Nhãn

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Chửi con Phan Anh!

Con Phan Anh mông hồng đệ tôi nó đá xéo anh chị em Văn Công, đá xéo cái Dự luật Đặc khu kinh tế, nó a dua, a tòng với đám báo mạng và cư dân mạng, theo hùa đám phản động để treo avatar phản đối dự luật đang góp phần làm cho dân tộc Việt Nam tiến nhanh đến NICs của Châu Á, thay vì cứ bò mãi trên cương vị một nước nghèo, mặc dù lúc nào cũng tự hào có rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu.
Lướt qua một loạt FB của các nhà nghệ sỹ, mc, diễn viên trong đó có MC Phan Anh đồng loạt đổi avt phản đối cho thuê đặc khu 99 năm làm mình phì cười. Giờ đã hiểu tại sao ngày xưa các cụ liệt cái đám này vào thuộc hàng xướng ca vô loài vì ngoài mua vui cho thiên hạ ra chúng nó chả có tác dụng mẹ gì cả. Trên đời này mỗi người sinh ra đều có nhiệm vụ riêng, có tầm nhìn, trình độ và nhận thức khác nhau. Một thằng mổ cá dĩ nhiên không thể dạy một thằng bác sỹ cách chữa bệnh, một anh nông dân không thể dạy một ông giám đốc cách kinh doanh.Một em cave càng không thể dạy giáo viên nên làm giáo viên như thế nào. Ở cái xứ mà đứa nào cũng đòi làm nhà kinh tế, chính trị quân sự thì đất nước đó chỉ có nát bét trở lên Ở cái xứ mà bọn bá tánh chỉ thích share đéo cần nghĩ thì muôn đời chỉ làm nô lệ cho bọn nước khác, làm con bò cho người khác chăn. Ở đời chỉ cần các bạn làm tốt nhiệm vụ của mình là đất nước cám ơn các bạn lắm rồi, làm ơn ngừng thể hiện mình yêu nước như một con BÒ
.....
Ehehhe, Lão tôi nói luôn cái đám đang anti Dự Luật Đặc khu kinh tế & gào rú chánh Phủ bán nước cho Trung Cộng thực chất là một đám NÔ LỆ.

Trần Ái Quốc

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ