Nhãn

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Rận chấy Việt lại lòi cái ngu truyền kiếp ra!

Chuyện Rận, Chấy Việt diễn nghĩa và tụ tập tập toàn lũ ngũ dư luận đã bàn nhiều, bóc mẽ chúng xấu hổ hết chỗ chui rúc rồi, thế nên chẳng có gì để phải mổ xẻ thêm hay khẳng định lại, chỉ có điều càng ngày chúng viết những thứ đăng lên mạng lại càng lòi thêm những cái đuôi ngu đốt, ngu đến mức làm người khác cảm thấy khó chịu.


Mới đây trang mạng Dân làm báo lại tiếp tục trò xuyên tạc với bài viết "Nguyễn Sinh Hùng và quyền ...súc vật" . Ngay đến quyền con người là thứ tối thượng được cả thế giới tôn thờ, đặc biệt là pháp luật Việt Nam có hẳn một hệ thống pháp luật trong đó có văn bản Pháp luật cao nhất là Hiến Pháp quy định rõ. Ấy thế mà khi Ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu về vấn đề này lũ súc sinh rân chủ lại dám gọi là quyền súc vật. Khốn kiếp thế đấy, mở miệng ra là tao đấu tranh vì quyền con người,..bla, bla. Nhưng ngoài mặt lại lòi rõ bản chất của lũ súc sinh, chuyên bợ đít, đu càng và mất dạy.


HùngBài viết xuyên tạc đăng trên trang Dân làm báo


Trong bài viết nguyên văn, nguồn tại đây http://vneconomy.vn/thoi-su/chu-the-nao-co-quyen-de-nghi-trung-cau-y-dan-20150225091546913.htm. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định " Về quyền con người, quyền công dân thì có quyền đương nhiên và quyền do luật định. Quyền đương nhiên thì mọi người  phải thi hành ngay từ khi Hiến pháp có hiệu lực, còn cái gì hạn chế quyền con người và quyền công dân thì phải do luật định chứ có phải do trưng cầu ý dân đâu. Ông cũng đặc biệt lưu ý, luật này phải quy đinh việc bỏ phiếu thật chặt chẽ để kết quả phải đúng ý của dân, thực sự là ý của dân, không bị tác động bởi sự vận động bên ngoài".  Như vậy trong vấn đề trên ông Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định quyền con người ở Việt Nam là tất yếu và đương nhiên được thực thi khi Hiến Pháp được Quốc Hội thông qua. Bởi những quyền đương nhiên đó chỉ được tôn trọng và thực thi khi được quy định trong văn bản pháp luật cao nhất, nếu không được quy định trong pháp luật thì những quyền tự nhiên đó sẽ bị những kẻ xấu xâm hại, hoặc tìm mọi cách hạn chế để phục vụ cho những mưu đồ chính trị. Yêu cầu pháp luật hóa quyền công dân là yêu cầu tối thượng đối với bất kỳ một nước nào. Đối với Quyền công dân khi đã được Quốc Hội - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân Việt Nam bầu ra thông qua thì đương nhiên đây là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Và ngay khi Hiến Pháp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thì những quyền đương nhiên của công dân được thực thi, những quyền này đã được thông qua nhân dân thông qua hình thức dân chủ đại diện qua cơ quan đại diện của mình là Quốc Hội trước khi có hiệu lực pháp luật, nhân dân đồng ý với những điều trong luật định thì đương nhiên phải thực thi và được thực thi trên thực tế.  Ở vế thứ 2 là những trường hợp hạn chế quyền con người và quyền công dân thì phải do luật định. Đây là những nguyên tắc bắt buộc nhằm đảo bảo những nguyên tắc cơ bản của xã hội và trật tự xã hội được thực thi theo đúng trật tự. Và ông Hùng cũng khẳng định rằng luật này phải được dân bỏ phiếu, phải theo đúng ý dân, như vậy ở đây đã thể hiện đúng tinh thần dân chủ của một nhà nước của dân, do dân và vì dân.


Đồng thời trong cuộc họp này Quốc Hội cũng bàn về trường hợp ai được trưng cầu dân ý và đa số đại biểu đều có cùng quan điểm chỉ có tập thể tức "Quốc hội" mới có quyền trưng cầu ý dân. Quan điểm này rất đúng đắn, vấn đề trưng cầu dân ý là vấn đề của cả tập thể, liên quan đến quốc kế, dân sinh, sinh mệnh dân tộc, do vậy cần thảo luận kỹ càng.


Những quan điểm trên được chia sẻ rõ ràng như vậy, nhưng qua bàn tay xào nấu của giới Rận chủ Việt lại thành ra là "Tuy nhiên, trước hết ông Hùng gắn quyền của 90 triệu người vào Hiến pháp do đảng của ông tự viết, tự phê chuẩn, tự thi hành và tự vi phạm. Do đó, quyền con người và quyền công dân không còn là quyền đương nhiên mà trước hết là quyền do Hiến pháp cộng sản quy định." Chung quy lại lý luận của chúng vẫn là muốn đòi đa nguyên, đa đảng và vu cáo cho Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài này nọ. Hiến pháp do Quốc Hội thông qua, Quốc Hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu ra, lập nên, thế thì Hiến Pháp cũng là sản phẩm của dân thông qua quyền dân chủ đại diện chứ? Làm gì có chuyện Hiến Pháp do Đảng tự viết, tự phê chuẩn, tự thi hành? Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và cả dân tộc Việt Nam, cả dân tộc này đều là Đảng, hướng về Đảng và nguyện cống hiến vì Đảng. Đảng không có nhân dân thì Đảng làm sao tồn tại được? Điều đó chứng minh rõ ràng rằng, Đảng Cộng sản là một Đảng của nhân dân, được nhân dân đồng thuận và ủng hộ, thế nên Đảng mới trường tồn hơn 83 năm như thế. Học đòi làm chính trị mà ný nuận như lũ này thì chết, chỉ có phá hoại chính trị chứ làm chính trị cái con khỉ.


Và sau đó lũ súc sinh dân chủ này hồn nhiên kết luận rằng "Tóm lại, tập thể 90 triệu người dân không có "quyền" gì cả. Ngay cả chuyện có quyền trong việc cùng nhau xác định quyền con người và quyền công dân của mình bao gồm những gì, phạm vi rộng hẹp ra sao, có hay không có những giới hạn cũng không luôn. Ngược lại cái quyền (không còn) đương nhiên ấy nằm trong tay của những tên làm luật - là những đảng viên đang nhất quyết nắm quyền cai trị muôn năm với điều 4 Hiến pháp." Cuối cùng cái đuôi đòi đa nguyên chính trị, đòi xóa Điều 4 Hiếp Pháp lại tiếp tục được lũ súc sinh này lồng ghép và tuyên truyền. Nếu hơn 90 triệu dân Việt Nam không có quyền gì, nếu không có pháp luật thì làm sao có cái trật tự như hiện nay, làm sao có ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản của nhau, làm sao nảy sinh ý thức bảo vệ cuộc sống của bản thân và đồng loại? Và đương nhiên xã hội này sẽ loạn mất. Cách viết lách trên chỉ cho thấy rằng lũ Chấy Rận quá ngu, đuối lý và hèn kém vô cùng về mặt lý luận. Với ný nuận như thế này mà đòi tranh luận với những người thuộc dòng dõi cộng sản nòi, hoặc thấp hơn tí là các bạn dư luận viên xem ra còn quá thua kém về tầm vóc.


Thằng Đậu

Chuyện của những con bò và những con lừa!

Mới đây trên trang mạng dân làm báo, một trang mạng lá cải và độc hại của lũ Chấy rận Việt có đăng bài viết có cái tên rất kêu là "Những con thú trong con người" của gã chấy rận Trần Quốc Việt. Sau một loạt các nhà chấy rận chuyên viết bậy bạ trên mạng có ý đồ chống Nhà nước Việt Nam như Nguyễn Hữu Vinh, Bọ Lập thì dạo này nhiều kẻ đã chuyển sang cộng tác với trang mạng độc hại Dân làm báo và lấy rất nhiều bút danh khác nhau, tuy nhiên, mặc dù có nhiều cộng tác viên nhưng trình độ viết lách của lũ súc vật dân chủ này chẳng khá hơn ai, viết toàn những bài có lập luận ngô nghê và ngu dốt đến mức khiến cho người dân khi đọc được cũng không nhịn nổi cười buộc phải lên tiếng chửi lại cho cái lũ ngô nghê này sáng mắt, sáng tâm.


Chuyện là thế này, những con Rận, Chấy, Bò, Lừa,..toàn những con không có trí khôn hay nói thẳng ra là những kẻ "không có não" tụ họp nhau lại trong làng kinh doanh dân chủ lại bày đặt viết lách những câu Bò, Bò,...bla bla để chửi rủa Đảng và Nhà nước Việt Nam đủ điều.


Việt

Bài viết của con bò Trần Quốc Việt được đăng trên trang Dân làm báo


Cùng xem con bò này lập luận như thế nào nào? Con bò Trần Quốc Việt này xảo ngôn rằng sau khi giành chính quyền thì "họ" bắt đầu tàn sát hàng triệu người...bla, bla? Nước này của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, dân tộc Việt Nam giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp và Chính phủ bù nhìn, đây là quyền lợi chính đáng, là những thứ thuộc về dân tộc Việt Nam. Và thực tế trước cách mạng Tháng Tám, ai đã tàn sát làm chết đói hơn 2 triệu đồng bào Việt Nam? Chẳng phải là chính sách của Pháp và Nhật câu kết với nhau bắt dân Việt Nam phải nhổ lúa trồng đay hay sao? Nếu không có Đảng Cộng sản và Mặt trận Việt Minh thì liệu còn bao nhiêu triệu người phải chết đói nữa đây?  Còn nữa ai tàn sát hàng triệu người qua chiến tranh và khủng bố? Nếu không có chuyện Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa, không có chuyện Chính quyền Tưởng Giới Thạch, Anh, Mỹ tiếp tay cho Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam thì làm gì có chuyện hàng chục triệu thanh niên Việt Nam và những người dân vô tội phải ra chiến trường, chiến đấu cho độc lập tự do cho Tổ quốc để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, làm nức lòng nhân dân thế giới, đánh một đòn mạnh mẽ vào dã tâm xâm lược của Thực dân, đế quốc? Vậy ai mới là Cọp? Cọp là chúa tể rừng xanh, lũ súc sinh rân chủ chỉ xứng là chấy rận, loài ký sinh tầm thường, chẳng xứng để gọi là Cọp. Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, và chắc chắn chẳng ai sợ Đảng và chỉ thêm kính yêu Đảng, mang ơn Đảng, và bảo vệ Đảng đến cùng vì Đảng đã mang lại cho hơn 90 triệu dân Việt Nam một tương lai tươi sáng, văn minh, phồn thịnh.


Chỉ những kẻ súc sinh mới nghĩ ra được rằng "Đảng độc tài" bla, bla,.. tất nhiên trong cuộc sống vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, pháp luật đã trừng trị họ thích đáng và buộc họ phải trả lại công bằng cho nhân dân. Những chuyện này lũ chấy rận thừa biết nhưng cố tình không đếm xỉa đến, có thế chúng mới tiếp tục bôi đen được. Những con vật tiếp theo cùng họ súc vật với dân chủ Việt như con dê, con lợn, hay con cóc thì đã phản ánh chính xác bản chất đồng loại của những kẻ bợ đít cờ vàng, bán nước cầu vinh. Những kẻ như Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Lê Quốc Quân,  Bùi Hằng, Phương Uyên, Đoan Trang, Bọ Lập, Xuân Diện,...đều xứng đáng là những con lợn dân chủ, con dê dâm dân chủ hay một loại súc sinh bẩn thỉu nào khác chuyên chui rúc ở những xó xỉnh, chứ chúng không xứng đáng được làm kiếp người cao cả, bởi kiếp người thì phải tự do, phải theo xu thế tiến bộ, những kẻ chổng đít vào tiến bộ xã hội, chổng đít vào lịch sử như lũ súc sinh kia thì lấy đâu tư cách để làm người.


1521889_320262784818127_4701571401127041893_nRận chủ Việt là thế, chỉ đáng xếp vào hàng súc sinh


Anh đồng ý với câu nói của Erich Honecker, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Đức vào ngày 7 tháng 10, 1989 mà chú em trích dẫn trong bài viết là “Không con bò hay con lừa nào có thể ngăn cản tiến bộ của chủ nghĩa xã hội.”Anh thấy câu nói này quá phù hợp với bản chất và cuộc sống của các chú cũng như những mơ tưởng của các chú Rận Việt ở những thời điểm hiện tại và quá khứ. Dù sao lũ các chú cũng chỉ xếp vào hạng súc vật xét cả về trình độ và nhân cách, thế nên xã hội này vẫn cứ tiếp tục phát triển, dân tộc này vẫn tiếp tục trường tồn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những con bò, con lừa như các chú dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích!


Trần Ái Quốc


Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Chuyện về một bức ảnh bất thường!

Có gì đâu nhỉ? Chuyện một người ông hơn 100 tuổi, ở cái tuổi xưa nay hiếm là Giáo sư anh hùng lao động Vũ Khiêu hôn má Hoa Hậu Kỳ Duyên một cháu bé mới có 20 tuổi nhân dịp cô bé này đến chúc thọ mình đầu năm cũng là chuyện bình thường. Xưa nay tình cảm gia đình, ông cháu giành cho nhau những tình cảm thân thiết cũng là chuyện đáng làm, có gì đâu mà lũ Rận chủ Việt Nam thi nhau vào xâu xé, chém người ta tơi tả cả ra?


DuyênBài viết đăng trên Tễu Blog của Xuân Diện ca trù


Hơn nữa, còn chưa biết được đó có phải là sản phẩm có thật không, vì trên các trang mạng trái chiều đều đồng loạt đăng những bức ảnh cắt ghép. Còn người trong cuộc chưa thấy bình luận gì về nội dung trên, có chăng truyền thông lề trái đang làm quá lên để bôi đen cô bé Hoa Hậu đẹp người, đẹp nết lại còn thông minh, năng động được xã hội thừa nhận. Đồng thời tìm cách hạ bệ một anh hùng lao động, một giáo sư đầu ngành của Việt Nam, một trí tuệ mẫn tiệp, đáng kính cả về học thức và nhân cách. Những việc làm của những kẻ bần tiện này thật đáng lên án, chuyện bé xé ra to, qua đó tập trung phục vụ cho những mục tiêu, ý đồ chính trị đen tối.Một số trang facebook của các đối tượng Rận chủ đăng tải bức hình và làm quá lên để thu hút dư luận


Thiết nghĩ, chuyện một nụ hôn vào má cũng là chuyện bình thường của xã hội, khi một cụ ông trăm tuổi giành tặng cho đứa cháu nhỏ, đáng yêu của mình một tình cảm yêu thương, trìu mến, và tặng cho cô bé món quà là hai câu đối rất chuẩn về ngữ nghĩa và rất hợp với Kỳ Duyên. Chuyện cắt ghép để làm sai nghĩa của câu đối để xuyên tạc này nọ, vu cáo Giáo sư Vũ Khiêu đạo thơ đã có những bài viết bóc mẽ rõ ràng. Chuyện hoa Hậu Kỳ Duyên não rỗng hay không, dư luận cũng không phải là những người ai nói gì nghe nấy, trình độ học vấn của cô bé, cũng như danh hiệu cô bé có được bằng tài năng và trí tuệ của mình đã được cả xã hội thừa nhận, và danh hiệu hoa hậu đối với Kỳ Duyên cũng là niềm tự hào, là thành quả xứng đáng cho nỗ lực giáo dục của gia đình, xã hội đối với cô.


Gần đây những chuyện chém giết, cởi truồng cũng được dư luận lề trái làm quá lên, chuyện cô này lòi một tí, lộ hàng một tí trở thành chủ đề của báo lá cải, đó cũng là chuyện bình thường vì những người này thích thế, muốn lợi dụng bản thân để được nổi tiếng. Tuy nhiên, những chuyện theo đúng chuẩn thuần phong mỹ tục, thể hiện đạo lý tốt đẹp của những người dân Việt Nam đối với những bậc cao nhân đã có nhiều công lao xây dựng và phát triển đất nước rất đáng được biểu dương, ca ngợi mà cũng bị lên án thì đúng là dư luận bây giờ quá rảnh. Mà chủ yếu là dư luận lề trái tuyên truyền những luận điệu thâm độc nhằm vào hạ bệ một số nhân vật quan trọng của đất nước. Cần nhận diện một cách khách quan rằng đây là những âm mưu vô cùng thâm độc, nhưng cũng không hề có gì mới về thủ đoạn. Thiết nghĩ, đã đến lúc cả dân tộc Việt Nam này cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh, loại trừ những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của dự luận lề trái.


Thằng Đậu


Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Chỉ là chuyện khai bút đầu xuân thôi mà- sao chúng nó cắn ghê thế nhỉ?

Xoay quanh chuyện các lãnh đạo Hà Nội và Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức khai bút đầu xuân và dâng chữ lên đền thờ Thầy giáo Chu Văn An. Chỉ là một truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc Việt Nam, thế nhưng chẳng hiểu vì ghen tức, ngứa ngáy thế nào mà lũ Rận chủ Việt thi nhau xông vào cắn xé và bôi nhọ danh dự những người tham gia khai bút.


Đầu tiên là trang mạng Dân làm báo, vốn biết những gì trang mạng lá cải này viết ra toàn những thứ sằng bậy, xuyên tạc, chẳng cần biết đến sự thật như thế nào. Thế nên, trong thời đại đang khát tiền và khát thông tin, việc bấu víu được bất cứ chuyện gì để xuyên tạc ra tiền là ngay lâp tức lũ súc sinh này tận dụng triệt để cơ hội.


KBài viết xuyên tạc đăng trên trang dân làm báoSản phẩm của lễ Khai bút đầu xuân


Trên trang dân làm báo mô tả rằng, việc các quan chức Hà Nội và Bộ Giáo dục Đào Tạo tham gia lễ khai bút đầu xuân như việc tô màu chữ của đứa trẻ học Mẫu Giáo, còn trên Tễu Blog lại thành ra nghiêm trọng hơn ở mức mô tả "Chỉ vì ham diễn quá! Bà Bích Ngọc - Phó Chủ tịch TP HN và Ông Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng cùng đám quan chức tùy tùng bị điều khiển biến thành đám con nít tập tô chữ. Hay là các nhà tổ chức chửi xéo đám lãnh đạo Bộ Giáo dục và lãnh đạo TP HN trình độ so với các ông ấy thì là chỉ mới biết tập tô? " Thật khốn kiếp thay cho Xuân Diện, bởi xã hội đã phân công rõ ràng mỗi người một công việc, mỗi người một trách nhiệm cống hiến cho nhà nước và xã hội. Và riêng việc viết chữ đẹp cũng không phải ai cũng có khả năng viết được thư pháp đẹp. Thế nên để đảm bảo cho việc khai bút đầu xuân được thuận lợi và cho ra mắt những sản phẩm đẹp, việc làm khuôn trước bằng bút chì cũng là việc hợp lý nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ. Thế thì có gì to tát mà các nhà rân chủ lại đi châu mõm vào xuyên tạc và cắn xé điên cuồng như vậy?


K1Bài viết đăng trên Tễu Blog


Cái thằng Ku Xuân Diện Ca trù chẳng viết được cái đếch gì có hồn, suốt ngày đọc, nghiền ngẫm và nhai lại những thứ người ta đã viết, sau đó viết thêm vài dòng bình luận nhố nhắng, cách làm của gã Tiến sỹ ca trù này có thể tránh được sự sờ gáy của các cơ quan chức năng, nhưng sự mất dạy của gã thì không ai đỡ được. Qua những chuyện này dư luận càng thêm hiểu hơn về bản chất của những kẻ khốn nạn, chuyên bới móc như nhưng con mụ buôn thúng, bán mẹt, chuyên chém gió ngoài chợ. Những kẻ này cần phải được phơi bày bản chất ra ánh sáng để dư luận thêm hiểu rõ chúng và cho chúng những bài học thích đáng.


Xuân An

Tễu Blog - mất dạy chưa này!

Gói bánh chưng và thờ cúng Tổ tiên là những truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Hăng năm cứ vào những dịp năm hết, tết đến, người dân cả nước lại gọi bánh chưng và chuẩn bị những lễ vật, ngũ quả để dâng lên ông bà, che mẹ mình tiếp nối truyền thống của Tổ tiên Việt Nam "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Vì thế vào ngày 6 tết, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức gói bánh, nấu và dâng lên Cụ Hoàng Thị Loan là Thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Là người có công lao sinh thành, dưỡng dục nên người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, hành động của Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An là hành động có ý nghĩa, thể hiện đạo lý của người Việt Nam "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hiểu biết thêm về lịch sử Việt Nam, về cội nguồn của dân tộc. Về việc làm chiếc bánh chưng đến 700kg cũng không phải là chuyện có gì to tát, bởi trước đây Việt Nam đã từng gói những chiếc banh chưng dài và có trọng lượng khủng hơn như thế, và sau khi dâng cúng tổ tiên cũng tổ chức phát lộc cho bà con và những người tham gia trong vùng.Chiếc bánh chưng dâng cúng bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thế nhưng từ một việc làm có ý nghĩa, thể hiện được đạo lý của dân tộc Việt Nam, qua con mắt của Tễu Blog lại thành ra một chuyện khác, mất dạy hơn Tễu Blog còn xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh của Cụ Hoàng Thị Loan, một vị Thánh nhân đã có công sinh thành ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam giàu đẹp như ngày hôm nay.


TêBài viết mất dạy đăng trên Tễu Blog của Nguyễn Xuân Diện


Trong hoàn cảnh đất nước ly tán, cả đất nước Việt Nam lầm than trong sự xâm lược và bành trướng của Thực dân Pháp, bất cứ ở đâu cũng có cảnh khổ đau, ly tán, và lịch sử đã ghi lại rất rõ về tuổi thơ cơ cực của cậu bé Nguyễn Sinh Cung khi mẹ mất, phải cõng em đi xin sữa, tìm cha. Thế nhưng, Tễu Blog Nguyễn Xuân Diện lại dám xúc phạm đến tính cảm gia đình của Bác Hồ kính yêu và xúc phạm đến Thân mẫu của Người. Nguyễn Xuân Diện viết rằng: "Thôi cũng mừng cho bà cụ! Lúc sinh thời nghèo đói quá, để đứa bé con út - cậu Nguyễn Sinh Nhuận (tức cậu Xin) khát sữa mà chết yểu lúc 1 tuổi. Bây giờ con cháu làm nên, lăng mộ xây to, thập phương cúng mộ cả cái bánh chưng nặng đến 7 tạ, ăn xong chia lộc khắp thiên hạ". Mang danh là một kẻ có học có hành, nhưng những dòng mất dạy như vậy mà Xuân Diện cũng viết được, chứng tỏ sự bất kính và mất dạy của một kẻ hậu sinh khi được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp mà nếu không có công lao của Bà Hoàng Thị Loan và Cụ Hồ Chí Minh thì hắn cũng không được hưởng cảnh thanh bình như ngày hôm nay. Cách dùng từ "Bây giờ con cháu làm nên, lăng mô xây to" là một từ thể hiện sự báng bổ thần linh và chửi rủa xã hội. Cả đời của Bà Hoàng Thị Loan và Chủ tịch Hồ Chí Minh vì dân vì nước, chẳng ham công danh, lợi lộc. Nhờ công lao của Cụ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam mới có được ngày hôm nay. Ngày nay dân tộc nhớ ơn Người, nhớ công sinh thành, dưỡng dục mà Thân mẫu Người đã ban tặng cho dân tộc Việt Nam nên  xây lăng mộ để tỏ lòng biết ơn, thờ cúng hàng năm cũng là chuyện đáng làm, phù hợp với đạo lý của xã hội. Việc chơi chữ của Xuân Diện ca trù đã xúc phạm cả sự tôn kính của dân tộc Việt Nam. Đây là hành động đáng lên án, phải bị nghiêm trị! Xin nhắc cái nghèo đói là cái chung của cả xã hội Việt Nam thời Thuộc Pháp, trong hoàn cảnh đất nước bị đô hộ, nhân dân chịu cảnh lầm than, đối với Cụ phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc là một người chính trực, yêu nước, không chịu làm tay sai ngoại bang, thế nên việc Cụ dù làm quan nhưng vẫn nghèo cũng là chuyện bình thường, cụ từng từ quan về quê. Là một kẻ có học nên nghiên cứu lịch sử và thấu hiểu những điều này, thế nhưng gã súc sinh này lại chơi ngay một câu vô cùng mất nết "có khi khu mộ bốc bát hương ngùn ngụt hiển hiện chân linh cụ chứng giám cho cũng nên". Kể cũng lạ, những câu nói như thế này mà phọt ra từ miệng một kẻ tự xưng là có học, đúng là phí công sinh thành, dưỡng dục và đào tạo của gia đình, đất nước. Nếu biết trước đẻ ra một kẻ súc sinh như thế này, thà đẻ một quả trứng có khi bố mẹ hắn còn cảm thấy sung sướng hơn.
Thằng Đậu


 

 


 

Lại xuyên tạc và bôi nhọ, đó là bản chất của Rận chủ Việt!

Lùm xùm quanh chuyện Giáo sư Vũ Khiêu tặng câu đối hoa hậu Kỳ Duyên nhân dịp cô bé nhan sắc và trí tuệ này đến thăm và chúc Thọ cụ Vũ Khiêu đầu năm. Các nhà dân chủ Việt ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội để xuyên tạc và bôi nhọ uy tín và danh dự của giáo sư Vũ Khiêu, giống như những gì trước đây chúng đã làm.


Khiêu

Bài viết bôi nhọ Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đăng trên dân làm báo


Hết bôi nhọ hình ảnh của Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu nhân dịp mừng Thọ cụ, xem ra lần này kẻ viết bài mang bút danh Ngọc Nhi Nguyễn để xuyện tạc và bôi nhọ "Cụ Vũ Khiêu" chắc chắn có bàn tay can thiệp của tiến sỹ ca trù Xuân Diện, bởi trong làng dân chủ chẳng có thằng đếch hay con đếch nào đủ trình độ để bàn luận về việc Giáo sư Vũ Khiêu viết gì và ý nghĩa của nó như thế nào, nói không chừng khi xuyên tạc sợ lòi cái dốt của mình ra nên gã Tiến sỹ ca trù dởm đành mang mác một kẻ vô danh để đăng đàn chửi rủa.Nguyên văn câu đối mà Giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu tặng Hoa Hậu Kỳ Duyên nhân dịp đầu năm 2015


Nguyên văn câu đối như sau: "Trí như bạch tuyết tâm như ngọc – Vân tương y thường họa tương dung"  thế nhưng qua bàn tay của tên tiến sỹ ca trù lại thành "“Trí như bạch tuyết tâm như ngọc - Vân tường y thường hoa tường dung” Chỉ nhiêu đó thôi cũng phản anh đủ bản chất tráo trở của lũ Rận kinh doanh dân chủ ở Việt Nam. Cho thấy chúng là lũ bất tài, chuyên đục khoét xuyên tạc và là những kẻ vô cùng có hại cho xã hội, cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống này để làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn.


Hoa hậu Kỳ Duyên được GS. Vũ Khiêu tặng câu đối đầu năm - Ảnh 2


Giáo sư Vũ Khiêu và Hoa hậu Kỳ Duyên chép lại câu đối


Về nội dung của câu đối đã rõ, cách dùng từ và ý nghĩa của câu đối vô cùng trong sáng, đây là câu thơ mà Giáo sư Anh hùng Lao động Vũ Khiêu ca ngợi trí tuệ thông minh của Kỳ Duyên cũng như tấm lòng nhân ái của cô từ trước cũng như từ khi cô đăng quang hoa hậu Việt Nam đến nay. Đồng thời ca ngợi vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của hoa hậu Kỳ Duyên. Thế nhưng qua bàn tay nhào nặn của các đối tượng Rận chủ Việt Nam lại thành cái gọi là "Tuy đẹp gợi dục như Dương Quý Phi nhưng lại não rỗng" Cách đặt từ và xếp chữ của các nhà rân chủ Việt đã biến những cái thanh tao, đẹp đẽ thành những cái thô tục, thêm cái việc pho to shop ghép ảnh Giáo sư hôn hoa hậu kỳ duyên đã là chuyện đại nghịch bất đạo. Từ những chuyện này, dư luận Việt Nam càng thêm hiểu rõ hơn bản chất tráo trở và mất dạy của những kẻ mang danh dân chủ để kinh doanh trục lợi ở Việt Nam hiện nay.


Trần Ái Quốc

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Cảnh báo dân làm báo - sự thật là sự thật, không thể đổi trắng thay đen!

Trước tình cảm gia đình sâu sắc, tình cảm của cậu con trai Nguyễn Bá Cảnh và cô con gái rượu Nguyễn Hoài An trong giây phút tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quan tâm, chăm sóc và cứu chữa bằng mọi phương pháp nhưng ông đã không qua khỏi. Trong giây phút tiễn biệt người cha thân yêu của mình về nơi an nghỉ cuối cùng, chàng Trai Nguyễn Bá Cảnh đã vô cùng xúc động đọc bài cảm niệm khóc thương cha, đồng thời bày tỏ lòng thương yêu vô hạn, niềm tự hào, hạnh phúc vì có một người cha thật tuyệt vời trong sự nghiệp và thế trận lòng dân.


Bài cảm niệm đã làm cho những người tham dự đám tang vô cùng cảm phục với tấm gương của ông Nguyễn Bá Thanh cũng như lòng thương yêu vô hạn của những người con đối với người Cha mà họ vô cùng tôn kính. Trong bài cảm niệm có những đoạn vô cùng xúc động "Ba ơi…!!! Con nhớ Ba thật nhiều !!! Con nhớ lại những kỷ niệm lúc bé thơ, nhớ tấm hình đen trắng mà Ba cõng con trên vai; lúc đấy con cười hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây nỗi buồn tràn ngập kín lòng con bấy nhiêu. Con nhớ Ba thật nghiêm khắc với con ngay từ lúc còn nhỏ, hay cho con ăn đòn đau vì những trò tinh nghịch, phá phách. Con biết là ba thương con nhiều vô hạn nhưng Ba đã không chìu chuộng con một cách dễ dàng. Lúc con thi đậu vào cấp 3, nhiều đứa bạn cùng trang lứa được ba mẹ mua cho xe máy. Con cũng đã rất ước ao, nhiều lần thuyết phục nhưng Ba vẫn cương quyết không đồng ý. Đôi lúc con cũng cảm thấy sĩ diện và xấu hổ với bạn bè vì con chỉ được đi xe đạp. Con đã thầm ấm ức trong lòng vì sao Ba không thương con. Nhưng giờ đây, đứa con trai khờ dại ngày nào đã hiểu thấu được cách dạy dỗ con và tình thương của Ba rồi, Ba ơi… Ba là người hăng say, nhiệt huyết với công việc. Nhưng dù bận rộn thế nào Ba cũng rất quan tâm tới Má và chúng con. Tính cách của Ba, con cũng phần nhiều hiểu được. Ba lo cho mọi người nhưng không muốn ai phải bận tâm lo lắng cho mình. Có lúc Má và chúng con đã thậm giận và trách Ba. Ba vào bệnh viện, lên bàn mổ rồi mà vẫn giấu gia đình. Cả cuộc đời Ba, con ít thấy lúc nào được thảnh thơi, an nhàng. Con cỉ thấy và nghiệm ra rằng bao nhiêu giao truân, lận đận dường như sẵn sàng tìm đến để thử thách cái ý chí sắt đá, sự mạnh mẽ vốn dĩ trong con người của Ba. Con đã từng tưởng tượng ra một tương lai và mong rằng, sau những nỗ lực cần mẫn để cống hiến cho đời, cho xã hội thì về già Ba sẽ được sống thảnh thơi, vui vầy với con cháu. Nhưng có ai ngờ cuộc đời nghiệt ngã quá Ba ơi" ! Đọc thêm tại : http://danangplus.net/2015/02/buot-long-voi-loi-khoc-cha-cua-con-trai-ong-nguyen-ba-thanh.htmlKhi anh Nguyễn Bá Cảnh thay mặt gia đình đọc lời cảm niệm về Ba

Anh Nguyễn Bá Cảnh đọc lời cảm niệm về cha khiến cả hội trường tang lễ nghẹn ngàoTuy nhiên, đi ngược lại với những tâm niệm cảm động và hiếu thảo của những đứa con của ông Nguyễn Bá Thanh, các đối tượng kinh doanh dân chủ ở Việt Nam đã tiến hành xuyên tạc, cắt ghép nhằm vu cáo và truyền đi thông điệp "Ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc" như trước đây chúng đã tiến hành quảng bá một cách rầm rộ.


cảnh

Bài viết cắt ghép và xuyên tạc đăng trên dân làm báo


Trong bài viết được đăng trên trang mạng dân làm báo, các đối tượng kinh doanh dân chủ ở Việt Nam đã tiến hành cắt ghép và tập trung vào thông điệp "đời phụ ba" đây là một ý rất nhỏ trong một bài thơ rất dài của cô bé Nguyễn Hoài An viết để khóc cha với lòng yêu thương, kính trọng ba vô bờ bến. Đây là bài thơ đã làm cho dư luận xúc động. Thế nhưng các đối tượng dân chủ không đăng tải nguyên bài thơ mà chỉ tập trung vào câu thơ này đồng thời chú ý đến những điểm bất hợp lý của bài thơ để tập trung xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam, đồng thời gán ghép và vu cáo luôn cho những đứa con hiếu thảo của ông Nguyễn Bá Thanh có ý "chống Đảng, chống Nhà Nước Việt Nam" đây là hành vi và thủ đoạn vô cùng thâm độc của giới Rận chủ Việt. Nguyên văn câu nói của anh Nguyễn Bá Cảnh như sau "Kính thưa Ba; Một điều thật lớn lao đã làm cho Má, chúng con và toàn thể gia đình thấy được sự chia sẻ và đồng cảm chính là những tình cảm sâu nặng, chân thành của người dân TP Đà Nẵng và nhân dân cả nước dành cho Ba. Câu thơ “Đời phụ Ba nhưng Ba hưởng được lòng dân” của em An quả thật rất hay và ý nghĩa phải không Ba? Chắc hẳn rằng ở cõi vĩnh hằng, Ba cũng cảm thấy ấm lòng với những tình cảm trọn vẹn ấy" . Thế nhưng lũ Rận chủ lại xuyên tạc, cắt ghép mỗi ý "Nguyễn Bá Cảnh đã viết: “Câu thơ “Đời phụ Ba nhưng Ba hưởng được lòng dân” của em An quả thật rất hay và ý nghĩa phải không Ba? Chắc hẳn rằng ở cõi vĩnh hằng, Ba cũng cảm thấy ấm lòng với những tình cảm trọn vẹn ấy. Và sau đó kết luận vội vàng rằng đó chính là thông điệp mà những người con của Nguyễn Bá Thanh gửi đến dư luận cũng như những âm mưu đen đối??? bla, bla. Những kẻ có âm mưu đen tối trong chuyện này trước sau cũng sẽ bị dư luận bóc mẽ và lên án, còn tấm lòng hiếu thảo, hiểu chuyện của những đứa con hiếu thảo của con ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được dư luận ca ngợi và nêu gương. Cảnh báo lũ rận chủ bặm trợn không được đổi trắng thay đen, không được nói sai sự thật, kẻo những hậu quả mà các vị nhận được chỉ là sự chửi rủa của nhân dân, những người yêu chuộng sự thật, công lý và hòa bình.


Trần Ái QuốcLê Nam Khoa (dân làm báo) là một thằng ngu!

Về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh - Nguyên Trưởng ban nội chính Trung Ương, Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nằng, một người chính trực, được lòng dân, được nhân dân Đà Nẵng vô cùng yêu mến. Ông ra đi sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hết lòng cứu chữa, ủng hộ, nhưng sự ra đi của ông quá bất ngờ, là sự mất mát vô cùng to lớn với cả dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và những người đang tin yêu, kính trọng và ủng hộ ông.Ông Nguyễn Bá Thanh - một nhà lãnh đạo hội tụ đủ tâm- tài - trí - dũng


Thế nhưng, đối với lũ bồi bút dân chủ Việt! Chúng không bao giờ từ bỏ dã tâm khốn nạn của mình, và "không để người chết được yên" vì thế chúng quyết tâm đào bới chuyện gia đình của ông Thanh để phục vụ cho những mưu đồ chính trị khốn cùng của chúng, mà tiêu biểu là việc chúng suy diễn và xuyên tạc những điều bậy bạ để làm lung lạc lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.


Thanh

Bài viết xuyên tạc đăng trên trang mạng phản động dân làm báo


Nội dung bài viết mà tên rân chủ trẻ ranh Lê Nam Khoa viết đó chính là xuyên tạc bài thơ xúc động của cô con gái Nguyễn Hoài An tiễn biệt Cha lúc tạ thế. Những dòng thơ xúc động đó qua bàn tay nhào nặn của Lê Nam Khoa lại thành ra là những câu thơ vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam ám hại ông Nguyễn Bá Thanh và cho cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh là cái chết không bình thường.


Hẳn dư luận còn nhớ rất rõ việc các đối tượng kinh doanh dân chủ ở Việt Nam đã tìm mọi cách để xuyên tạc về việc ông Nguyễn Bá Thanh bị trúng độc trước đây, qua đó đưa ra hình ảnh một người đàn ông có diện mạo khác xa so với ông Nguyễn Bá Thanh để vu cáo Đảng Cộng sản đầu độc ông Thanh, trong khi Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tìm mọi cách, bằng những phương pháp tốt nhất để níu kéo cuộc sống của một người con trung kiên của Đảng, một vị lãnh đạo có tâm, có tầm được nhân dân ủng hộ, tín nhiệm.


Người Đà Nẵng trắng đêm tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh - 1

Người dân đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh


Người Đà Nẵng trắng đêm tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh - 3

Không phải là máu mủ, ruột rà nhưng tình cảm của người dân đã chứng tỏ ông Thanh là một vị lãnh đạo được dân yêu kính


Hàng ngàn người dân khóc thương ông Bá Thanh - 1

Cũng lâu lắm rồi, sau lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mới lại thấy người dân khóc thương và xuống đường như thế này


Hàng ngàn người dân khóc thương ông Bá Thanh - 7

Từ già đến trẻ, không ai cầm được nước mắt


Hàng ngàn người dân khóc thương ông Bá Thanh - 10

Tình cảm của người dân đối với ông là vô bờ bến


Trước những sự thật không thể chối cãi, thế nhưng lũ rận chủ Việt vẫn cố gắng làm những điều xấu xa nhằm làm lung lạc lòng tin và ý chí của người dân đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Sự ra đi của ông Thanh là sự mất mát lớn của gia đình, người dân Đà Nẵng nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Và gia đình, những tâm sự của cô con gái nhỏ có lẽ là những dòng tâm sự xúc động, nghẹn ngào nhất.


THƠ GỬI BA


 “Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…”


 


Còn mươi hôm là ngày con sinh ra


Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt


Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện


Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài


Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài


Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp


Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng


Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.


 


Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời


Khi có ba, có má và anh Cảnh


Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh


Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!


 


Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về


Là hôn lên má con cho bõ ghét


Hôn đến khi hai má con đỏ chét


Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”


 


Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?”


Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp


Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm


Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.


 


Ba - con gái ít tâm sự tỉ tê


Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải


Ba thường nói không cần con học giỏi


Điều trước tiên là phải biết làm người.


 


Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười


Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn


Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn


Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy kí thịt bò.


 


Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con


Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn


“Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được


Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”


 


Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên


Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội


Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới


Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.


 


Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba


Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ


Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ


Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.


 


Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân


To tiếng tôi con ông này ông nọ


Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó


Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.


 


Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi


Con đã ước giá ba bình thường như người khác


Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước


Làm con gái ba là phúc đức đời con.


 


Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện


Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện


Con không khen nhiều mà toàn ý kiến


Dù ý con chả được dụng bao giờ


 


Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ


Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại


Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại


Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ


 


Con yêu ba không vì tiếng tăm ba


Không vì ba được người đời tưởng nhớ


Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ


Cho con được làm con gái rượu của ba.


 


Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba


Như lời ba nói với con vài tháng trước


Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc


Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.


 


Lúc con khóc vì hy vọng mong manh


Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ


“Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn


Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời.


Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé...


Thế nhưng từ câu thơ "Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân" một câu thơ dễ hiểu về ngôn ngữ và sắc thái tình cảm nhưng qua nghệ thuật suy đoán, ghép nghĩa, xuyên tạc đã thành ra "Trở lại vế đầu 4 chữ "dù đời phụ ba". Tại sao là "đời"? Nếu "lòng dân" / người dân trong vế sau đã ủng hộ ông Thanh thì họ chính là "đời" rồi!? Vậy tại sao Hoài An lại mâu thuẫn giữa vế đầu là "đời phụ" với vế sau là "hưởng lòng dân" trong cùng một câu thơ? " Và sau khi ghép chữ chán chê, nhà dân chủ nhà kết luận một câu xanh rờn "Chỉ còn một cách hiểu về chữ "đời" của Hoài An: Đó là "đảng". Nó được hiểu theo nghĩa cha của cô đã cống hiến cuộc đời của ông cho đảng, đời của ông là đảng. Và "đời phụ ba" tức là "đảng phụ ba". Chuyện cháu Nguyễn Hoài An viết Thơ khóc thương ba đã làm xúc động dư luận, rất nhiều nhà báo đã viết bài ca ngợi về tình yêu của Hoài An dành cho ba mình thế nhưng từ đời sang Đảng là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn và toan tính của kẻ viết ra những dòng này cho thấy dã tâm của chúng thật sự thâm độc khi vừa muốn chia rẻ, vừa muốn bôi đen một nhân cách lớn. Nhưng muốn hiểu hết ý của câu thơ mà cháu viết phải đọc xuyên suốt cả khổ thơ như sau:


Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên


Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội


Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới


Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.


 


Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba


Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ


Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ


Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.


Trong đoạn thơ trên cháu bé đã nói rõ về truyền thống quật cường, trung kiên mà ba của cô bé đã được kế thừa từ ông bà nội của mình, những người anh hùng trong thời chiến tranh Việt Nam. Và cô bé cũng đã nêu rõ khí tiết của một con người trung dũng như ông Nguyễn Bá Thanh, là người không bao giờ chịu ngồi yên để hưởng thụ, phải chiến đấu đến cùng với những trở ngại, khó khăn để xây dựng và bảo vệ thành công đất nước Việt Nam giàu đẹp. Và có thể hiểu rõ rằng "đời phụ ba" chính là cuộc sống này đã cướp mất một nhân tài quá sớm, khi tài năng của ông đã nở rộ, khi mà tuổi của ông còn cống hiến được cho Đảng và Nhà nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam. Chính bệnh tật đã làm cho ông phải chịu đựng đau đớn, nhưng ông không đầu hàng số phận, vẫn chiến đấu đến cùng với bệnh tật, và nhân dân Việt Nam hiểu được những cố gắng của ông, những cống hiến của ông, cuộc đời thật bất công khi mang bệnh tật đến quá sớm và cướp mất ông, nhưng ông sống trong lòng nhân dân, được nhân dân yêu quý, tín nhiệm.


Chỉ dùng sự suy đoán, cắt ghép để làm thui chột ý hay của bài thơ cũng như tấm lòng hiếu thảo, thấu hiểu của cô gái Hoài An đối với cha của mình. Hành động bẩn thỉu và bỉ ổi của lũ rận chủ Việt đã cố tính bôi mờ và làm sai lệch tấm lòng hiếu thảo của cô bé Hoài An đối với cha của mình. Đây là hành động đáng lên án và cần lôi cổ kẻ xuyên tạc ra trước pháp luật vì hành động dám bôi đen một nhân cách lớn, một tâm hồn trẻ thơ.


Trần Ái Quốc

Nhà dân chủ Đoan Trang từ chuyện quan hệ tình dục đến chuyện vu vạ cho dư luận viên!

Đoan Trang lộ ảnh sex - một cái tên được khá nhiều gia đình người Việt lựa chọn đặt cho con mình bởi những ý nghĩa cao đẹp mà những từ đó mang lại. Khi mỗi bậc cha mẹ đặt cho con cái mình cái tên Đoan Trang nghĩa là họ mong con cái của mình có một nhân cách cao đẹp, đứng đắn và sống đàng hoàng, được xã hội kính trọng.


Được sinh ra trong một gia đình bình thường, nhà dân chủ Đoan Trang cũng lớn lên dưới sự bảo bọc của gia đình và niềm kỳ vọng vào một ngày cô nàng sẽ làm cho gia đình được nở mày, nở mặt. Thế nhưng không ngờ càng lớn Đoan Trang càng không chịu học hành, suốt ngày lêu lổng, yêu đương nhố nhăng và cuối cùng tự biến mình thành một "con đĩ dân chủ" dùng vốn tự có để kinh doanh dân chủ, nhân quyền và trở thành nỗi nhục khôn cùng cho gia đình, dòng họ.Chân dung nhà dân chủ tai tiếng Đoan Trang


Trước những lùm xùm của đồng bọn về dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, Đoan Trang cũng góp mặt trong một vài phi vụ ra nước ngoài tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền bất chấp sự thật và luân lý. Thế nhưng, trước những dự án kinh doanh dân chủ bị đổ vỡ, trước viễn cảnh các nhà dân chủ bố láo, mất dạy lần lượt sa lưới pháp luật, các nhà dân chủ trong nước đã chuyển tự giai đoạn ăn vạ sang giai đoạn viết tự truyện để kiếm sống. Và một chiêu trò khá quen thuộc trong thời  gian qua mà các nhà dân chủ tích cực lợi dụng đó chính là khoe thân. Từ những đường cong biết nói đến những sở thích bệnh hoạn đều được các nhà dân chủ mang ra kể sạch với thiên hạ xem đó là chiến tích của bản thân. Tuy nhiên, sở thích bệnh hoạn này của Đoan Trang hay các nhà dân chủ khác cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thiên hạ nếu họ thích viết, thích kể, bởi đó là quyền riêng tư của họ. Nhưng làm như Đoan Trang hay Lã Dũng lại trở thành một khía cạnh khác, được đánh giá là thô bỉ và vô liêm sỉ đến tận cùng, đó là việc dùng chuyện sex cá nhân để vu vạ cho công an Việt Nam rồi dư luận viên của Đảng giở trò này nọ.


Như nhà dân chủ Lã Dũng của NoU trước đây, với mánh khóe lừa đảo dạn dày kinh nghiệm gã không khó khăn gì khi lôi Thu Trang vào nhà nghỉ để hành sự, nhưng thật không may mắn khi gã bị gia đình cô bé này bắt gặp và đập cho toác cả đầu. Thế nhưng không biết nhục, về nhà gã ngay lập tức chụp ảnh đăng lên mạng, tố cáo công anh đánh đập mình đến chảy máu đầu. Thủ đoạn bỉ ổi này của Lã Dũng ngay lập tức bị dư luận bóc mẽ, khiến cho gã xấu hổ trốn mất tăm trên nghị trường dân chủ Việt.


Tiếp nối truyền thống nhà dân chủ Đoan Trang viết "dạ dày tâm truyện" kể chuyện ly kỳ về thành tích tình trường của ả. Trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới của năm 2015 Đoan Trang viết: “Đó là những bức ảnh ghi lại cảnh quan hệ của tôi – vào cái thời mà tôi cho là mình lãng mạn nhất, và cũng ngây thơ nhất. Thời mà tôi quan niệm “yêu là phải hết mình”. Thời mà tôi như sống trong một thế giới đầy những hình ảnh đẹp đẽ, những giai điệu huyền ảo: làm báo, yêu anh, và nghe guitar cổ điển, nghe nhạc Beatles. Tôi đi đâu, trong đầu cũng rực sáng những hình ảnh ấy: bóng nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đôi môi, bàn tay…Tôi đã nghĩ về tình yêu (và tình dục) như cái gì đó thật sự thiêng liêng, rất đỗi thiêng liêng." Cá nhân tôi cho rằng đây là chuyện riêng của mỗi người, bây giờ cũng đã là năm 2015, chuyện này nọ trước hôn nhân cũng không có gì là quá ghê gớm. Chuyện riêng tư cá nhân, yêu ai, ngủ với ai, làm gì đó là chuyện của mỗi người, thế mà bây giờ cũng được kể rào rào trên mạng. nhưng mặc kệ chuyện yêu đương của cô ả, nhưng từ chuyện ả chụp ảnh sex với bạn trai hay quay cờ líp gì đó thì liên quan quái gì đến công an Việt Nam mà ả ngay lập tức viết tâm thư với những lời lẽ mờ ảo “Cứ lâu lâu nó lại bị đánh thức bởi những tin nhắn đe dọa nặc danh, những lời lẽ của dư luận viên bóng gió trên mạng. Tôi hiểu rằng, không sớm thì muộn, những bức ảnh ấy cũng sẽ bị tung ra, chúng có thể bị rò rỉ trên một trang mạng “chống phản động” nào đấy, và/hoặc sẽ được gửi đến những người mà tôi không muốn họ biết đến chúng nhất. Tệ hơn nữa, chúng có thể được xử lý, được chỉnh sửa, được công bố kèm những thông tin thêm thắt, nhào nặn và bịa đặt khác (giống như cách mà dư luận viên lâu nay vẫn làm đối với người đấu tranh dân chủ) để cố tình tạo ra những câu chuyện kinh khủng về tôi.”   Nói thẳng rằng, muốn nổi tiếng thì thiếu quái gì cách để nổi tiếng, tự mình viết ra những dòng kinh khủng như trên thì cũng đủ nổi tiếng lắm rồi, việc quái gì phải nghi ngờ, đặt điều cho những dư luận viên. xin nói thẳng họ là những bạn trẻ yêu nước, chẳng phải dư luận viên hay cái quái gì cả, họ yêu nước Việt Nam và họ hành động để bảo vệ đất nước mình, quê hương mình, như chính những gì họ nghĩ, vì vậy việc đặt điều cho họ này nọ là hành động "vu khống" cần bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Và Lão từng này tuổi cũng xin nói thẳng, ngắm Đoan Trang khỏa thân thà Lão nằm ngủ còn sướng hơn. Cái thể loại đàn bà nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên, lại có cuộc sống phóng túng, vô liêm sỉ như ả thật đáng chê cười. Như thế mà tự nhận mình là Đoan chính, là con gái nhà lành thì đúng là "vái cả nón".


Trần Ái Quốc


 

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Cờ vàng, cố vớt vát chút hơi tàn để làm gì?

Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, những ký ức chiến tranh, nhưng nhân chứng chiến tranh cũng đã dần đi vào lịch sử, người ta sẽ nhớ về chiến tranh qua những câu chuyện truyền miệng, những câu chuyện mà đời sau ghi chép lại thành chính sử, được truyền dạy cho hàng trăm thế hệ sau về những tấm gương anh dũng của cha ông trong cuộc chiến chống ngoại bang cũng như lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Mỗi thế hệ người Việt Nam đang sống, đang cống hiến đều tự hào về những trang sự hào hùng chấm ngoại xâm của dân tộc, và cũng vô cùng căm phẫn, tức giận mỗi khi nhắc lại những kẻ bán nước cầu vinh, những kẻ bợ đít ngoại bang để làm tay sai cho giặc, những kẻ không có liêm sĩ và không đủ tư cách để làm con dân của một đất nước Việt Nam anh hùng.


Có thể khẳng định một cách chắc chắn và chân lý rằng, Ngụy quyền sài gòn và chế độ thối nát, chết trôi Việt Nam Cộng hòa là một vết nhơ của lịch sử, là một sự nhục nhã của những kẻ mang danh con Rồng, Cháu Tiên, con dân nước Việt. Những kẻ phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là những kẻ tay sai vừa mang tội danh bán nước, vừa mang tội giết hại đồng bào vô tội trong cái đạo luật 10/59 tàn khốc dưới thời Ngô Đình Diệm. Và hàng loạt những thành tích bất hảo, tàn sát dã man những người yêu nước trẻ tuổi trong các cuộc càn quét, tố cộng, diệt cộng mà Đế quốc Mỹ chỉ huy và những kẻ tay sai VNCH là những kẻ thực thi.


Chiến tranh đã lùi xa, những ký ức vui vẻ hay đau thương cũng đã lùi xa, những người thắng trận hay những kẻ bại trận đều đã trở lại cuộc sống bình thường, trong họ đều có những vết tích của chiến tranh, những ký ức đau thương, tự hào, sám hối,..cũng theo đó len lỏi trong tâm khảm mỗi người dù ở bên nào cuộc chiến. Chiến tranh đã cướp mất của họ những người thân yêu nhất, đưa họ vào những tình huống phải tàn sát lẫn nhau, phải nhìn đồng đội, người thân của mình nằm lại trên những nẻo đường, và những hậu quả chiến tranh, những đưa bé là hậu quả của chất độc màu da cam vẫn còn chịu những nỗi đau dai dẳng tồn tại đến ngày hôm nay. Những thứ đó ai phải chịu trách nhiệm, ai phải giải quyết hậu quả??? Những kẻ gây ra những hậu quả tàn khốc đó đã xổ toẹt trách nhiệm mặc cho nhân chứng, vật chứng và dư luận quốc tế lên án. Vì toan tính của con người, những kẻ xâm lược đã nhẫn tâm dùng chất độc để hủy diệt cuộc sống của đối phương bằng mọi giá, không cần quan tâm đến hậu quả. Hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản trong thế chiến thứ 2 và Hàng triệu tấn bom đạn cũng như Điôxin trải xuống Việt Nam trong cuộc chiến xâm lược của Đế quốc Mỹ, và hàng loạt những kết quả thảm khốc nào nữa của chiến tranh đã và đang để lại cho những người đang sống những ký ức kinh hoàng, đau khổ. Điều đó cũng thể hiện rõ ràng, sự phi lý, bất nghĩa, vô nhân đạo của những kẻ xâm lược mà trong đó có lũ tay sai mọi rợ Việt Nam Cộng Hòa.


Chủ trương hòa hợp dân tộc để xây dựng đất nước là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử nhân loại. Tất cả quá khứ phải gấp lại, thế nhưng sau 40 năm kết thúc chiến tranh, những kẻ hậu sinh khả ố và mất dạy lại tìm mọi cách để đào bới quá khứ, xuyên tạc lịch sử, khôi phục những hận thù đã lùi xa, trong đó có việc khôi phục lại danh dự của một danh xưng thối nát và bạc nhược trong lịch sử, một chế độ bẩn thỉu, bần tiện và chết trôi Việt Nam Cộng hòa.


nBài viết xuyên tạc đăng trên trang mạng độc hại Dân làm báo


Chuyện hòa hợp dân tộc là chuyện đáng làm, thế nhưng tác giả bài viết đăng trên dân làm báo lại đang tìm mọi cách để vực dậy chút hơi tàn của cái xác chết trôi Việt Nam Cộng Hòa bằng những dẫn chứng ngô nghê và buồn cười nhất trong lịch sử dùng bút.


Hắn nói về 4 điểm đáng tự hào của Việt Nam Cộng hòa, tuy nhiên chỉ cần trích dẫn và phân tích một điểm thôi cũng đã đủ thấy độ ngu và phi lý của kẻ viết lên bài này.


Tên bồi bút này nói rằng "Thua trận nhưng VNCH vẫn thuộc về phe có chính nghĩa, Cộng Sản là kẻ cướp. Ngày nay đúng với câu: "Rước voi dày mả tổ." Trong chiến tranh Việt Nam, lịch sử và chân lý đã chứng minh, kẻ bại trận vì không có chính nghĩa, ngay cả Cựu Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa đã mạnh mồm nói rằng "Chỉ cần Mỹ dừng viện trợ 3 giờ thôi thì cả chế độ VNCH này sẽ đầu hàng Cộng sản". Đến cả những thứ đơn giản thế mà những kẻ tự xưng trí tuệ mẫn tiệp, tự xưng là kẻ bảo vệ dân chủ, nhân quyền, đức cao, vọng trọng lại không hề biết được.


658ea-untitled-1

Chính nghĩa là ở đây chăng?


f1dc0-vnch-bu-nhinChính nghĩa là như thế này sao?


Ai mới là kẻ cướp? Ai là kẻ "rước voi về giày mả Tổ" có lẽ người viết cũng không cần phải biện minh làm gì, cứ nhìn vào những gì Việt Nam Cộng hòa đã làm và những kẻ ngày nay đang làm thì chúng ta đã có đủ cơ sở để kết luận một cách chính xác.


Cố gắng vớt vát chút hơi tàn của chế độ chết trôi VNCH chẳng ngoài mục đích trục lợi từ các tổ chức phản động Hải ngoại, những kẻ đu càng, bợ đít này cũng chỉ là những kẻ tay sai khốn kiếp và cần phải nghiêm trị.


Trần ái quốc

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng là trách nhiệm của toàn dân!

Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là trách nhiệm không của riêng ai, đối với mỗi người dân Việt Nam yêu nước cần ý thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân đối với vấn đề này. Ngày nay ngoài các nguy cơ an ninh truyền thống như chiến tranh, bạo lực, xung đột sắc tộc, tôn giáo,.. thì còn có những nguy cơ về an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chiến tranh mạng,...Nhận biết được nguy cơ và vai trò của chiến tranh mang đối với công cuộc diễn biến hòa bình, các đối tượng cơ hội chính trị trong nước đã bắt tay phối hợp với Việt Tân và các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài để tiến hành thành lập các hội, nhóm, các blog tiến hành tuyên truyền chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


Trên cơ sở đó, những trang mạng trái chiều thường xuyên quy tụ những đối tượng cực đoan, thất nghiệp tiến hành viết và đăng tải những bài viết có nội dung bôi nhọ lãnh tụ Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam. Tiêu biểu trong thời gian qua có những trang mạng nổi lên như Dân làm báo, quan làm báo, Thanh niên Công Giáo, Tễu blog,..các trang mạng blog cá nhân của Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Thăng Long, Lê Công Định,...các trang face cá nhân của Huỳnh Thục Vy, Lê Thăng Long,... đây là những diễn đàn trái chiều đang gây hại cho nền an ninh thông tin ở Việt Nam. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc ngăn chặn, tuy nhiên, sự xuất hiện của những luồng thông tin trái chiều, xuyên tạc đã ảnh hưởng không ít đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và các lãnh tụ Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Do vậy, cần nhận thức rõ việc đấu tranh vạch mặt những đối tượng này là trách nhiệm của toàn dân, không chỉ của riêng ai, không cứ là ông ủy viên Trung ương hay nhà báo, không cứ là cán bộ công chức hay sinh viên, ngay cả nông dân cũng cần phải có trách nhiệm loại bỏ, thanh lọc những luồng thông tin có hại nhằm đảm bảo sự trong sạch cho luồng thông tin, bảo vệ đất nước và loại trừ những nguy cơ gây hại, đưa những đối tượng cực đoan ra trước vành móng ngựa để trừng trị thích đáng theo đúng quy định của pháp luật.


Như vậy, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước, cũng như loại bỏ những phần tử xấu của xã hội, ý kiến của ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông khi huy động các nhà báo vào cuộc, đặc biệt là những người làm báo chuyên trách, những nhà báo giỏi vào công cuộc đấu tranh phản tuyên truyền các thế lực thù địch là một việc làm hợp lý, nhằm tăng thêm tính luận cứ và tính chuyên nghiệp cho những bài viết. Tuy nhiên, lo sợ trước viễn cảnh những gì chúng xuyên tạc sẽ bị nhân dân Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng báo chí Việt Nam bóc mẽ, đưa ra ánh sáng và đặc biệt là việc làm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cần câu cơm của chúng, thế nên các đối tượng Rân chủ ngay lập tức phản pháo, đăng ngay trên trang dân làm báo, Tễu Blog và một số trang mạng độc hại khác.


B

Bài viết phản pháo trên dân làm báo, khi mà cần câu cơm của chúng sắp bị triệt hạ


Về bản chất của trang mạng phản động Dân làm báo, dư luận không lạ gì, hết cắt ghép, xuyên tạc, vu cáo, bôi đen chúng lại viết những thứ ngô nghê, rối rắm mang tính chất bợ đít cờ vàng, ca ngợi VNCH, nâng bi cho chúng. Những thông tin mà dân làm báo đăng tải đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin của Việt Nam, cần phải đưa chúng ra ánh sáng và nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật. Chuyện các nhà báo giỏi tham gia trận tuyến, hỗ trợ cho các bạn dư luận viên và những người dân yêu nước tự phát chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả cao. Quả này thì cần câu cơm của những kẻ này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thế nên việc chúng há mồm kêu gào này nọ trước khi giãy chết cũng là chuyện bình thường của một kẻ chí phèo.


Trần ái Quốc

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Bóc mẽ trò tố cáo láo của Rận Huỳnh Công Thuận!

Mới đây Rận chủ Huỳnh Công Thuận, một kẻ nằm trong mạng lưới thành lập trái phép tạm gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam, nhưng thực chất là một ổ chuột chuyên bới móc, viết bài xuyên tạc, tung tin bịa đặt vu cáo tình hình chính trị, xã hội Việt Nam mà mới đây hành động của chính Huỳnh Công Thuận đã chứng minh bản chất của những kẻ bồi bút chuyên bới móc chuyện nhà và mong rước nước ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ của Việt Nam.


ThuậnBài viết của Rận chủ Huỳnh Công Thuận đăng trên dân làm báo


Trong bài viết này, Huỳnh Công Thuận viết và đăng lên một bức đơn kêu cứu kèm tố cáo nhưng không hề đưa ra được bất cứ bức ảnh nào làm bằng chứng để chứng minh cho những sự việc mà gã này dẫn ra, thậm chí gã còn ngô nghê đưa vào một số chi tiết vô cùng vô lý mà đến bản thân gã, một kẻ từng làm tay sai cho Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, một kẻ tội đồ của dân tộc khoác áo ngụy quyền Sài gòn, dương súng bắn vào đồng bào và dân tộc mình, một kẻ cũng được cho là từng có kinh nghiệm sống không hề nghĩ đến.


Mở đầu lá thư kêu cứu, gã rận chủ này viết "Tôi là Blogger Huỳnh Công Thuận, là một nhà báo tự do thuộc hội nhà báo độc lập ở tại Việt Nam. Hôm nay tôi viết lá thư này gởi đến quý vị nhằm mục đích trình bày việc vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng tại Việt Nam (nạn bạo hành tra tấn do nhà cầm quyền dùng phương thức công an giả dạng côn đồ, tước đoạt quyền tự do đi lại và tấn công hành hung công dân Việt Nam)". Những phương thức vu cáo trắng trợn và chụp mũ theo kiểu công an giả dạng côn đồ xưa nay không phải hiếm đối với giới rận chủ Việt. Tuy nhiên, khi được dư luận bóc mẽ và làm rõ những thứ vô lý mà những kẻ này viết ra, bịa đặt nên thì mọi chuyện lại thành ra một hướng khác. Chẳng có công an nào rảnh việc đến mức đi hành hung người khác vì công an Việt Nam là công an nhân dân, có chuyện gì liên quan đến pháp luật họ sẽ đại diện cho pháp luật để thực thi sự công bằng, việc gì phải giả dạng côn đồ để hành hung những kẻ vỗn dĩ là những con súc sinh đang ẩn nấp hòng chờ thời trỗi dậy để chống phá cách mạng Việt Nam. Thế nên chẳng lạ gì khi với nhận thức hạn chế của mình, chúng liên tục viết những bài viết, tùng tin thất thiệt về việc công an giả dạng côn đồ nhưng cuối cùng không có nổi một tấm hình, không tìm được một chút xíu chứng cứ nào để chứng tỏ cho những thứ mà mình nói.


Đơn cử như chuyện của Huỳnh Thục Vy trước đây, khi đi giật chồng người khác bị mấy bà sồn sồn nổi máu hoạn thư nện cho một trận tơi tả, cũng mặt dày chụp ảnh đăng lên mạng tố cáo công an giả dạng côn đồ đánh đập. Xưa nay lão phu chỉ thấy Công an đứng ra bảo vệ tính mạng và tài sàn của người dân, là niềm tin cậy của nhân dân chứ chưa thấy công anh đi ăn hiếp phụ nữ bao giờ. Chuyện được phanh phui trên mạng Huỳnh Thục Vy câm họng và trốn biệt tích cho đến tận bây giờ.  Giờ lại đến lượt Huỳnh Công Thận vì chuyên đi làm trò ba láp, mượn tiền không chịu trả nên côn đồ đến dọa cho xanh mắt mèo cũng đành mặt dày lên mạng viết những chuyện vớ vẩn, vu cáo này nọ hòng kiếm chút tiền trả nợ. Chuyện này chẳng lạ lẫm gì đối với những kẻ thiếu đói như Huỳnh Công Thuận, không viết được cái gì ra hồn để gia nhập làng báo chí Việt Nam đành chấp nhận làm thuê cho Việt Tân, viết những bài nhăng cuội hòng kiếm chút tiền nhuận bút để sống lăn lóc qua ngày, cuộc đời của gã cũng chẳng khác gì Huỳnh Ngọc Chênh, sống một cuộc đời vô nghĩa, không có lý tưởng cũng chẳng khác gì người không có trí khôn, đồng hồ không có kim, nói chung là đáng vứt vào sọt rác.


Mà cũng phải công nhận trí tưởng tượng của mấy gã này phong phú thật, dựng nên những câu chuyện ly kỳ như phim kiếm hiệp của Kim Dung, Sau khi dựng nên được một câu chuyện chẳng logic tẹo nào, gã chuyển sang khẳng định rằng có bằng chứng khẳng định bị hành hung tại nhà. Người Việt mình cũng như Pháp luật đều có quan điểm rõ ràng về việc trọng chứng hơn trọng Cung. Nếu có bằng chứng đích xác, Huỳnh Công Thuận chẳng tiếc gì để đăng kèm bài viết nhằm tăng tính kịch tính cũng như đáng tin cho bài viết của mình, phàm những người viết báo hèn kém nhất cũng hiểu điều này, thể nhưng Huỳnh Công Thuận chỉ dùng võ mồm, xem ra gã chả có cái bằng chứng đếch gì như gã mạnh mồm công bố, điều này cũng đồng nghĩa với những gì gã viết ở dân làm báo là những điều bịa đặt, xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn, hòng vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và cầu mong một tổ chức quốc tế nào đó can thiệp vào tình hình chính trị Việt Nam theo đúng mong ước của Việt tân và các thế lực Rận chủ. Tuy nhiên, lão phu xin thành thật chia buồn với Huỳnh Công Thuận vì mong ước của gã mãi mãi không thể trở thành sự thật.  Sự thật mãi là sự thật, có cố tình bôi đen cũng không giải quyết được mưu đồ đen tối của một vài kẻ "mặt dày tâm đen".


Trần ái Quốc

 

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Rận lại lợi dụng dân oan để giở trò!

Cụm từ dân oan trong thời gian vừa qua xuất hiện khá thường xuyên, tuy nhiên, cũng như những bài viết trước đây, người viết đã làm rõ cho dư luận thấy rằng không phải ai cũng được gọi là dân oan, và hiện nay cụm từ dân oan này đang được các đối tượng Rận chủ sử dụng như một cụm từ phổ biến, thậm chí có thể gọi là lạm dụng cụm từ này nhằm mưu đồ gây rối loạn về chính trị - xã hội ở Việt Nam.


Hết lợi dụng đàn bà để gây rối trật tự công cộng, đưa vốn tự có ra để kinh doanh, lần này, các đối tượng dân chủ Việt chuyển đối tượng sang lợi dụng trẻ em. Những bức ảnh chụp tại hiện trường đã cho thấy rằng, cháu bé 15 tuổi này đã bị xúi giục và kích động nên mới có những hành động quá khích so với tuổi như vậy.


1

Hình ảnh được chia sẻ trên facebook của cừu dân chủ Huỳnh Ngọc ChênhChuyện là thế này, Cái lũ Rận chủ này dựng lên một câu chuyện giật gân, kích động một cháu bé ra kiếm chuyện với lượng lượng công an đang làm nhiệm vụ, xông chúng chụp ảnh và tung tin cho rằng công an tỉnh Long An đang đàn áp gia đình của kẻ được gọi là dân oan Mai Thị Kim Hương ở Thanh Hóa, Long An. Trong câu chuyện này, chúng dựng lên ràng cháu bé Tuấn (áo vàng trong ảnh) được cho là con của vị dân oan nói trên xông vào để chống người thi hành công vụ và vu cho lực lượng công an Long An siết cổ cháu bé này bằng dây? Chuyện này nếu xảy ra thật thì cháu bé kia liệu có còn tồn tại được không nhỉ? Mà việc gì lực lượng công an của dân, gần dân, yêu dân, kinh trọng nhân dân lại đi ăn hiếp một đứa con nít. Nếu có chuyện này xảy ra thật thì chắc các đối tượng dân chủ cũng không thể bỏ qua cơ hội ngon ăn như thế này để làm vài cái video clip đăng lên mạng, vì đây chính là bằng chứng xác thực nhất để phục vụ cho mục đích tuyên truyền của chúng. Thế nhưng tất cả chỉ là mô tả và kèm vài bức ảnh cháu nhỏ chỉ tay vào lực lượng công an, còn họ đang làm nhiệm vụ cũng chẳng ai để ý đến hành vi hỗn xược của cháu bé này đối với những người đang thi hành công vụ. Còn cái gọi là phong trào liên đới dân oan tranh đấu là một tổ chức trái phép, hành vi mua chuộc và thuê những người vô gia cư làm dân oan để gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Cần phải nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật. Âm mưu của lũ rận chủ Việt thật thâm độc khi chúng không bao giờ từ bỏ dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


Trần Ái Quốc

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Vãi cả tình hữu nghị dân chủ!

Thằng cha Huỳnh Ngọc Chênh lâu nay vẫn ẩn mình viết những bài ba láp đăng trên tường facebook nhà hắn mới đây công bố một tin giật gân về tình hữu nghĩ dân chủ giữa Rận chủ Việt và Bọ Lập, kẻ vừa được tại ngoại cách đây một thời gian do bệnh tật và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.


Chuyện bọ Lập chẳng ai lạ gì, một kẻ xuất thân từ mảnh đất anh hùng nhưng tính cách, nhân cách thì "nửa khùng, nửa điên". Tự xưng là nhà văn những chẳng viết được cái gì có hồn, chỉ suốt ngày lên trang mạng Quê Choa viết sằng viết bậy hòng mục đích chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng này nọ. Trong thời gian Bọ Lập ở tù, các đối tượng le ve cơ hội chính trị ở bên ngoài chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của Lập, chỉ quan tâm đến việc lợi dụng Lập để kiếm chác, lừa đảo. Thế nhưng đúng là "vãi cả tình hữu nghị dân chủ" ngay khi Bọ Lập vừa được tại ngoại để phục vụ điều tra thì ngay lập tức một số đối tượng thuộc họ Rận ngay lập tức xuất hiện, xun xoe thăm hỏi, chụp hình đăng lên mạng đặng ngay lập tức kiếm tiền nhuận bút.


Chênh

Tình hữu nghị của cừu rân chủ Huỳnh Ngọc Chênh và Bọ Lập


Ngay cả trên các trang mạng phản động như Việt Nam Thời Báo của Phạm Chí Dũng, Dân làm báo,.. cũng đồng loạt đăng tin về sự kiện này, xem ra tình cảm dân chủ của lũ con giời và Bọ Lập cũng thắm thiết hơn mức tưởng tượng của xã hội. Nhưng cũng chưa ai quên được chuyện của Xuân Diện ca trù và Bùi Hằng trước đây, từ ca ngợi nhau, ngay lập tức Hằng chửi Diện không khác gì chửi một con chó, và dĩ nhiên với trình độ tiến sỹ ca trù của mình, Xuân Diện cũng chẳng chịu lép vế, hết chửi Hằng là gái giang hồ đến chuyện chiến tích tình trường,...nhưng chuyện của Bùi Hằng hay một số trường hợp điển hình khác đủ để khẳng định rằng tình cảm này là vụ lợi, lợi dụng lẫn nhau, chẳng có nổi một cái gì gọi là tình hữu nghị dân chủ. Ở trong mối quan hệ này, người ta thấy hiển hiện rõ ràng sự ăn bám và lợi dụng lần nhau để trục lợi. Đối với Bọ Lập việc được nếm chút hương vị của nhà tù cộng sản mà theo ông ta là chế độ hà khắc, độc đoán. Thế nhưng cái chế độ độc đoán mà hắn vẫn ra sức chửi rủa vẫn cho ông ta nhưng cơ hội quá tốt để về với gia đình, để chữa bệnh. Có lẽ những chuyện trên cũng làm cho Bọ Lập hiểu rằng, những thứ ông ta đang theo đuổi là sai lầm, là những vết nhơ trong cuộc đời của gã. Vào những ngày tháng cuối đời có lẽ đã đến lúc Bọ lập tự thức tỉnh mình, hướng đến những con đường sáng hơn, biết nhìn nhận thực tế hơn và không để cho lũ Rận chủ tiếp tục lợi dụng bản thân để trục lợi. Thực tế cho thấy rằng, Lũ Rận chủ ở Việt Nam chuyên môn chửi rủa, vu cáo chế độ nhà tù ở Việt Nam là hà khắc, bla, bla. Thế nhưng chẳng hiểu chế độ nhà tù cộng sản Việt Nam hà khắc như thế nào mà Bọ Lập đi tù về không hề bị sứt mẻ chút nào cả, thậm chí ngày càng khỏe, béo, trắng và đẹp zai hẳn lên nhỉ? Xem ra nhà tù cộng sản còn tốt đẹp hơn gấp vạn lần cái gọi là "tình hữu nghị dân chủ" mà các đối tượng này đang cố gắng dựng lên.Các nhà dân chủ Việt Nam lúc bọ Lập bị bắt chẳng thấy xuất hiện để thăm hỏi, chia sẽ với gia đình, thậm chí còn xúi giục gia đình Bọ Lập đi biểu tình, chống đối chính quyền, thế nhưng ngay khi Bọ vừa xuất hiện trở lại thì chúng ngay lập tức xun xoe thăm hỏi với tình cảm thắm thiết hơn cả anh em ruột thịt. Tình cảm tốt đẹp thế nào người ta khắc biết, cách đối xử tốt đẹp cũng là cách để người khác hiểu hơn về mình, nhưng giả vờ đến thăm để chụp ảnh đăng lên mạng, viết bài thì rõ ràng là có ý đồ đen tối, trục lợi trên xướng máu của đồng bọn. Qua chuyện này, người viết chỉ thấy thương thay cho Bọ Lập, cười một nụ cười đầy gượng gạo trước tình cảm quá ư tốt đẹp của đồng bọn.


Thằng Đậu

 

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Đôi dòng gửi ông dân biểu Úc thích can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam!

Trên facebook cá nhân của Lê Thăng Long có đăng bài viết rất hùng hồn rằng "Dân biểu liên bang Bernie Ripoll tại Úc yêu cầu CSVN trả tự do tức khắc Phạm Minh Vũ, Lê Thị Phương Anh và Đỗ Nam Trung đang bị biệt giam tại trại tù Đồng Nai vì bị kết tội “ Gây rối trật tự công cộng” từ ngày 15 tháng 5 năm 2014." Hết kêu gọi Mỹ can thiệp vào tình hình nhân quyền ở Việt Nam, giờ chúng lại đi nhờ một ông dân biểu nào đó của nước Úc viết thư để can thiệp vào tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam.


l


Chân dung nhà dân biểu Úc thích can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam


Nói thẳng, ông Bernie Ripoll chỉ là một dân biểu cỏn con, tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam còn chưa nắm được gì, toàn bị lũ Việt Tân dắt mũi để viết những điều sằng bậy. Dựa vào tư cách và địa vị của mình mà đòi can thiệp vào tình hình chính trị Việt Nam e rằng quá ảo tưởng? Xin thưa ông Dân biểu rằng, chuyện nội bộ của Việt Nam, Việt Nam tự giải quyết được. Những chuẩn mực về quyền con người theo Công ước quốc tế về nhân quyền Việt Nam tôn trọng và tuân thủ tối đa, tuy nhiên, những hành động của các bạn trẻ vi phạm pháp luật Việt Nam, Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cái này ngài dân biểu hay bất cứ ai muốn can thiệp cũng không đủ tư cách và quyền lực để can thiệp. Vì vậy, nếu lấy tư cách của một dân biểu để đòi hòi Việt Nam phải trả tự do cho những người vi phạm pháp luật e rằng đây là điều mộng tưởng không bao giờ trở thành hiện thực. Và tôi cũng xin thay mặt cho nhân dân Việt Nam gửi đến Ngài dân biểu rỗi việc Bernie Ripoll rằng ngài nên cập nhật tình hình nhân quyền ở Việt Nam thông qua những bản báo cáo chính thức từ Bộ ngoại Giao, đồng thời nếu có dịp ngài nên đến Việt Nam để thị sát tình hình nhân quyền thực sự ở Việt Nam hiện nay như thế nào. Còn chỉ đứng ở nước Úc hay bất cứ đâu trên thế giới để ngoái cổ nhìn về Việt Nam phán bừa về tình hình nhân quyền ở Việt Nam tôi e rằng ngài đang mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng. và xin nhắc ngài rằng, ngài đang bị những con cừu dân chủ, những tên súc sinh hèn hạ lợi dụng dân chủ để trục lợi dắt mũi. Nếu ngài không tỉnh táo vào không có chính kiến, tôi e rằng Ngài sẽ trở thành một kẻ phá hoại nhân quyền thế giới và đi ngược lại với những tôn chỉ của Công ước quốc tế về quyền con người. Chúc Ngài sớm tỉnh táo. Và thay mặt nhân dân Việt Nam tôi xin nhắc Ngài rằng, Ngài nên lo cho cuộc sống riêng tư của mình cho thật tốt, còn nếu còn vô cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, tôi e rằng Ngài sẽ gặp rắc rối lớn khi dư luận Việt Nam biết rõ chân tướng và coi ngài cũng là một kẻ thuộc dòng dõi Rận chủ chống phá cách mạng Việt Nam.


Trần Ái Quốc

 

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Thêm một bằng chứng chứng tỏ Rận là một lũ ngu!

Rận chủ Việt Nam là một lũ ngu, cái lũ rận chủ Việt mặt dày hơn thớt hình như cũng không thèm đếm xỉa đến việc bị chửi nhiều như thế có thấy nhục hay không? Cũng có khi nhục quá quen rồi nên nếu ngày nào không có người chửi có khi Rận chủ Việt lại cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên.


Chuyện là thế này, dạo này mấy chú rận hay tận dụng face book để kinh doanh dân chủ kèm theo đó là tung theo những luận điệu ngô nghê mà bất cứ ai đọc vào cũng cảm thấy nực cười, khó chịu.


Chuyện là thế này đây:


Trang facebook làm Việc nước đăng tải những đòi hỏi ngô nghê và buồn cười


Cũng chung những luận điệu tuyên truyền là đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp năm 2013, chuyện này chẳng ai lạ lùng gì, tiếp đó lũ mọi rợ này còn đòi một việc vô cùng thú vị là đòi "hợp pháp hóa cần sa". Lý do để chúng đòi hợp pháp hóa cần sa là chúng cho rằng Nhà nước Việt Nam đang thực thi "chính sách ngu dân". Thật nực cười khi chính sách ngu dân kiểu gì và hơn 90 triệu dân Việt Nam đều được đến trường học tập và tiếp xúc với nền văn minh của thế giới? Ngu dân là làm cho dân ngu đi để trị, trong khi ở Việt Nam hàng năm có hàng trăm ngàn cử nhân tốt nghiệp, hàng trăm người đạt được các học vị cao cấp như Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sỹ,...đây là nguồn nhân lực chất lượng cao đáng được tự hào đang phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trí tuệ và nhân cách Việt ngày càng được khẳng định, thế mà dám ngạo nghễ tuyên bố rằng đây chính là chính sách ngu dân?


Cần sa là gì?


Cây cần sa (nguồn internet)


Cần sa là một loại ma túy thuộc danh mục cấm mà Nhà nước Việt Nam cũng như thế giới quy định. Cần sa là một loại chất gây nghiện có tác dụng làm cho con người suy nhược cơ thể và dẫn đến phụ thuộc vào nó nếu dùng lâu và thường xuyên, dùng cần sa lâu ngày sẽ hủy hoại nòi giống và làm chết người. Đây là một chất gây nghiên nguy hiểm, mặc dù nó được dùng trong y học nhưng phải theo chỉ định của bác sỹ và dùng trong những trường hợp nhất định.


Cần sa có chất tetra-hydro-cannabinol (THC) giống như thuốc lá có chất nicotine; cả hai mang lại khoái cảm cho người dùng. Người ta hút một điếu thuốc lá, chỉ cần bảy giây đồng hồ là chất nicotine thấm tới các mạch thần kinh óc, còn nhanh hơn là tiêm chích thẳng vô mạch máu. Có quan niệm cho rằng hút cần sa gây nguy hại ít hơn thuốc lá. Cần sa có khả năng trị liệu một số bệnh như ung thư, co giật bắp thịt, đau nhức, còn thuốc lá thì không. Nhưng nếu dùng cần sa có lượng THC cao và dùng lâu dài thì chất nhựa cần sa cũng có thể gây các chứng nguy hại đường hô hấp như ung thư phổi, suyễn, sưng cuống phổi, nhiễm trùng xoang mũi, rát cổ họng như thuốc lá. Ngoài ra ảnh hưởng của nó có thể làm hại đến hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và khả năng suy luận. Với người hút phái nữ, cần sa có thể làm xáo trộn chu kỳ kinh nguyệt trong khi nó có thể làm giảm số lượng cũng như phẩm chất tinh trùng nơi phái nam.


Việc sử dụng cần sa gây ra rất nhiều tác hại cho xã hội, gia đình và chính bản thân người nghiện, nhưng đặc biệt nhất là chính bản thân người nghiện khi đã đưa cần sa vào trong cơ thể của mình:


- Thứ nhất, nó là chất độc tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ra những ảo giác rất nguy hiểm, không làm chủ được hành vi có thể chém giết người khác, tự chém bản thân hoặc dẫn đến tự tử.


- Thứ hai, do cần sa có tính kích thích mạnh, lúc sử dụng thì làm cho con người không có cảm giác đau đớn, mơ mộng hảo huyền nhưng khi hết tác dụng bản thân trở nên yếu ớt, mệt mỏi, suy nhược thần kinh, suy dinh dưỡng,…


- Thứ ba, cần sa có tính gây nghiện rất cao nhất là các nguyên liệu khô từ cần sa, hoa và quả cần sa, tinh dầu cần sa chỉ cần sử dụng lần đầu nó đã có những tác động lên khu thần kinh trung ương, tùy theo thể trạng của từng người sẽ có tác dụng nhanh hay chậm, có trường hợp dùng thử cần sa ban đầu thấy không có tác dụng gì, cũng có trường hợp lại cảm thấy khó chịu, bức rức nên đã lầm tưởng rằng dùng cần sa không gây nghiện, nhưng thật chất cần sa nói riêng và các chất gây nghiện khác sau khi sử dụng đều có một phần nằm lại vỏ não dưới dạng tiềm thức thúc đẩy con người sẽ sử dụng thêm ở những lần tiếp theo (nếu cần sa ở trước mắt họ), tính chất nghiện của cần sa cũng giống như hêrôin người sử dụng càng ngày càng muốn tăng liều lượng (do vỏ nảo bị “chay”) và tìm mọi cách để có cảm giác “phê” nhất đó là tiêm chích và cuối cùng là căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay là HIV/AIDS.


Như vậy, có thể khẳng định rõ ràng Cần Sa là một loại chất độc cần phải cấm vì nó nguy hại cho sức khỏe và tính mạng con người. Thế nhưng lũ Rận chủ Việt lại cho rằng cần "hợp pháp hóa cần sa" rõ ràng đây là bằng chứng xác thực nhất để khẳng định âm mưu thâm độc của bè lũ Rận, chúng chỉ muốn học thực dân, đế quốc đầu độc dân tộc Việt Nam, dùng chất độc để giết hại dần nhân dân Việt Nam. Âm mưu sử dụng lại cái gọi là "chính sách ngu dân". Những kẻ như thế này làm sao đủ trình độ và tư cách để lãnh đạo dân tộc Việt Nam? Thế cho nên chúng chỉ là lũ súc vật dân chủ, là những kẻ cuồng tín, bợ đít và luồn cúi.


Trần ái Quốc

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Chuyện cô sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ và cái dạ dày thư của con dĩ dân chủ Phương Bích!

Phương Bích là ai? là Rận chủ Việt, chẳng cần tìm hiểu mà có thể kết luận ngay như vậy vì những bài viết của ả đăng trên facebook đã khẳng định chính xác điều này. Chỉ có điều ả không được may mắn nổi tiếng như những con dĩ dân chủ như Bùi Hằng, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Phương Uyên, hay bất cứ đứa đái ngồi nào dùng vốn tự có và chút kinh nghiệm tình trường để kinh doanh dân chủ như những kẻ đã kể tên ở trên.
Phương Bích, một nhà dân chủ không tên tuổi gây chuyện với một cô bé sinh viên nhằm mục đích nổi tiếng và trục lợi

Vì thế cho nên, nhằm Pi A bản thân hòng trục lợi lừa đảo ít tiền từ Việt Tân và các tổ quạ dân chủ ở Hải Ngoại, ả ngay lập tức đu càng, viết thư hăm dọa một cô bé sinh viên chân yếu tay mềm, mới có chút tuổi mà xét về cấp bậc phải gọi Phương Bích bằng Cô. Đã quá quen mặt trên mặt trận chống Rận, thế nên chẳng ai lạ gì cô bé gốc Hải Dương - Hoàng Thị Nhật Lệ, một cô sinh viên giỏi tại Trường Đại học kinh tế quốc dân - một trường đại học danh tiếng của Việt Nam. Cô bé trẻ tuổi này nổi tiếng và được cộng đồng mạng kính nể không chỉ vì thành tích học tập và những chuyến đi từ thiện tình nghĩa về các vùng quê mà còn bởi vì thành tích chống Rận đáng tự hào của cô bé này. Chẳng ai có thể nghĩ được rằng, một cô bé sinh viên chân chất, hiền lành, chân yếu tay mềm lại có một nguồn sức mạnh nội sinh và lòng yêu nước nồng nàn như thế. Với chất giọng khàn đặc trưng, cô gái trẻ Hoàng Thị Nhật Lệ mang lại cho người đối diện cảm giác âm áp qua những lần nói chuyện, đặc biệt là qua ánh mắt của cô bé khi nói về chuyện chống Rận khi chúng đi biểu tình hay lên mạng đặt điều chống phá cách mạng Việt Nam.Cô bé sinh viên khắc tinh của Rận chủ Việt - Hoàng Thị Nhật Lệ


Cộng đồng mạng ví giới Rận chủ Việt là những kẻ cuồng ngôn và không có não, chính vì thế chúng vô cùng sợ hãi khi tiếp xúc với những người yêu nước đặc biệt là những người trẻ có đôi mắt sáng ngời và rửa lửa cách mạng như cô bé sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ. Và cũng đã từ lâu, trong nội bộ Rận chủ Việt vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy sợ hãi và đuối lý mỗi khi tiếp xúc với cô bé sinh viên này trong mỗi lần chúng đi càn quấy và gây rối trên địa bàn Hà Nội, nơi cô bé đang học tập và sinh sống. Thậm chí trong một lần chạm mặt, tên Trương Văn Dũng của NoU đã tìm cách ăn hiếp cô bé sinh viên này, mặc dù chúng là đan ông và luôn xưng tụng là những kẻ yêu nước, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, là những kẻ mẫu mực về nhân quyền nhưng vẫn hèn hạ đi ăn hiếp một cô bé sinh viên không tất sắc phòng thân.


Chính vì cảm thấy ghen tị với độ nổi tiếng và những thành tích đáng tự hào của cô bé Hoàng Thị Nhật Lệ, thế nên nhiều nhà rân chủ Việt đã viết "tâm thư hay dạ dày thư" cho cô bé này hòng hăm dọa, làm lung lạc ý chí đấu tranh của cô bé này, đồng thời cũng muốn "đu càng " cậy hơi cô bé này để được nổi tiếng, một trong số đó có Phương Bích. Và dư luận Việt Nam cũng cảm thấy vô cùng tự hào với những dòng thư chất phác nhưng rực lửa đấu tranh của cô bé sinh viên quê Hải Dương khi đáp trả sự hăm dọa từ Phương Bích. Trong thư đáp trả của cô bé này có đoạn viết "Cô  (Phương Bích) có biết tại sao quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân được gọi là “man di”, “mọi rợ”, “rừng rú” lại làm nên những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không ? Cô có biết sự khác nhau giữa những chiến sĩ Việt Cộng được miêu tả “7 người đu cành đu đủ không gãy” với những người lính hào hoa, phong nhã của quân lực VNCH với không ? Họ khác nhau ở “lòng căm thù” cô ạ. Nó là tình cảm của con người, nó xuất phát từ trái tim, từ khối óc, nó là thứ không thể “dạy dỗ” được. Mỗi người đều có mắt để nhìn, có tai để nghe, có đầu để phân tích và có trái tim để giận dữ. Cháu chẳng biết ai đã dạy cô căm thù nhưng với cháu không ai có thể “dạy dỗ” trái tim cháu phải đập ra sao. Chẳng ai nói với cháu rằng cháu phải căm thù Mỹ Ngụy, cũng chẳng ai dạy cháu rằng cháu phải yêu Bác Hồ. Tất cả những tình cảm ấy đều xuất phát từ trái tim của cháu, có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cháu và cô. Cảm xúc của cháu xuất phát từ trái tim, còn cảm xúc của cô xuất phát từ việc được dạy dỗ. Và nếu như tình cảm là thứ có được thông qua “dạy dỗ” thì có lẽ, cô là một sản phẩm lỗi của nền giáo dục cũng nên".  Những dòng chữ đanh thép nhưng vô cùng sâu sắc về lý luận này có lẽ sẽ là một đòn đánh mạnh vào tâm địa của những kẻ như Phương Bích, Trương Văn Dũng hay hơn 100 mạng Rận đang tìm cách quấy phá cách mạng Việt Nam. Cũng qua đây, chúng thấy rằng, dù không phải là một sinh viên được đào tạo chuyên sâu về lý luận chính trị, chưa hiểu biết sâu sắc về chính trị và chỉ hành động theo đúng suy nghĩ của một người trẻ yêu nước nhưng những gì cô bé này và những người trẻ yêu nước bị gắn mác dư luận viên của Đảng thật sâu sắc và chính nghĩa. Đồng thời cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nhà Rận chủ ở Việt Nam bởi sự đuối lý và thiếu suy nghĩ trong hành động cũng như sự dốt nát, bạc nhược trong cách hành sự sẽ là nấm mồ chôn sống những kẻ phản bội tổ quốc , phản bội nhân dân.


Xin chúc cho cô sinh viên nhiệt huyết và tài giỏi của Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành những dự định tương lai của mình, hy vọng cô bé sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và luôn thắp sáng ngọn lửa đấu tranh trong tâm hồn mình.


Xuân An

 
Chia sẻ