Nhãn

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Rận chấy Việt lại lòi cái ngu truyền kiếp ra!

Chuyện Rận, Chấy Việt diễn nghĩa và tụ tập tập toàn lũ ngũ dư luận đã bàn nhiều, bóc mẽ chúng xấu hổ hết chỗ chui rúc rồi, thế nên chẳng có gì để phải mổ xẻ thêm hay khẳng định lại, chỉ có điều càng ngày chúng viết những thứ đăng lên mạng lại càng lòi thêm những cái đuôi ngu đốt, ngu đến mức làm người khác cảm thấy khó chịu.


Mới đây trang mạng Dân làm báo lại tiếp tục trò xuyên tạc với bài viết "Nguyễn Sinh Hùng và quyền ...súc vật" . Ngay đến quyền con người là thứ tối thượng được cả thế giới tôn thờ, đặc biệt là pháp luật Việt Nam có hẳn một hệ thống pháp luật trong đó có văn bản Pháp luật cao nhất là Hiến Pháp quy định rõ. Ấy thế mà khi Ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu về vấn đề này lũ súc sinh rân chủ lại dám gọi là quyền súc vật. Khốn kiếp thế đấy, mở miệng ra là tao đấu tranh vì quyền con người,..bla, bla. Nhưng ngoài mặt lại lòi rõ bản chất của lũ súc sinh, chuyên bợ đít, đu càng và mất dạy.


HùngBài viết xuyên tạc đăng trên trang Dân làm báo


Trong bài viết nguyên văn, nguồn tại đây http://vneconomy.vn/thoi-su/chu-the-nao-co-quyen-de-nghi-trung-cau-y-dan-20150225091546913.htm. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định " Về quyền con người, quyền công dân thì có quyền đương nhiên và quyền do luật định. Quyền đương nhiên thì mọi người  phải thi hành ngay từ khi Hiến pháp có hiệu lực, còn cái gì hạn chế quyền con người và quyền công dân thì phải do luật định chứ có phải do trưng cầu ý dân đâu. Ông cũng đặc biệt lưu ý, luật này phải quy đinh việc bỏ phiếu thật chặt chẽ để kết quả phải đúng ý của dân, thực sự là ý của dân, không bị tác động bởi sự vận động bên ngoài".  Như vậy trong vấn đề trên ông Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định quyền con người ở Việt Nam là tất yếu và đương nhiên được thực thi khi Hiến Pháp được Quốc Hội thông qua. Bởi những quyền đương nhiên đó chỉ được tôn trọng và thực thi khi được quy định trong văn bản pháp luật cao nhất, nếu không được quy định trong pháp luật thì những quyền tự nhiên đó sẽ bị những kẻ xấu xâm hại, hoặc tìm mọi cách hạn chế để phục vụ cho những mưu đồ chính trị. Yêu cầu pháp luật hóa quyền công dân là yêu cầu tối thượng đối với bất kỳ một nước nào. Đối với Quyền công dân khi đã được Quốc Hội - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân Việt Nam bầu ra thông qua thì đương nhiên đây là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Và ngay khi Hiến Pháp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thì những quyền đương nhiên của công dân được thực thi, những quyền này đã được thông qua nhân dân thông qua hình thức dân chủ đại diện qua cơ quan đại diện của mình là Quốc Hội trước khi có hiệu lực pháp luật, nhân dân đồng ý với những điều trong luật định thì đương nhiên phải thực thi và được thực thi trên thực tế.  Ở vế thứ 2 là những trường hợp hạn chế quyền con người và quyền công dân thì phải do luật định. Đây là những nguyên tắc bắt buộc nhằm đảo bảo những nguyên tắc cơ bản của xã hội và trật tự xã hội được thực thi theo đúng trật tự. Và ông Hùng cũng khẳng định rằng luật này phải được dân bỏ phiếu, phải theo đúng ý dân, như vậy ở đây đã thể hiện đúng tinh thần dân chủ của một nhà nước của dân, do dân và vì dân.


Đồng thời trong cuộc họp này Quốc Hội cũng bàn về trường hợp ai được trưng cầu dân ý và đa số đại biểu đều có cùng quan điểm chỉ có tập thể tức "Quốc hội" mới có quyền trưng cầu ý dân. Quan điểm này rất đúng đắn, vấn đề trưng cầu dân ý là vấn đề của cả tập thể, liên quan đến quốc kế, dân sinh, sinh mệnh dân tộc, do vậy cần thảo luận kỹ càng.


Những quan điểm trên được chia sẻ rõ ràng như vậy, nhưng qua bàn tay xào nấu của giới Rận chủ Việt lại thành ra là "Tuy nhiên, trước hết ông Hùng gắn quyền của 90 triệu người vào Hiến pháp do đảng của ông tự viết, tự phê chuẩn, tự thi hành và tự vi phạm. Do đó, quyền con người và quyền công dân không còn là quyền đương nhiên mà trước hết là quyền do Hiến pháp cộng sản quy định." Chung quy lại lý luận của chúng vẫn là muốn đòi đa nguyên, đa đảng và vu cáo cho Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài này nọ. Hiến pháp do Quốc Hội thông qua, Quốc Hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu ra, lập nên, thế thì Hiến Pháp cũng là sản phẩm của dân thông qua quyền dân chủ đại diện chứ? Làm gì có chuyện Hiến Pháp do Đảng tự viết, tự phê chuẩn, tự thi hành? Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và cả dân tộc Việt Nam, cả dân tộc này đều là Đảng, hướng về Đảng và nguyện cống hiến vì Đảng. Đảng không có nhân dân thì Đảng làm sao tồn tại được? Điều đó chứng minh rõ ràng rằng, Đảng Cộng sản là một Đảng của nhân dân, được nhân dân đồng thuận và ủng hộ, thế nên Đảng mới trường tồn hơn 83 năm như thế. Học đòi làm chính trị mà ný nuận như lũ này thì chết, chỉ có phá hoại chính trị chứ làm chính trị cái con khỉ.


Và sau đó lũ súc sinh dân chủ này hồn nhiên kết luận rằng "Tóm lại, tập thể 90 triệu người dân không có "quyền" gì cả. Ngay cả chuyện có quyền trong việc cùng nhau xác định quyền con người và quyền công dân của mình bao gồm những gì, phạm vi rộng hẹp ra sao, có hay không có những giới hạn cũng không luôn. Ngược lại cái quyền (không còn) đương nhiên ấy nằm trong tay của những tên làm luật - là những đảng viên đang nhất quyết nắm quyền cai trị muôn năm với điều 4 Hiến pháp." Cuối cùng cái đuôi đòi đa nguyên chính trị, đòi xóa Điều 4 Hiếp Pháp lại tiếp tục được lũ súc sinh này lồng ghép và tuyên truyền. Nếu hơn 90 triệu dân Việt Nam không có quyền gì, nếu không có pháp luật thì làm sao có cái trật tự như hiện nay, làm sao có ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản của nhau, làm sao nảy sinh ý thức bảo vệ cuộc sống của bản thân và đồng loại? Và đương nhiên xã hội này sẽ loạn mất. Cách viết lách trên chỉ cho thấy rằng lũ Chấy Rận quá ngu, đuối lý và hèn kém vô cùng về mặt lý luận. Với ný nuận như thế này mà đòi tranh luận với những người thuộc dòng dõi cộng sản nòi, hoặc thấp hơn tí là các bạn dư luận viên xem ra còn quá thua kém về tầm vóc.


Thằng Đậu

1 Nhận Xét :

  1. nói chung là cái bọn rận hiện nay chúng nó quá ngu ngốc và chẳng có chữ gì trong đầu nên chúng mới nói bừa nói bãi ra thôi.những gì đang làm trong thời gian qua của lũ rận càng khiến cho cái ngu truyền kiếp của chúng lòi ra mà thôi.đúng là óc bã đậu

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ