Nhãn

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Có nên phát động cuộc chiến tranh nhân dân chống lại giặc "tham nhũng"?

Một người dân theo dõi page nêu sáng kiến: Bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nên phát động cuộc chiến tranh nhân dân chống lại giặc tham nhũng thì mới mong quét sạch được chúng vì lũ sâu mọt quá nhiều, chúng nấp quá sâu trong hàng ngũ Đảng, chỉ có nhân dân là nhìn rõ nhất những người tốt kẻ xấu và sẵn sàng giúp Đảng loại bỏ chúng ra khỏi hàng ngũ của Đảng để trả lại sự trong sạch cho Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
TBT Nguyễn Phú Trọng

Tôi thấy đây là sáng kiến hay. Hãy thử tưởng tượng xem nếu có cuộc chiến tranh ấy thì bọn giặc nội xâm sẽ run lẩy bẩy, sợ mất mật đến mức nào. Tôi đăng tải lên đây để xin ý kiến độc giả. Chiến tranh nhân dân, ý muốn nói đến chiến lược quân sự tại Việt Nam để chỉ chung các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc do nhân dân Việt Nam tiến hành trong tiến trình lịch sử, được hệ thống thành lý luận trong hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ (1945-54) và Kháng chiến chống Mỹ (1954-75), và thuật ngữ này lại được dùng để đánh giá những cuộc chiến tranh thời phong kiến. Nói đến chiến tranh nhân dân tức là huy động tổng lực sức mạnh của toàn dân để tiến hành lật đổ các lực lượng đế quốc phản động, giành lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân.
Tuy nhiên, ta cũng phải hiểu bản chất của cuộc chiến tranh này là cuộc chiến chống "nội xâm - Tham nhũng" và cần đến sức mạnh của toàn dân để lật đổ bè lũ nội xâm tham nhũng.
Cá nhân tôi xin bổ sung quan điểm: Sau khi xét xử và tuyên án những quan chức tham nhũng, chúng ta hãy cho chúng vào cũi, đặt lên xe, chở đi diễu khắp các phố phường nơi chúng sinh sống. Công bố công khai cho nhân dân được biết những sai phạm của những quan chức này để những quan chức khác lấy đó làm gương.
Hai biện pháp này mà được thực thi, đảm bảo không còn kẻ nào dám tham nhũng nữa.
Suy cho cùng mọi chuyện đã được dự liệu trong tư tưởng của Bác Hồ kính yêu "Quan nhất thời, dân vạn đại" vì thế các quan hãy cố mà sống cho tốt nếu không muốn bị dân cho vào cũi bởi lòng tham của mình.

Thằng Đậu

1 Nhận Xét :

  1. chúng ta hãy cho chúng vào cũi, đặt lên xe, chở đi diễu khắp các phố phường nơi chúng sinh sống. Công bố công khai cho nhân dân được biết những sai phạm của những quan chức này để những quan chức khác lấy đó làm gương

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ