả lờiXóa
 4. Tôi ủng hộ bác Trần Ái Quốc, những bài viết của bác rất có ích cho những người trẻ như chúng tôi, kính chúc Bác sức khỏe, tiếp tục là một cây bút sâu sắc, yêu nước, dũng mãnh!

  Trả lờiXóa
 5. Tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng hắn không hiểu điều 4 hiến pháp nói đến cái gì sao mà lại có thể phát biểu một cách ngu dốt như thế này “Một đảng chính trị của chính trường Việt Nam mà coi thường và khinh bỉ Nhân Dân Việt Nam đến mức nghiễm nhiên giành quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không cần có lá phiếu của người Dân...". Qúa là ngu!

  Trả lờiXóa
 6. Trong khi Đảng, nhà nước luôn thực hiện quyền dân chủ của người dân, và hoạt động theo phương châm đó là phục vụ nhân dân, làm tất cả vì dân, vì sự phát triển của đất nước thì tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng này hắn lại không cần biết sự thật là gì mà cứ ngồi đấy một chỗ xuyên tạc và tung ra những thứ bậy bạ, sai lệch sự thật, quá đáng thương cho hắn.

  Trả lờiXóa
 7. Từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã có việc đầu tiên để thể hiện Đảng, nhà nước là của nhân dân, vì nhân dân phục vụ bằng việc tổng tuyển cử, lấy ý kiến của cử tri cả nước, để người dân có thể tự do đi bầu cử, vậy mà bọn rận chủ chúng vẫn có thể xuyên tạc một cách trắng trợn, đúng là bọn vô liêm xỉ.

  Trả lờiXóa
 8. Trong khi nhân dân Việt Nam chúng ta luôn luôn ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước bằng việc người dân ủng hộ nhiệt tình trong đợt tổng tuyển cử từ những ngày đầu thành lập nhà nước, thành lập chính phủ vậy mà bọn rận chủ chúng vẫn có thể nói được "không cần biết người Dân Việt Nam có chấp thuận sự lãnh đạo đó hay không, không đếm xỉa đến quyền lợi hiển nhiên, sơ đẳng, bình thường và thiết thực của người Dân là quyền Công Dân,"

  Trả lờiXóa
 9. bọn rận chủ bán nước thì chúng cũng chỉ có cách làm đó mà kiếm được những đồng tiền bẩn mà thôi.thật là không thể chấp nhận được.nhưng với cách xuyên tạc như thế thì chỉ làm cho người khác cười thêm vào mặt của chúng mà thôi.thật là vô lí.

  Trả lờiXóa
 10. Đảng cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay.và với sự lãnh đạo tuyệt đối đó thì đất nước và nhân dân đã trải qua biết bao nhiêu là cuộc đấu tranh gian khổ.chính vì thế chẳng có gì thay đổi được vai trò lãnh đạo đó của Đảng cả.

  Trả lờiXóa
 11. Làm cái gì cũng cần nghĩ đến hậu quả của nó. Các nhà rận chủ đáng kính, những tên bồi bút dâm loạn, thiết nghĩ “mua vui cũng chỉ một vài trống canh”, mà chiêu trò cũ rích, không vui cho lắm nên các vị dừng lại đi là vừa. Cứ lộng ngôn xuyên tạc bậy bạ thì cũng có ngày phải nhận lấy nhân quả.

  Trả lờiXóa
 12. Với một đất nước đang hòa bình và ổn định như Việt Nam thì đâu cần những nhà rận chủ. Bọn chúng chỉ mưu đồ lợi ích cá nhân mà thôi. Nhà nước luôn tôn trọng nhân dân, để người dân có thể tự do đi bầu cử, vậy mà bọn rận chủ chúng vẫn có thể xuyên tạc một cách trắng trợn, đúng là bọn vô liêm xỉ.

  Trả lờiXóa
 13. Không ai trong chúng ta không biết đến những kẻ chuyên đi đóng vai những người đi đòi dân chủ ở Việt Nam. Trong khi mọi người dân đều lo làm ăn lương thiện thì những kẻ này lại kiếm tiền bằng cách làm tay sai cho các thế lực thù địch với Việt Nam, đi chống phá các chính sách của Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 14. Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng quyền và nghĩa vụ của công dân. Thực thi chính sách phục vụ lợi ích của nhân dân. Trong khi đó tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng này hắn lại không cần biết sự thật là gì mà cứ ngồi đấy một chỗ xuyên tạc và tung ra những thứ bậy bạ, sai lệch sự thật, quá đáng thương cho hắn.

  Trả lờiXóa
 15. Người tử tế12:57 30 tháng 8, 2015

  Cùng ngoảnh lại và nhìn vào lịch sử hào hùng của dân tộc ta thấy rằng: Thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chính công lao và đường lối sáng suốt của Đảng đã đưa Đảng ta đến địa vị lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối ngày hôm nay. Không hề có chuyện nghiễm nhiên hay tự nhiên giành được quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính từ công lao to lớn của Đảng, nhân dân ta mới ủng hộ Đảng, tin theo Đảng và phấn đấu suốt đời vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng. Còn nghiêm nhiên mà giành được quyền lãnh đạo nếu không được lòng dân, không có công lao gì để dân phục, dân tin thì còn lâu mới duy trì được sự lãnh đạo hơn 83 năm dài đằng đẵng như thế.
  Đảng là đại diện của lòng dân trong quá trình xây dựng đất nước!

  Trả lờiXóa
 16. Nhân danh công lý01:03 24 tháng 11, 2015

  Vẫn là những câu nói cũ rích, cách đặt vấn đề ngu ngốc, kèm với đó là sự ngu dốt về nhận thức. Lũ rận chủ hay những tên đầu trâu mặt ngữa này đang ngày đêm dốc sức phục vụ kẻ thù. Bởi le cái mà chúng có thì những tên này cần đó là "Tiền", là giấc mơ Mỹ. và cái mà bọn phản cách mạng cần đó là sự ngu dốt chỉ đâu đánh đấy của những tên này.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ