Nhãn

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Anh Đặng Lê Nguyễn Vũ bớt chém đê!!!

Về việc anh Vũ, "người cha tinh thần Trung Nguyên" tuyên bố bỏ ra 5 tỷ Mỹ Kim để tặng sách cho nhân dân các bộ tộc Việt thống nhất, thằng đệ tôi nó nghe nhức hết cả nách,ngứa cả dzái nên nó gúc giếc vài nhát. ‎
Nguồn: ảnh chụp trộm trên mạng

5 đầu sách mà anh Vũ tặng cho lồng bào rổ giá như sau :‎
1. QG khởi nghiệp (giảm 33% trên Fahasha): 113,230 VNĐ
2. Đắc nhân tâm (giảm 35% trên Tiki): 57,000 VNĐ
3. Nghĩ giàu làm giàu (giảm 40% trên Tiki) 74,000 VNĐ
4. Không bao giờ là thất bại. Tất cả là thử thách (giảm 20% trên Tiki): 66,000 VNĐ
5. Khuyến học (giảm 25% trên Tiki): 45 000 VNĐ
Giá trên là giá bán lẻ, khi bán buôn còn giảm nữa =))
--> Trung bình giá 5 cuốn trên là: 71,047.8 VNĐ

Theo tỉ giá mới nhất 1$ = 23,255.814 VNĐ
5 tỷ $ = 116,279,070,000,000 VNĐ (Một trăm mười sáu ngàn hai trăm bảy mươi chín tỷ không trăm bảy mươi triệu Việt Nam đồng)=))

---> Chia ra ta được số sách khoảng 1,636,631,535.3888 (Một tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi một ngàn năm trăm ba mươi lăm CHẤM 3888 cuốn) =))
Theo trang danso.org thì dân số VN hiện thời là 95,544,491 người.
---> Tính ra trung bình mỗi người từ già trẻ lớn bé, từ sắp xuống lỗ thoi thóp trên giường đến mới đẻ khóc oeo oeo sẽ được "Trung Nguyên Legend" tặng cho 17.129522783148 cuốn (17 cuốn làm tròn đi) mà không biết tặng không có đọc không hay lại để lót nồi hoặc ...
__________
Thế, mỗi cá thể người ở mảnh đất hình con giun quằn quại này được "người cha tinh thần Trung Nguyên" tặng cho 17 cuốn sách/ 5 đầu sách, tức là mỗi cá thể Zùn có 5 cuốn gối đầu zường và 12 cuốn để chùi đít hoặc gói xôi .

49 ngày ngồi thiền của vị "cha già Trung Nguyên" đã cướp mất ngôi vua của King Nổ Nguyễn Tử Quảng. !!!‎


Anh Vượng bỏ mấy trẹo ông Tơn mua bản quyền truyền hình Uôn Cấp tặng cho nhân dân đại Zùn ,anh Vượng chơi đẹp,
Cơ mà so với với anh Vũ bạn qua chỉ là đèn dầu đặt cạnh đèn pha ô tô nhé. Há há.
Chúng mày còn dám cười anh Vũ bạn qua nữa hay chăng!


Lượng Trần!
 ‎

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ