Nhãn

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Về chuyện Đại hội XII của Đảng và sự điên loạn của Rận Hoàng Trần (danlambao)

Vẫn là chuyện nhân sự Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay vẫn còn khoảng một tuần nữa Đại hội XII của Đảng mới diễn ra, thế nhưng đám Rận chủ Việt sau khi được Việt Tân thông báo tăng tiền nhuận bút đã điên loạn tiến hành các hoạt động phá hoại mặt trận tư tưởng của nhân dân ta, trong đó chúng tập trung sử dụng hệ thống blog và facebook để đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt về tình hình nhân sự trong Đại hội XII của Đảng. Trong hàng loạt những bài viết về chủ đề này, có bài viết của Rận Hoàng Trần (danlambao) là thể loại bài thể hiện được sự điên loạn và hoang tưởng nặng nền của những kẻ bồi bút, chuyên viết bài cho tổ chức phản động Việt Tân nhằm kiếm những đồng nhuận bút dơ bẩn.


1 (1)Bài viết hoang tưởng của Hoàng Trần đăng trên danlambao


Trong bài viết này, với sự hoang tưởng phong phú của mình, Hoàng Trần đã theo lệnh Việt Tân, khắc họa nên một câu chuyện dự đoán về chân dung của những người sẽ nằm trong Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hôi XII của Đảng. Theo đó, gã lập luận rằng "Hội nghị trung ương 14 của đảng CSVN vừa kết thúc ngày họp bàn đầu tiên. Trong 3 ngày mật nghị, 200 uỷ viên trung ương sẽ tham gia vào cuộc chiến quyền lực để chọn ra 4 người ngồi vào 4 chiếc ghế tứ trụ, gồm: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội". Và với sự hoang tưởng của mình, gã tự mình sắp xếp các chức danh và nhân sự rằng "Chủ tịch nước: Trần Đại Quang; Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân" Trong khi Đại hội XII của Đảng chưa diễn ra, và sẽ bắt đầu vào ngày 20/1 tới thì những thông tin thất thiệt này đã làm ảnh hưởng đến thông tin của nhân dân cũng như ảnh hưởng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kết quả về 4 chức danh chủ chốt trong Bộ Chính trị như thế nào, sẽ được trung ương công bố vào ngày 28/1/2016 sau khi kết thúc Đại hội lần thứ XII của Đảng. Và việc bầu Bộ chính trị, Ban bí thư cũng như các chức danh chủ chốt phải tuân theo Điều 25, 26, 27,28 của Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Những chức danh này sẽ được bầu lên dựa trên số phiếu của các Đại biểu dự Đại hôi XII của Đảng theo các nguyên tắc:Điều 25. Bầu Bộ Chính trị

1- Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư khóa trước (tái cử hoặc không tái cử) làm triệu tập viên khai mạc và chủ trì cho đến khi bầu xong Đoàn Chủ tịch hội nghị.

Trường hợp đồng chí Tổng Bí thư khóa trước không thể làm triệu tập viên thì Đoàn Chủ tịch Đại hội cử triệu tập viên.

2- Đoàn Chủ tịch Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương báo cáo về đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Bộ Chính trị cần bầu.

3- Hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị.

4- Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương khóa trước đề cử vào Bộ Chính trị.

5- Tiến hành ứng cử, đề cử.

6- Họp tổ để thảo luận.

7- Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người từ ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

8- Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Bộ Chính trị.

9- Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Điều 26. Bầu Tổng Bí thư

1- Đoàn chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Tổng Bí thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí thư được Ban Chấp hành Trung ương khóa trước giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư của Đại hội để hội nghị tham khảo.

2- Họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử.

3- Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

4- Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

5- Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Điều 27. Bầu Ban Bí thư

1- Đồng chí Tổng Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương báo cáo về đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Bí thư cần bầu.

2- Hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng Ủy viên Ban Bí thư.

3- Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương khóa trước đề cử vào Ban Bí thư.

4- Tiến hành ứng cử, đề cử.

5- Họp tổ để thảo luận.

6- Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người tự ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

7- Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Bí thư.

8- Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Điều 28. Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương

1- Đoàn Chủ tịch báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hội nghị xem xét, quyết định.

2- Hội nghị tiến hành biểu quyết về số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3- Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách do Bộ Chính trị khóa trước giới thiệu bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị khóa mới.

4- Tiến hành ứng cử, đề cử.

5- Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bàu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

6- Lập danh sách bầu cử; hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

7- Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Tất cả phải chờ vào sự lựa chọn sáng suốt của các đại biểu trong Đại hội và những lá phiếu sẽ quyết định đồng chí nào trong trung ương đủ năng lực và trình độ để lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới. Còn tất cả những thông tin thất thiệt khác trước ngày 28/1 là những luồng thông tin trái chiều, có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm làm phức tạp tình hình và phá hoại an ninh thông tin của Việt Nam.

Trở lại với rận Hoàng Trần, mặc dù gã chẳng có chút kiến thức nào về bầu cử, cũng như các kiến thức có liên quan, thế nhưng gã vẫn dựng lên một kịch bản và tự cho rằng mình tài giỏi. Tuy nhiên, có quá nhiều kịch bản do các đối tượng khác tung ra, mục đích cũng chỉ là "tung hỏa mù" nhằm làm phức tạp tình hình và phá hoại sự thành công trong Đại hội XII của Đảng. Dù chẳng có tí tài liệu, hay thông tin nào được cho là chính thống, bằng sự suy đoán của mình gã tiếp tục chiêu trò tung tin gây chia rẽ nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tin của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo kiểu "Các thông tin rò rỉ ra bên ngoài cho thấy, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, sẽ là người duy nhất cho đến thời điểm này được ra tái cử theo diện "trường hợp đặc biệt"...bla bla. Mất dạy hơn, gã còn mạnh mồm hoang tưởng rằng "Một điều chắc chắn sẽ xảy ra: đại hội 12 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của đảng CSVN. Ai lên làm tổng bí thư thì cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của đảng CSVN. Ngày cáo chung của chế độ CSVN đang đến gần hơn bao giờ hết"?. Nhân đây lão xin khẳng định lại luôn rằng, tất cả những vấn đề nội chính phải chờ sau khi Đại hôi XII của Đảng họp xong mới có thông báo chính thức. Và các thế lực phản động ở trong và ngoài nước đang tìm mọi cách để chống phá Đại hội XII của Đảng, đây là dã tâm lớn nhất và cũng là cuồng vọng lớn nhất của chúng. Thế nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, bởi thực tiễn phát triển của đất nước ta đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện được vai trò lãnh đạo cách mạng của mình, phát huy được tinh hoa và trí tuệ của dân tộc Việt. Qua thực tiễn lãnh đạo, Đảng được nhân dân ngày càng yêu quí, tin tưởng và ủng hộ, những thành tựu trên mọi phương diện, vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế đã chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định cho mọi thành công ở Việt Nam hiện nay và tương lai. Cũng qua chuyện này xin bày tỏ lòng thương hại đố với rận Hoàng Trần và đám rận chủ Việt. Các người đúng là lũ "ếch ngồi đáy giếng", chì vì những đồng tiền bố thí rẻ mạt và dơ bẩn mà cam tâm lại tay sai cho kẻ thù, quay lưng chống phá đất nước và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Những kẻ đi ngược lại sự phát triển của lịch sử, của dân tộc sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Đó là quy luật luôn đúng và không ai có thể chối cãi được.

Trần Ái Quốc

 


1 Nhận Xét :

  1. Mấy cái tên rận chủ này luôn luôn là những tên thánh chém trên internet, chỉ thông qua mấy bài viết ở trên mạng mà đòi đưa ra những tiên đoán và bàn về chuyện nhân sự đảng cộng sản ý. Qua chuyện này xin bày tỏ lòng thương hại đối với rận Hoàng Trần và đám rận chủ Việt. Các người đúng là lũ “ếch ngồi đáy giếng”, chỉ vì những đồng tiền bố thí rẻ mạt và dơ bẩn mà cam tâm lại tay sai cho kẻ thù, quay lưng chống phá đất nước và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Những kẻ đi ngược lại sự phát triển của lịch sử, của dân tộc sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Đó là quy luật luôn đúng và không ai có thể chối cãi được. Mong rằng, nước Mẹ Đại Mỹ sẽ đem ông này ra làm cán bộ Tổ chức trung ương của Mỹ, để khi đó ông đưa người Việt Nam lên nắm toàn bộ nước Mỹ và làm hậu duệ cho Việt Nam trong một thời kỳ lịch sử mới đi.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ