Nhãn

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

70 năm - Việt Nam được gì? Mất gì? (phần 1)

bacChủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới


70 năm thàn lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9-2015) là một quá trình đấu tranh gian khổ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đánh thắng 2 kẻ thù xâm lược hàng đầu thế giới là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này hàng triệu thanh niên yêu nước Việt Nam, hàng vạn đồng bào vô tội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng 70 năm đó, đất nước Việt Nam bé nhỏ phải đấu tranh với âm mưu bá quyền xâm lược của ngoại bang, máu của dân tộc lại tiếp tục đổ trong cuộc chiến chống quân xâm lược Polpot năm 1977 và cuộc chiến tháng 2/1979 do Trung Quốc khởi xướng nhằm "dạy cho Việt Nam một bài học" theo ý đồ thâm độc của Đặng Tiểu Bình. Chủ quyền biển đảo và biên giới đường bộ của chúng ta lại tiếp tục chứng kiến những anh hùng liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến giành giật lãnh thổ biển đảo bất diệt của cha ông ta. Và ngay trong thời bình, tiếp tục có những chiến sĩ hải quân, bộ đội, công an nhân dân tiếp tục ngã xuống vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Họ vẫn tiếp tục cống hiến, hy sinh vì tinh thần yêu nước bất khuất, vì họ là người Việt Nam, họ yêu vô cùng đất nước được Đảng, Bác Hồ và toàn dân đã hy sinh xương máu của mình để dựng nên, để trường tồn cho thế hệ sau được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất. 70 năm thành lập nước, dân tộc Việt Nam phải hy sinh hàng triệu chiến sĩ, đồng bào để đổi lấy hòa bình, tự do cho dân tộc, tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, xây dựng nên một đất nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp, giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trở thành một biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về hòa bình, thống nhất và độc lập dân tộc, về chủ nghĩa xã hội trên toàn thế thế giới.


Còn nhớ, kể từ khi chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 6 (11/1939), Hội nghị lần thứ 7 (11/1940) và Hội nghị lần thứ 8 (5/1941). Trên cơ sở khẳng định khả năng diễn biến của chiến tranh thế giới thứ II và căn cứ vào tình hình cụ thể ở trong nước, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu Bởi “trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Ngoài ra Trung ương Đảng còn quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để tập hợp lực lượng trong một mặt trận nhằm chống lại kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc. Chuẩn bị các hình thái khởi nghĩa và quyết định thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng tiên phong trong giải phóng dân tộc trong kháng chiến 9 năm chống Pháp và 21 năm chống Mỹ.


Ngay khi thời cơ sắp đến, khi  chiến tranh thế giới thứ II bước vào giai đoạn kết thúc, Hồng quân Liên Xô quét sạch phát xít Đức ra khỏi lãnh thổ của mình và tiến như vũ bão về phía Berlin. Phát xít Nhật lâm vào tình trạng nguy khốn. Mâu thuẫn Nhật - Pháp ngày càng gay gắt. Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng quân Nhật. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng ở làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh). Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Khẩu hiệu "phá kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói" đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, tạo nên một khí thế vô cùng sôi nổi trong cả nước.
Khi thời cơ đã chín muồi, chiến tranh thế giới thứ II bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 2/5/1945, Hồng quân Liên Xô chiếm Berlin, tiêu diệt phát xít Đức tận hang ổ của chúng. Ngày 09/05/1945, Đức ký văn bản đầu hàng Liên Xô và Đồng minh không điều kiện. Ngày 09/08/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, trong vòng một tuần lễ đã đánh tan đội quân Quan Đông, buộc Nhật phải đầu hàng vào ngày 13/08/1945 và kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần II. Trung ương Đảng quyết định họp Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 - 15/8/1945. Ngay đêm 13/08/1945, Ủy Ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số một hạ lệnh Tổng khởi nghĩa. Ngày 16/08/1945, tại Tân Trào, Đại hội quốc dân khai mạc, gồm hơn 60 đại biểu Bắc Trung, Nam tham dự. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và 10 chính sách của Việt Minh; quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đại hội chọn ra Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam mới. Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Nhờ sự chuẩn bị công phu trong 15 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, nhờ sự sáng suốt chớp thời cơ cách mạng của Trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, ta đã giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám, không phải là sự ăn may như những kẻ vô học và dốt nát thuộc bầy đàn Rận chủ Việt vẫn thường rêu rao.


http://www.youtube.com/watch?v=Cl_O1ZOjKt0


http://www.youtube.com/watch?v=jSSm_X-OY94

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa


Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ, ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã lần lượt làm nên những thắng lợi vĩ đại, tô dày thêm bảng thành tích lịch sử của cha ông, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.


Ngày 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quân, toàn dân ta đã làm nên thắng lợi vẻ vang tại Điện Biên Phủ, bắt sống tướng Đờ cát và bè lũ tay sai, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán tại Genever, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.


http://www.youtube.com/watch?v=53Wy44p17wo


http://www.youtube.com/watch?v=53Wy44p17wo

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu


Thế nhưng, thực dân Pháp bội ước, Mỹ can thiệp vào miền Nam dựng lên chế độ độc tài tay sai Ngô Đình Diệm, Diệm và gia đình của hắn cùng bè lũ quan thầy Việt Nam Cộng hòa đã ra đạo luật 10/59 lê máy chém đi khắp miền Nam với chủ trương "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Hàng vạn đồng bào, chiến sĩ yêu nước miền Nam bị giết hại một cách dã man, cảnh bắt bớ, nhà tù mọc lên khắp nơi, sự tàn ác của Diệm khét tiếng đến mức Mỹ không đủ sức để chi phối nên chỉ đạo cho tướng lĩnh ngụy Sài gòn ám sát Diệm vào cuối năm 1963.Ngô Đình Diệm bị ám sát năm 1963


Sau đó, chính quyền Ngụy Sài gòn dưới sự viện trợ của quan thầy Mỹ, và đặc biệt sự xuất hiện của quân viễn chinh Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ đã đẩy nhân dân miền Nam trong khói lửa chiến tranh suốt 21 năm đằng đẵng. Miền Bắc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục làm hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Hàng vạn thanh niên yêu nước lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam đánh giặc, tạo nên sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc. Trong lúc khí thế dân tộc đang sôi sục, dân tộc Việt Nam đứng trước một niềm mất mát vô hạn, khi ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của quốc tế chính thức từ trần. Người ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào miền Nam khi chưa một lần được đón Bác vào thăm.


http://www.youtube.com/watch?v=gxrH37-XnT0


http://www.youtube.com/watch?v=kGy9WDJvcqg

Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh


Trần ái Quốc

2 Nhận Xét :

  1. Sự mất được có lẽ đã quá rõ ràng. Sự phát triển của đất nước trong từng giai đoạn, đời sống người dân ngày càng nâng cao không chỉ là cơ no áo mặc như thuở ban đầu nữa mà là cuộc sống hiện đại hơn nhiều. Điều quan trọng nhất từ khi đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta sống trong tự do, bác ái và hòa bình.

    Trả lờiXóa
  2. Để có được sự độc lập tự do như ngày hôm nay ông cha ta đã phải trải qua bao sư mất mát đau thương. Hàng vạn đồng bào, chiến sĩ yêu nước miền Nam bị giết hại một cách dã man, cảnh bắt bớ, nhà tù mọc lên khắp nơi, sự tàn ác ấy không gì có thể bù đắp nổi.Là thế hệ thanh niên, thế hệ trẻ chúng ta hãy cúng nhau học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống yêu nước của dân tộc ta, chúng ta hãy cúng nhau xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp như lòng bác Hồ hằng mong muốn

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ