Nhãn

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Chào mừng cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, và cùng ngẫm về sự giãy chết của chủ nghĩa tư bản!

Có lẽ đã lâu lắm rồi, người ta đã quên mất câu nói của Lê Nin (chủ nghĩa tư bản giãy chết). Thuật ngữ "tư bản giãy chết" do Lenin viết trong tác phẩm: Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (năm 1916). Cả câu là: "chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn chủ nghĩa tư bản giãy chết“. Bởi có lẽ chủ nghĩa tư bản ngày nay đã khác ngày xưa, họ đang thích nghi quá tốt với cuộc sống hiện tại, và chính điều đó đã làm nhân loại hoài nghi vào con đường xây dựng CNXH mà chỉ số ít nước như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Triều Tiên, Lào,..đang xây dựng. Thế nhưng sự thắng thế của CNXH trên thực tế là điều không thể phủ nhận.
 
Khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, còn các nước tư bản phương Tây vẫn tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ trong phát triển, thì người ta không còn muốn nói về CNCS, CNXH nữa. Tuy nhiên, ở các nước tư bản, mâu thuẫn giàu nghèo ngày một thêm gay gắt khi 1% người giàu sở hữu phần tài sản lớn hơn của của 99% người còn lại. Những người lao động bị bần cùng hóa ngày càng tuyệt vọng hơn trong phong trào Chiếm lấy phố Wall đòi công bằng ở Mỹ, trong các cuộc đình công, bãi công đòi quyền lợi của người lao động ở châu Âu hoa lệ, trong khi tài sản của các tài phiệt thì cứ tăng lên, tăng lên.  
Chính vì thế, CNTB luôn dẫn dắt thế giới ở trong trạng thái hỗn loạn dưới sự kiểm soát của các tài phiệt để họ có thể thu lợi nhiều nhất. Còn máu nhân loại đổ ra hằng ngày trong sự hỗn loạn đó ư? Đó không phải là việc mà họ quan tâm. Đó cũng chính là lý do vì sao chính quyền Mỹ gây ra nhiều cuộc chiến tại Cosovo, Lybia, Syria, và bây giờ chính quyền của Donal Trumb đang làm những việc ngược đời, ra khỏi TPP, ra khỏi UNESCO, Mỹ đang làm những việc ngược đời mà thế gới không tưởng tưởng ra được.

Người ta cũng nhận ra rằng, dù bằng các cách thức khác nhau, tại những quốc gia ít ỏi còn lại đang lấy chủ nghĩa Cộng sản làm mục tiêu cho con đường phát triển của mình, như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba… thì những vấn đề hiểm họa mà nhân loại đang đối mặt đó đang được khắc phục dần một cách vững chắc, trong khi họ vẫn tiếp tục phát triển.
Còn ở các dân tộc vẫn chưa giành được độc lập, người ta ngày càng thấy nhiều hơn biểu tượng Búa Liềm bay phấp phới trong các cuộc đấu tranh.

Và năm nay, kỷ niệm 100 năm CMTM Nga, một cuộc cách mạng đã làm thức tỉnh các dân tộc thuộc địa và thức tỉnh nhận thức của giới cần lao về quyền của họ, thì người ta lại càng nghĩ nhiều hơn về con đường mà nhân loại sẽ phải đi tới và đó nhất định không phải là CNTB.
CM tháng 10 Nga là minh chứng hùng hồn cho "còm sấm sét" của Karl Marx viết trên "fanpage" Tuyên ngôn Đảng Cộng sản: "Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng vô sản. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới. Người lao động tại mọi quốc gia, hãy đoàn kết!" (Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite!).

Trần Ái Quốc

5 Nhận Xét :

 1. CMTM Nga, một cuộc cách mạng đã làm thức tỉnh các dân tộc thuộc địa và thức tỉnh nhận thức của giới cần lao về quyền của họ, thì người ta lại càng nghĩ nhiều hơn về con đường mà nhân loại sẽ phải đi tới và đó nhất định không phải là CNTB.

  Trả lờiXóa
 2. Ở các nước tư bản, mâu thuẫn giàu nghèo ngày một thêm gay gắt khi 1% người giàu sở hữu phần tài sản lớn hơn của của 99% người còn lại. Những người lao động bị bần cùng hóa ngày càng tuyệt vọng hơn trong phong trào Chiếm lấy phố Wall đòi công bằng ở Mỹ, trong các cuộc đình công, bãi công đòi quyền lợi của người lao động ở châu Âu hoa lệ, trong khi tài sản của các tài phiệt thì cứ tăng lên, tăng lên.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ nghĩa tư bản luôn dẫn dắt thế giới ở trong trạng thái hỗn loạn dưới sự kiểm soát của các tài phiệt để họ có thể thu lợi nhiều nhất. Còn máu nhân loại đổ ra hằng ngày trong sự hỗn loạn đó ư? Đó không phải là việc mà họ quan tâm. Đó cũng chính là lý do vì sao chính quyền Mỹ gây ra nhiều cuộc chiến tại Cosovo, Lybia, Syria, và bây giờ chính quyền của Donal Trumb đang làm những việc ngược đời, ra khỏi TPP, ra khỏi UNESCO, Mỹ đang làm những việc ngược đời mà thế gới không tưởng tưởng ra được.

  Trả lờiXóa
 4. Dù bằng các cách thức khác nhau, tại những quốc gia ít ỏi còn lại đang lấy chủ nghĩa Cộng sản làm mục tiêu cho con đường phát triển của mình, như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba… thì những vấn đề hiểm họa mà nhân loại đang đối mặt đó đang được khắc phục dần một cách vững chắc, trong khi họ vẫn tiếp tục phát triển. Còn ở các dân tộc vẫn chưa giành được độc lập, người ta ngày càng thấy nhiều hơn biểu tượng Búa Liềm bay phấp phới trong các cuộc đấu tranh.

  Trả lờiXóa
 5. Cách mạng tháng 10 Nga là một cột mốc lịch sử đáng nhớ của nước Nga, giúp cho nước Nga thoát ra khỏi đống mục ruỗng do Nga hoàng gây ra và bước sang giai đoạn mới. Cũng từ CMT10 Nga mà CNXH mới có cơ hội vươn mình trở thành một thế lực mạnh ngang hàng vs TBCN.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ