Nhãn

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Gia hạn tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, "rừng rú" chỗ nào?

Chuyện là thế này:


Mẹ Nấm Gấu, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt tháng 10 năm 2016 về hành vi “tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại điều 88 bộ luật hình sự 1999. Sau thời gian tạm giam 4 tháng để điều tra, do tính chất vụ án phức tạp, cơ quan điều tra quyết định gia hạn thêm gia hạn thêm 3 tháng (từ 7/2/2017 - 7/5/2017)  tạm giam để điều tra theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thế nhưng, ngay lập tức mẹ đẻ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bà Nguyễn Tuyết Lan cùng đám luật sư chó ngao cũng như đám rận bại não ngay lập tức gào lên rằng "luật lệ rừng rú", "chế độ rừng rú cộng sản",..blabla đàn áp "người iêu nước"..ôi vãi...hehe


1c


Bài viết của đám rận đăng trên dân làm báo


Pháp luật quy định rõ ràng:

Điều 120. Thời hạn tạm giam để điều tra

1. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.


2. Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.


Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:


a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá một tháng;


b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá hai tháng và lần thứ hai không quá một tháng;


c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá ba tháng, lần thứ hai không quá hai tháng;


d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng.


3. Thẩm quyền gia hạn tạm giam của Viện kiểm sát được quy định như sau:


a) Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực có quyền gia hạn tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng, gia hạn tạm giam lần thứ nhất đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng. Trong trường hợp vụ án được thụ lý để điều tra ở cấp tỉnh, cấp quân khu thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có quyền gia hạn tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng, gia hạn tạm giam lần thứ nhất đối với tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;


b) Trong trường hợp gia hạn tạm giam lần thứ nhất quy định tại điểm a khoản này đã hết mà vẫn chưa thể kết thúc việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực có thể gia hạn tạm giam lần thứ hai đối với tội phạm nghiêm trọng. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có thể gia hạn tạm giam lần thứ hai đối với tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.


4. Trong trường hợp vụ án được thụ lý để điều tra ở cấp trung ương thì việc gia hạn tạm giam thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương.


5. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong trường hợp thời hạn gia hạn tạm giam lần thứ hai quy định tại điểm b khoản 3 Điều này đã hết và vụ án có nhiều tình tiết rất phức tạp mà không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn tạm giam lần thứ ba.


Trong trường hợp cần thiết đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần nữa không quá bốn tháng.


6. Trong khi tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì Cơ quan điều tra phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát huỷ bỏ việc tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.


Khi đã hết thời hạn tạm giam thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.
Các bác cứ đọc kỹ luật, đặc biệt những đoạn em đánh màu đỏ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mới chỉ tạm giam 4 tháng, thế nên việc gia hạn lần 2 chưa có già phải bàn cãi và ồn ào cả. Thế nhưng với bản chất thiểu năng trí tuệ, đám rận vẫn gào ầm lên kết tội cộng sản, kết tội công an,..v v


Sau khi bàn về luật, đám rận bàn về vấn đề chế độ giành cho người bị tạm giam, đặc biệt chúng kết luận rằng "Theo quy định tại nghị định 98/2002/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 89/1998/NĐ-CP/ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam thì người tạm giam tạm giữa vẫn có quyền được ra ngoài để gặp thân nhân, thân nhân hoặc luật sư. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, Blogger Mẹ Nấm đã bị tạm giam 4 tháng 13 ngày nhưng gia đình chỉ được phép gửi đồ vào cho Mẹ Nấm chứ không hề biết bất cứ thông tin gì về con mình mặc dù nhiều lần bà Lan yêu cầu thăm gặp"?
Lão trích ngay luôn khoản 2, Điều 22, chương 3 của Nghị định 98 cho đám rận thị tẩm:


2. Người bị tạm giữ, tạm giam có thể được gặp thân nhân, luật sư hoặc người bào chữa khác và do cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định. Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam quyết định thời gian gặp nhưng không quá một giờ mỗi lần gặp. Nhà tạm giữ, Trại tạm giam phải bố trí buồng thăm gặp trong khu vực quản lý của mình để người bị tạm giữ, tạm giam gặp thân nhân trong trường hợp họ được phép. Luật sư hoặc người bào chữa khác được gặp người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tại buồng làm việc của Nhà tạm giữ, Trại tạm giam.


Điều luật quy định rõ rằng "Người bị tạm giữ, tạm giam có thể được gặp thân nhân, luật sư hoặc người bào chữa khác và do cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định" như vậy người bị tạm giam có thể gặp nhưng phải được cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định. Trường hợp của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là án xâm phạm an ninh quốc gia, thuộc mục tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thế nên cơ quan điều tra cho phép người nhà Quỳnh gửi đồ tiếp tế đã thể hiện sự nhân đạo của pháp luật rồi. Còn việc cho gặp nhân thân (mà nhân thân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ai thì độc giả cũng đã biết đầy đủ về bản chất và tính bầy đàn) việc này sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án và tâm lý bị can (dễ bị tiêu cực), thế nên việc cơ quan đang thụ lý không cho phép gặp vừa đúng quy định  pháp luật vừa hợp quy phạm đạo đức.


Chuyện tốt như thế mà đám rận vẫn bắc loa lên gào rằng "Việc không cho gặp luật sư, tùy tiện cấm không cho người nhà thăm gặp người chưa bị kết án, bị "tạm giam" đã nói lên bản chất vô nhân và phơi bày bộ mặt tàn ác của tập đoàn cai trị"...thật khó hiểu. Nhân gian có câu hơi tục nhưng đúng "chó cứ sủa, người cứ đi", chúng mày cứ gào còn ông cứ đúng pháp luật ông làm, hehe...hết chuyện.


Thằng Đậu 

3 Nhận Xét :

  1. Việc bắt nguyễn ngọc như quỳnh hay mẹ nấm gấu là đúng theo pháp luật nhà nước ta, con người này độc ác vô cùng, chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu từ ngoại bang kia mà bà sẵn sàng trở thành một con quỷ, một kẻ phản quốc. Với bảng thành tích chống phá nhà nước ta thì việc bắt giữ bà ta là rất hợp với mong muốn của người dân chúng tôi, loại người như mụ ta đáng ra phải nhận sự trừng phạt từ lâu rồi mới phải.

    Trả lờiXóa
  2. Một người đàn bà biến chất, một thất bại của tạo hóa, một kẻ phàn bội tổ quốc không ai khác chính là nguyễn ngọc như quỳnh. Đã bao lần gây những việc bẩn thỉu và được nhà nước ta nhắc nhở và khoan hồng nhưng vẫn cứ chứng nào tật ấy. Vì thế theo tôi việc bắt giữ bà ta rất được nhân dân chúng tôi ủng hộ, chỉ khi vào tù bóc lich lâu lâu may chăng con người này mới ăn năn hối cải.

    Trả lờiXóa
  3. việc mụ ta phải được giam giữ khi mà tội lỗi mụ ta vần còn là điều đương nhiên , nếu như mụ ta chẳng bao giờ làm được điều gì tốt đẹp thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với xã hội được đâu , điều giam giữ mụ ta sẽ là điều tốt đẹp cho xã hội này

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ